EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

03-11-2017

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

PAŹDZIERNIK 2017

 

1 października, z początkiem nowego roku akademickiego, uruchomione zostały na WSNS Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii i Socjologii. Na I roku studiów mamy 10 doktorantów.

17 października, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po raz pierwszy zostały wręczone nagrody w Konkursie im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Organizatorami konkursu, ustanowionego dla upamiętnienia działalności Pani Profesor, byli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej – Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych PAN – wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Uroczystość wręczenia nagród, połączona z sesją popularnonaukową, była elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

17 października ukazało się w Intranecie Zarządzenie nr 74a/2017 Rektora APS w sprawie trybu przyznawania stypendium doktoranckiego. Dokument jest dostępny w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

18 października Senat APS ustalił termin Święta Uczelni, które będzie obchodzone w obecnym roku akademickim. To 25 maja 2018 roku.

18 października Senat APS przyjął uchwałę nr 63/2017 w sprawie zatwierdzenia wzoru Dyplomu Ukończenia Studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Dokument wraz z licznymi załącznikami dostępny jest w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

20 października pojawiło się w Intranecie Zarządzenie nr 81a/2017 Rektora APS w sprawie przyjęcia Regulaminu praktyk zawodowych na studiach doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zarządzenie i regulamin można znaleźć w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

20 października trafiło również do Intranetu Zarządzenie nr 77/2017 Rektora APS w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów: legitymacji, dyplomów, świadectw itp. Zarządzenie można znaleźć w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

24 października Rada Wydziału podjęła decyzję w sprawie zatrudnienia nowego pracownika. W gronie pracowników Instytutu Psychologii witamy mgr Magdalenę Bartoszak. Życzymy sukcesów!

24 października Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie zmianę nazwy Akademickiej Poradni Prawnej dla Studentek i Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od teraz będzie ona Poradnią Prawną dla Studentek i Studentów APS. W związku ze zmianą nazwy wkrótce zostanie również zmieniony regulamin Poradni.

 

 

 

Aktualności

04-10-2017

UTW

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością i serdecznością zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
15-11-2017

Spotkanie Klubu Pracy Socjalnej

KLUB PRACY SOCJALNEJ przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na spotkanie Klubu Pracy Socjalnej - 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 13.30 w sali 1203 (budynek A)…
17-11-2017

OSPAR

Mamy niezmierną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXII Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR ‘2017. Impreza organizowana nieprzerwanie od 1996 roku jest przeglą…