EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

06-06-2019

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

 

MAJ 2019

 

16 maja Senat APS podjął uchwałę nr 167/2019 w sprawie przyjęcia najważniejszego dla naszej społeczności dokumentu - Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Statut będzie obowiązywać od 1 października 2019 roku. Uchwała i Statutu dostępne są w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

 

16 maja, uchwałą nr 168/2019, Senat APS zdecydował o nowym brzmieniu Regulaminu studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Dwie najważniejsze zmiany to – likwidacja możliwości wznawiania studiów po skreśleniu z listy studentów oraz wprowadzenie dyplomów z wynikiem ukończenia studiów określanym na pełnej skali ocen, obowiązującej w APS: dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry. Nowy Regulamin będzie obowiązywać od 1 października 2019 roku. Uchwała i Regulamin zamieszczone są w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

 

16 maja Senat APS podjął uchwały nr 161/2019, 162/2019 i 163/2019, zatwierdzając tym samym nowe programy studiów na kierunkach: psychologia, praca socjalna i socjologia. Uchwały oraz programy studiów można znaleźć w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

 

16 maja Senat APS przyjął uchwałę nr 155/2019 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020. Dokument znajduje się w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

 

16 maja uchwałą nr 154/2019 Senat APS wszczął postępowania o nadanie Profesorowi Bohdanowi Jarosławowi Maruszewskiemu tytułu doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uroczyste wręczenie doktoratu odbędzie się podczas inauguracji kolejnego roku akademickiego.

 

17 maja odbyła się konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Psychologii Traumy oraz Pracownię Psychologii Różnic Indywidualnych pt. „Wieloaspektowe ujęcie traumy”. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat: skutków traumy u ofiar wypadków komunikacyjnych, terapii pourazowych zaburzeń stresowych, konsekwencji traumy relacyjnej dla rozwoju dziecka, traumy mniejszości seksualnych. Opiekunem merytorycznym przedsięwzięcia był dr Dawid Ścigała (IP).

 

17 maja w ramach przedsięwzięcia nazwanego „APS na Kozetce” studenci i pracownicy mieli okazję wspólnie zastanawiać, jak to jest być obywatelem APS, co nam przeszkadza, co nas denerwuje, co nam się podoba i czego chcemy od siebie i Uczelni. Wydarzeniu patronowała dziekan WSNS – dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos.

 

17 maja po raz pierwszy w historii obchodziliśmy w Akademii Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Pracownicy Instytutu Psychologii, Instytutu Filozofii i Socjologii oraz studenci przygotowali bardzo ciekawe wydarzenia. Można było wziąć udział w warsztacie antydyskryminacyjnym, interesujących wykładach oraz zajrzeć do punktu edukacyjnego.

 

22 maja obchodziliśmy uroczyście Święto Uczelni. W ramach obchodów odbył się II. Bieg im. Marii Grzegorzewskiej. Trasa biegu, podobnie jak w poprzednim roku, wyznaczona została na terenie Parku Szczęśliwickiego.

 

29 maja w ramach obrad Rady WSNS profesor Jacek Leociak opowiadał o tym, jak w obecnych czasach mówić o zagładzie Żydów.

 

30 maja ukazało się zarządzenie nr 213/2019 Rektora APS w sprawie ustalenia planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020. Zarządzenie można znaleźć jest w Intranecie, w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

 

31 maja odbyła się konferencja „Kryzys klimatyczny. Czy potrafimy się zmienić, aby powstrzymać katastrofę?”, która była swego rodzaju odpowiedzią na VI Raport Międzyrządowego Panelu Klimatycznego przy ONZ. Zachodzące obecnie zmiany klimatyczne, bez podjęcia jakichkolwiek środków zaradczych, w krótkiej perspektywie kilkudziesięciu kolejnych lat mogą doprowadzić do globalnej katastrofy i destrukcji świata, który znamy. Organizatorem wydarzenia była Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej (IFiS).

Aktualności

13-06-2019

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL! pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – laureaci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
10-06-2019

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja z cyklu OSOBA 26-27września 2019. Jedność w różnorodności - Idea i rzeczywistość 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce
29-05-2019

Szkoła Doktorska APS - REKRUTACJA

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS