Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Strona główna Wydziału Stosownych Nauk Społecznych

 WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

 

 

funeralWSPOMNIENIE o Izie Tabak

 

Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma...

                                                                             Wisława Szymborska

 

Iza Tabak w 2007 roku została doktorem psychologii, w 2008 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Psychologii APS. Była w pierwszym zespole, który wspólnie tworzył nowy kierunek. Potem pomagała we wprowadzaniu zmian i udoskonaleniu programu psychologii klinicznej. Na naszej uczelni pracowała w zespole poprawiającym jakość nauczania. Tematy Jej zajęć ze studentami obejmowały psychologię zdrowia, zachowania problemowe dzieci i dorastających, prowadziła również seminaria badawcze i seminaria magisterskie.

Iza pracowała równolegle w Instytucie Matki i Dziecka i tam też realizowała wiele prac badawczych.

Iza była naukowcem – prowadziła lub uczestniczyła w wielu projektach, w których zajmowała się uwarunkowaniami zdrowia dzieci i młodzieży. Były to badania krajowe, jak również międzynarodowe projekty prowadzone pod auspicjami WHO.

Iza była autorem – napisała wiele raportów, artykułów naukowych, publikowała w pismach międzynarodowych, tworzyła również programy promocji zdrowia.

Iza była nauczycielem akademickim – przekazywała wiedzę ze swojej dziedziny i prowadziła seminaria dyplomowe promując nowych magistrów psychologii.

Iza była naszą koleżanką – osobą otwartą, serdeczną, niesłychanie zaangażowaną w sprawy studenckie, równocześnie - solidną i wymagającą wobec siebie i innych.

Poznałam Izę wiele lat temu i ponownie spotkałyśmy się w Akademii. Uderzająca była Jej bezpośredniość, łatwość rozmawiania i rzeczowość. Potrafiła z zaangażowaniem i pasją rozmawiać o swoich planach, tych naukowych, jak i zwyczajnych, codziennych – na przykład związanych z wakacjami.

 Zawsze Ją spostrzegałam jako osobę z ogromną porcją energii i pozytywnego myślenia. W swoim zespole była bardzo lubiana i szanowana.

Miała tylko 45 lat…

                                         

Żegnamy Izę z ogromnym smutkiem!

Cała społeczność Instytutu Psychologii APS

 

 

 

 

Aktualności WSNS

GRUDZIEŃ 2016

2 grudnia miała miejsce konferencja „Od potrzeb do działań - ruch samopomocowy osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”, poświęcona ruchom samopomocowym z rożnych miast w Polsce. Organizatorem konferencji było Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie, działające pod patronatem Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.

12 grudnia ukazał się komunikat ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Stypendium otrzymała p. Natalia Zborowska – studentka kierunku Psychologia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych. Gratulujemy!

14 grudnia odbyło się pierwsze w tym roku akademickim Spotkanie z książką. Było ono poświęcone pracy pod redakcją Anny Drabarek Around Lvov-Warsaw School (Wydawnictwo APS, 2016). O książce mówili: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK, APS), dr hab., prof. UAM Piotr Przybysz (UAM), dr hab. Tomasz Puczyłowski (UW) i oczywiście dr hab., prof. APS Anna Drabarek. 

14 grudnia, na posiedzeniu Senatu APS przyjęty został Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów w Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej. Nowy Regulamin znacząco różni się od poprzedniego. Dokument można znaleźć w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

21 grudnia Rada Wydziału przyjęła Strategię Rozwoju Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych na lata 2016-2020. Z dokumentem będzie wkrótce dostępny w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS→ Uchwały Rady WSNS oraz na stronie internetowej Wydziału.

21 grudnia Rada Wydziału podjęła decyzję w sprawie zatrudnienia nowych pracowników. W gronie pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii witamy dr hab. Kazimierza Frieske.

21 grudnia, podczas obrad Rady Wydziału, przedstawione zostały wyniki prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Raport przygotowany przez Zespół dotyczył potencjału naukowego pracowników Wydziału oraz oceny jakości kształcenia (dokonywanej zarówno przez studentów, jak i pracowników). Raport dostępny jest na stronie internetowej Akademii, i na stronie Wydziału, w zakładce Jakość kształcenia.