Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Strona główna Wydziału Stosownych Nauk Społecznych

 WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

LUTY 2017

20 lutego rozpoczęła działalność Akademicka Poradnia Prawna dla Studentek i Studentów APS. Z nieodpłatnej porady prawnej mogą skorzystać studenci Akademii,  którzy ze względu na swoją sytuację majątkową nie mogą skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego. Porad udzielają pracownicy Pracowni Prawa i Kryminologii (IPSiPS): dr Monika Zima – Parjaszewska (kierownik Poradni), dr Małgorzata Czarkowska i dr Jolanta Zozula.

22 lutego miało miejsce spotkanie poświęcone książce pod redakcją Anny Zajenkowskiej Polska na kozetce (Wydawnictwo Smak Słowa, 2016). O publikacji mówili: dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos (APS), prof. Zbigniew Lew-Starowicz (Wojskowa Akademia Medyczna), Jacek Żakowski (Tygodnik Polityka, Collegium Civitas) oraz dr Anna Zajenkowska (APS).

22 lutego Senat Akademii zadecydował o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Piotrowi Sztompce. Promotorem w postępowaniu będzie dr hab., prof. APS Piotr Kwiatkowski (IFIS), a jednym z recenzentów prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska (IFiS).

22 lutego Senatu APS podjął Uchwałę nr 23/2017  w sprawie zasad wykonywania pensum dydaktycznego przez nauczycieli akademickich. Uchwała jest dostępna w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu. Wprowadzone uchwałą zmiany będą obowiązywać od roku akademickiego 2017/2018. I tak:

  • pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i wizytującego, adiunkta, asystenta i starszego wykładowcy podwyższono pensum o 30 godzin,
  • poziom obniżki pensum (możliwej w przypadku wykonywania ważnych zadań na rzecz Akademii) zależeć będzie jedynie od decyzji Rektora (dotychczas mogła być to obniżka o maksymalnie 1/3 pensum),
  • grupa ćwiczeniowa będzie liczyć maksymalnie 30 osób, a seminaryjna od 10 do 16,
  • w inny sposób będzie rozliczane sprawowanie indywidualnej opieki nad studentem przygotowującym pracę dyplomową - 2 godziny za każdy semestr.

22 lutego Senat, Uchwałą nr 24/2017, przyjął nowe wytyczne dla rad wydziałów dotyczące projektowania programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Wytyczne dotyczą jedynie programów nowotworzonych. Dokument jest dostępny w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

22 lutego Rada WSNS przyjęła nowy Regulamin seminariów dyplomowych licencjackich i uzyskiwania tytułu zawodowego licencjata oraz Regulamin seminariów dyplomowych magisterskich i uzyskiwania tytułu zawodowego magistra. Najważniejsze zmiany, które obowiązują już w obecnym roku akademickim,  dotyczą procedury składania prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego (wprowadzono zalecenie prezentowania przez komisję głównych wniosków z recenzji). Obydwa Regulaminy są dostępne w  Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS oraz w zakładce Ważne dokumenty na stronie Wydziału.