EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

04-02-2019

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

 

STYCZEŃ 2019

 

9 stycznia Rektor APS wydał zarządzenie nr 186/2019 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Została nim dr Małgorzata Czarkowska (IPSiPS). Zarządzenie jest dostępne w Intranecie, w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

 

21 stycznia Rektor APS wydał zarządzenie nr 188/2019 w sprawie obowiązku rejestracji dorobku naukowego przez pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Pracownicy mają obowiązek systematycznego wprowadzania (przekazywania wyznaczonemu redaktorowi), kompletnych danych o dorobku do Bazy Wiedzy APS w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się publikacji oraz bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku naukowym i dydaktycznym, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy APS. Z kolei Dyrektorzy Instytutów są zobowiązani do analizy dorobku każdego pracownika przedstawionego w formie wydruku z Bazy Wiedzy APS. Ocenie podlega dorobek każdego półrocza danego roku to znaczy od 1.01. do 30.06 i od 1.07 do 31.12. Zarządzenie jest dostępne w Intranecie, w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

 

22 stycznia odbyło się trzecie z cyklu czterech seminariów tematycznych organizowanych w ramach projektu „Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Działania upowszechniające naukę. Seminarium zatytułowane było „Uzależnienia od substancji zmieniających świadomość oraz uzależnienia behawioralne”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej.

 

23 stycznia Senat APS zaaprobował główne kierunki zmian organizacyjnych w Uczelni. Najważniejsza zmiana dotyczy likwidacji wydziałów z początkiem kolejnego roku akademickiego.

Aktualności

20-02-2019

Konferencja Naukowa „Edukacyjne drogi i bezdroża” Kraków, 5 marca 2019 r.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Jej organizatorami są: Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specj…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2