EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

06-06-2018

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

Maj 2018

 

9 maja ukazało się zarządzenie nr 137/2018 Rektora APS w sprawie Regulaminu Zarządzania Projektami Naukowymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zarządzenie i sam Regulamin można znaleźć w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

 

11 maja w murach APS zorganizowana została VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Człowiek w środowisku. Kryzys psychiczny jako motywacja i siła w procesie zdrowienia – perspektywa osób chorujących i rodzin”. W ramach konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne: „Indywidualne ścieżki ku zdrowieniu – perspektywa ekspertów przez doświadczenie”, „Różnorodność zasobów w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych”, „Różne metody terapii i wsparcia osób po kryzysach psychicznych”. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI wspierane przez dr Beatę Hintze (IP).

 

15 maja Rektor APS wydał zarządzenie nr 138/2018 w sprawie ochrony danych osobowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zarządzenie można znaleźć w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

 

15 maja ukazało się zarządzenie nr 140/2018 Rektora APS w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych oraz wzorów umów cywilnoprawnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zarządzenie, wraz z licznymi załącznikami w postaci wzorów umów, znajduje się w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

 

16 maja Senat APS podjął uchwałę nr 96/2018 sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydział Nauk Pedagogicznych zrezygnował z rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym. Profil ten będzie stopniowo wygaszany. Uchwała i Regulamin są dostępne w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

 

18 maja ukazał się zarządzenie nr 143/2018 Rektora APS w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019. Zarządzenie, wraz z załącznikiem dotyczącym organizacji roku, znajduje się w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

 

18 maja Akademia obchodziła swoje święto. Uroczystości uświetnił występ zespołu Apsolutni. Zespół składa się z nauczycieli akademickich naszej Uczelni. WSNS reprezentują: dziekan - dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz i prodziekan ds. studenckich – dr Jowita Bartczak i prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz. Gratulujemy kolejnego udanego występu!

 

21 maja Rektor APS wydał zarządzenie nr 144/2018 w sprawie wzoru rocznego  sprawozdania doktoranta. Zarządzenie i wzór sprawozdania można znaleźć w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

 

25 maja miało miejsce kolejne „Spotkanie z książką”, które tym razem dotyczyło pracy pod redakcją Zuzanny Bogumił i Andrzeja Szpocińskiego Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej   (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018). W dyskusji wzięli udział dr hab. Kaja Kaźmierska (UŁ) i dr hab. Piotr Kwiatkowski (APS).

Aktualności

21-06-2018

Ranking Szkół Wyższych 2018

Ranking Szkół Wyższych 2018 opublikowany. W rankingu Perspektyw nasze kierunki wśród najlepiej klasyfikowanych Uczelni.
04-06-2018

Kongres Praw Rodzicielskich - 25-26 czerwca 2018

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszamy na Kongres Praw Rodzicielskich w dniach 25 - 26 czerwca 2018.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na końcoworoczną wystawę prac studentów. Wystawa Czynna do 27.06.2018 r.