EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

05-05-2018

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

Kwiecień 2018

 

13 kwietnia w murach APS zorganizowany został Dzień Ludzi Bezdomnych. W ramach tego wydarzenia odbył się wykład „Dlaczego wciąż na ulicy? Zjawiska towarzyszące bezdomności”. Przedsięwzięcie było rezultatem wspólnych działań Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej oraz fundacji „Daj Herbatę”.

 

18 kwietnia Senat APS przyjął uchwałę nr 94/2018 w sprawie zmiany w Statucie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i przyjęcia tekstu jednolitego. Wraca nazwa Akademii w języku angielskim „The Maria Grzegorzewska University”.

 

18 kwietnia Senat APS pozytywnie zaopiniowanie zatrudnienie na stanowisku Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej magistra Marcina Wochynia. Nowy Kanclerz będzie sprawował swoją funkcję od 1.07.2018 do 30.06.2020 r.

 

18 kwietnia odbyło się Spotkanie z Książką poświęcone publikacji pod redakcją Marty Cobel-Tokarskiej, Anny Pokrzywy i Magdy Prokopczuk  „Miasto na dyplomach. Szkoła profesor Elżbiety Tarkowskiej” (Wydawnictwo APS, 2017). W dyskusji nad książką wzięły udział: dr Magdalena Łukasiuk  (ISNS UW) oraz dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek. Wydarzenie zorganizowała Katedra Socjologii Kultury (IFiS).

 

19 i 20 kwietnia miała miejsce IX edycja Dni Socjologii pod hasłem „Jak żyć? Style życia w świecie niepewności” organizowana przez Koło Naukowe Socjologii 2% i Instytut Filozofii i Socjologii.  W ramach Dni Socjologii odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona takim zagadnieniom jak: sytuacja ludzi młodych w czasach niepewności, niepewności w życiu rodzinnym, stylom życia różnych grup społecznych, w tym grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz stylom życia w cyberprzestrzeni. Ważnym wydarzeniem,  wpisanym już w tradycję obchodów Dni Socjologii, była gala rozdania „SocjoOskarów” dla wykładowców APS.

 

25 kwietnia Rada WSNS przyjęła nowe Regulaminy seminariów dyplomowych i uzyskiwania tytułu zawodowego  na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych. Zgodnie z nimi promotorzy na obronę nie będą już pobierać z dziekanatu teczek studentów, a jedynie protokół egzaminu dyplomowego. Warunkiem wydania przez dziekanat protokołu pozostaje, jak do tej pory: złożenie raportu skróconego wygenerowanego przez system antyplagiatowy, nośnika elektronicznego z zapisem pracy i oświadczenia studenta. Po zakończonej obronie promotor będzie składał w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich: wydrukowany i podpisany egzemplarz pracy dyplomowej, za okładką którego należy umieścić druk recenzji i wypełniony protokół egzaminu dyplomowego. Ponadto nieco zmieniony został także załącznik do Regulaminów, w postaci wzoru Listy studentów przystępujących do egzaminu licencjackiego/ magisterskiego, która składana jest w dziekanacie przed planowaną obroną. Regulaminy wraz z załącznikiem będą wkrótce dostępne w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS→ Uchwały Rady WSNS.

 

Aktualności

21-05-2018

REKRUTACJA 2018/2019

UWAGA - REKRUTACJA 2018/2019 Zapisy kandydatów w NOWYM SYSTEMIE REJESTRACJI rozpoczną się w dniu 4 czerwca 2018! Osoby zainteresowane rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jed…
25-04-2018

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie z Książką "Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej" (Scholar, 2018) pod redakcją Zuzanny Bogumił i Andrzeja Szpocińskiego 23 maja (środa) o godzinie 15.…
21-05-2018

Sytuacja migrantek i uchodźczyń - WARSZTAT

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie "Sytuacja migrantek i uchodźczyń", który poprowadzi Pani Joanna Subko z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztat odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w sali …