Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Strona główna Wydziału Stosownych Nauk Społecznych

 WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

KWIECIEŃ 2017

5 kwietnia władze Wydziału miały okazję uczestniczyć w sympatycznym wydarzeniu organizowanym przez Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej i Samorząd Studencki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – wyborach Miss APS i Mistera SGSP. Miss APS została studentka V roku Psychologii Iga Parkitna. Gratulujemy!

 

grupowe 2017     iga 1

 

19 kwietnia Senat APS podjął uchwałę nr 34/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Dokument można znaleźć w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

19 kwietnia Senat APS uchwałą nr 35/2017 dokonał zmiany Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zmieniony statut jest dostępny w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

19 kwietnia Senat APS podjął uchwałę nr 41/2017 w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2018/2019 oraz uchwałę nr 42/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji na studia w Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Dokumenty są dostępne w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

20 kwietnia ukazało się zarządzenie Rektora nr 52/2017 w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia regulaminów instytutów APS. Zarządzenie obliguje instytuty do opracowania regulaminów i określa, w sposób ramowy, rodzaj treści, jakie powinny się w nich znaleźć. Zarządzenie jest dostępne w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

25 kwietnia Rektor APS powołał na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii i Socjologii.

26 kwietnia Rada WSNS zatwierdziła program kształcenia na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w zakresie Psychologii i Socjologii. Z treścią programu można zapoznać się w  Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS.

26 kwietnia odbyło się kolejne „Spotkanie z książką” poświęcone dyskusji nad publikacją dr Roberta Pawlaka „Przemiany edukacyjne w małym mieście” (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016). O książce mówili: dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki (Instytut Pedagogiki APS), dr hab. Marta Zahorska (Instytut Socjologii UW), Igor Sulich (Rada Powiatu Wołomińskiego), Olga Wileńska (Starostwo Powiatowe w Wołominie) i Halina Bonecka (Urząd Miejski w Wołominie). Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska (IFiS). Organizatorem cyklu spotkań jest Katedra Socjologii Kultury oraz Katedra Socjologii Zmiany Społecznej.

27 kwietnia Koło Naukowe Scientia zorganizowało, kolejne z cyklu, spotkanie naukowe z pracownikami Instytutu Psychologii „Zbadaj psychologię!”. Tym razem dr hab., prof. APS Katarzyna Prot-Klinger wygłosiła wykład pt.: „Psychoterapia ocalałych z Holocaustu”.