EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

08-07-2018

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

Lipiec, sierpień 2018

 przerwa wakacyjna

 

Czerwiec 2018

 

4-8 czerwca odbywała się VI edycja Dnia Psychologa, zorganizowana przez koło studenckie Synergia. W ramach tego wydarzenia studenci APS mieli okazję wziąć udział w warsztatach i konsultacjach psychologicznych. Każdy zainteresowany mógł wybrać dla siebie coś ciekawego z szerokiej oferty warsztatów i dowiedzieć się: jak rozwijać swoją spontaniczność i dlaczego warto się śmiać, jaki jest wizerunek osób chorujących psychicznie w mediach, po co psychologowi rzetelna wiedza o mózgu i skąd ją czerpać, co ciekawego ma do przekazania psychologia języka, jak poszukiwać zasobów, jak dbać o siebie w dzisiejszych czasach i nie zwariować oraz jakie są związki emocji i myśli.

 

 

6 czerwca z ogromnym żalem i poczuciem wielkiej straty na Powązkach Wojskowych pożegnaliśmy dr Ewę Fersten, długoletnią pracowniczkę Instytutu Psychologii. Była wspaniałym, ciepłym człowiekiem, niezwykłym wykładowcą akademickim i wybitnym psychologiem klinicznym. Będzie nam Jej bardzo brakowało…

 

 

7 czerwca odbyła się konferencja „W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej”. Inspiracją dla tego wydarzenia było przesłanie Ireny Sendlerowej, zgodnie z którym każdemu, kto tonie, należy podać rękę. W roku poświęconym Jej pamięci przesłanie to winno skłaniać ludzi służb społecznych: pedagogów, pracowników socjalnych, prawników, wolontariuszy, studentów do refleksji nad obroną praw dziecka. Organizatorami konferencji byli pracownicy Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, a patronował jej Rzecznik Prac Dziecka – Marek Michalak.

 

13 czerwca w Instytucie Psychologii miało miejsce zebranie wyborcze, zorganizowane w celu wyłonienia nowego dyrektora. Od 1 października 2018 roku dyrektorem Instytutu będzie dr hab., prof. APS Paweł Bronowski. Nowemu dyrektorowi gratulujemy, z poprzedniemu – dr hab., prof. APS Barbarze Weigl - serdecznie dziękujemy za długoletnie sprawowanie tej funkcji.

 

18 czerwca ukazało się zarządzenie nr 148/2018 Rektora APS w sprawie wzorów wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów. Zarządzenie i wzory dokumentów można znaleźć w Intranecie w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

 

18 czerwca ukazało się zarządzenie nr 149/2018 Rektora APS w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego. Zarządzenie jest dostępne w Intranecie w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

 

20 czerwca pożegnaliśmy jeszcze jednego pracownika Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych - dr Kazimierza Mazura z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej. Z Akademią związany był przez ponad dwadzieścia lat. Odszedł po długiej chorobie...

 

 

20 czerwca Senat APS podjął szczególnie ważną dla nauczycieli akademickich uchwałę nr 102/2018 w sprawie zasad wykonywania pensum dydaktycznego oraz zasad ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich. Zgodnie z nową uchwałą za sprawowanie indywidualnej opieki nad studentem przygotowującym pracę dyplomową przyznawane będzie 2,5 godz. za każdy semestr. Ustalone zostały również nowe liczebności grup studenckich: ćwiczenia – co najmniej 16 i nie więcej niż 30 osób; warsztaty – co najmniej 12 osób; seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) – co najmniej 8, nie więcej niż 12 osób; 6) zajęcia prowadzone w języku obcym – co najmniej 6. Uchwała i Regulamin są dostępne w Intranecie w zakładce Senat/Rada WydziałuUchwały Senatu.

 

20 czerwca Senat APS podjął uchwałę nr 104/2018 w sprawie zmiany Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i przyjęcia tekstu jednolitego. Z dotychczas obowiązującego Statutu z § 74 znika ust. 3 (Jeżeli nauczyciel akademicki jest zatrudniony na czas określony oceny dokonuje się przed podjęciem decyzji o kontynuacji zatrudnienia w Akademii) i ust. 4 (Ocena okresowa nauczyciela akademickiego spełnia warunki oceny, o której mowa w ust. 3, jeżeli została dokonana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem okresu zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Akademii). Uchwała i Statut są dostępne w Intranecie w zakładce Senat/Rada WydziałuUchwały Senatu.

 

25 czerwca na Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Profesor Ewa Łętowska mówiła o trójpodziale władzy, jako sposobie organizacji państwa, który zabezpiecza prawa narodu jako całości - nie tylko większości, ale również mniejszości, które są jego częścią. Argumentowała, że władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza powinny być od siebie oddzielone i poddawane niezależnej kontroli, aby decyzje podejmowane przez większość nie naruszały zagwarantowanych konstytucyjnie praw mniejszości. Z punktu widzenia prawnika mówiła o szczególnej roli Trybunału Konstytucyjnego oraz niezawisłych sądów, stanowiących część mechanizmu kontroli praworządności w państwie. Przedstawiała również zagrożenia dla trwania demokracji liberalnej, związane z ograniczaniem lub paraliżowaniem funkcjonowania władzy sądowniczej. W trakcie swojego wystąpienia Profesor Łętowska przestawiała przykłady sytuacji, w których zmiany w obecnie stanowionym prawie w sposób niekorzystny dotykają zwykłych obywateli.

 

30 czerwca pracownicy Instytutu Psychologii odliczali godziny do rozpoczęcia międzynarodowej konferencji poświęconej psychologii pozytywnej. Konferencja zaplanowana została w dniach 2-4 lipca 2018 roku.

Aktualności

03-09-2018

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - REKRUTACJA WRZEŚNIOWA

UWAGA - REKRUTACJA 2018/2019 - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA Zapraszamy kandydatów do NOWEGO SYSTEMU REJESTRACJI !
06-09-2018

XII FESTIWAL NAUKI

XII Festiwalu Nauki, odbędzie się w dniach 21-30 września 2018. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na spotkanie: Zróżnicowanie kul…
21-09-2018

Wystawa malarstwa - Wioleta Rzążewska - Niepozory

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa pt. Niepozory Wiolety Rzążewskiej, laureatki II nagrody JM Rektora APS …