Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Strona główna Wydziału Stosownych Nauk Społecznych

 WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

CZERWIEC 2017

2 czerwca odbyła się X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności”, tym razem pod hasłem: „Odpowiedzialność globalna w teorii i praktyce”. Problematyka konferencji skupiała się wokół zagadnień związanych z odpowiedzialnością globalną w kontekście politycznym, ekonomicznym, edukacyjnym i ekologicznym. Podejmowany był również wątek kryzysu odpowiedzialności we współczesnym świecie. Organizatorem konferencji była Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej (IFiS).

2 czerwca na terenie APS odbyła się „Noc Bibliotek”. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych zaznaczył swoją obecność w tym wydarzeniu dzięki mgr Katarzynie Sass-Stańczak (IP), która poprowadziła warsztaty na temat niepełnosprawności wtórnej.

2, 3 i 4 czerwca miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – międzynarodowa konferencja „Integration of Psychotherapy in the Disintegrating World”. W konferencji wzięło udział wielu znamienitych gości z kraju i zagranicy, zajmujących się problematyką psychoterapii, zarówno z naukowego, jak i praktycznego, punktu widzenia. Organizacja konferencji na terenie APS możliwa była dzięki inicjatywie prof., dr hab. Czesława Czabały (IP).

3 czerwca miało miejsce seminarium „Z tradycji w przyszłość – praktyka pracy socjalnej”. Seminarium odbyło się w ramach I Zjazdu Absolwentów APS studiów i specjalizacji zawodowych dla pracowników socjalnych. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia był dr Mieczysław Sędzicki (IPSiPS). Mamy nadzieję, że to początek pięknej tradycji!

8 czerwca ukazało się zarządzenie nr 59/2017 Rektora APS zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zmiana dotyczy przechowywania drukowanej wersji pracy dyplomowej w teczce studenta, a nie jak do tej pory w Bibliotece APS. Zarządzenie można znaleźć w Intranecie w zakładce Zarządzenia → Rektora APS.

19 czerwca dotarła do nas wiadomość, że książka dr Joanny Zalewskiej (IFiS) pt. „Człowiek stary wobec zmiany kulturowej”  zwyciężyła w konkursie im. Stanisława Ossowskiego.  Nagroda przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne dla młodych autorów za najlepszą książkę socjologiczną w danym roku. Gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia!

21 czerwca Senat APS podjął uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych i Kursów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Dokument można znaleźć w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Senat APS→ Uchwały Senatu APS.

21 czerwca ukazało się zarządzenie nr 61/2017 Rektora APS w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018. Dokument jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia → Rektora APS.

28 czerwca Rada WSNS podjęła uchwałę w sprawie uruchomienia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Kierownikiem studiów będzie dr Ewy Odachowska (IP). Gratulujemy wspaniałej inicjatywy!

28 czerwca Rada WSNS głosowała w sprawie zatrudnienia nowych pracowników. W nowym roku akademickim powitamy dr hab. Wojciecha Misztal (IPSiPS), dr Agnieszkę Siedler (IP) oraz dr Łukasza Bakę (IP).

29 czerwca ukazały się zarządzenia nr 8/2017, 9/2017 i 10/2017 Dziekana WSNS w sprawie przyjęcia regulaminów wszystkich trzech Instytutów Wydziału. Zarządzenia i Regulaminy dostępne są w Intranecie w zakładce Zarządzenia → Dziekana WSNS.