EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

04-03-2018

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

Luty 2018

 

5 lutego ukazało się Zarządzenie nr 123/2018 Rektora APS w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz stron internetowych jej jednostek organizacyjnych. Zarządzenie i Regulamin można znaleźć w Intranecie w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

 

13 lutego ukazało się również Zarządzenie nr 126/2018 Rektora APS w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. Wzory umów, formularze danych osobowych oraz Karta rozliczenia zajęć dydaktycznych realizowanych na podstawie umowy stanowią załączniki do tego zarządzenia. Wszystkie powyższe dokumenty zamieszczone są w Intranecie w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

 

20 lutego Rektor APS wydał zarządzenie nr 127/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z darmowej bezprzewodowej sieci komputerowej. Regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia dostępny jest w Intranecie w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

 

21 lutego Senat APS ustalił limity przyjęć na studia w APS na rok akademicki 2018/2019. W przypadku wszystkich kierunków Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych limity pozostały na poziomie zeszłorocznych.

 

21 lutego Senat APS  uchylił uchwałę w sprawie zasad obowiązujących w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dotyczących ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich. Przygotowywane są nowe regulacje w tym zakresie.

 

28 lutego Rada WSNS podjęła uchwałę wprowadzającą nowy Regulamin prac Komisji ds. Przewodów Doktorskich. Regulamin będzie wkrótce dostępny w Intranecie w zakładce Senat/Rada WydziałuWSNS Uchwały Rady WSNS.

28 lutego, podczas obrad Rady WSNS, dr hab., prof. APS Paweł Bronowski przedstawił informacje na temat działalności Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych patronuje Porozumieniu od momentu jego powołania w 2014 roku.

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…