EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

04-04-2019

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

 

MARZEC 2019

 

4 marca Rektor APS wydał zarządzenie nr 191/2019 w sprawie utworzenia Instrukcji zgłaszania konferencji, seminariów, imprez artystycznych organizowanych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zarządzenie i instrukcja dostępne są w Intranecie w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

7 marca ukazało się zarządzenie nr 195/2019 Rektora APS w sprawie Regulaminu świadczeń socjalnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zarządzenie i załącznik do zarządzenia w postaci Regulaminu świadczeń socjalnych dostępne są w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS. Sam Regulamin można znaleźć również na stronie APS w zakładce Pracownicy.

12 marca odbyło się Spotkanie z książką poświęcone dyskusji nad publikacją Marioli Racław „Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze – między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna" (Toruń: Akapit, 2017). Książka została w 2018 roku uhonorowana nagrodą im. prof. Elżbiety Tarkowskiej. O książce mówili: prof. dr hab. Anna Kwak (ISNS UW) i dr hab. prof. APS Jerzy Szmagalski. Organizatorem tego wieloletniego już przedsięwzięcia jest Katedra Socjologii Kultury.

13 marca Rektor APS wydał zarządzenie nr 197/2019 w sprawie finansowania projektów badawczych, monografii i innych zadań badawczych z subwencji corocznie przyznawanej Akademii Pedagogiki Specjalnej. W zarządzeniu ustalone są limity w finansowaniu projektów badawczych, zasady finansowania publikacji itp. Zarządzenie dostępne jest w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

13 marca ukazała się jeszcze jedna regulacja dotycząca działalności naukowo-badawczej pracowników. Jest to zarządzenie nr 198/2019 Rektora APS w sprawie trybu oceny projektów badawczych i monografii finansowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z subwencji. Dokument precyzuje w jakich terminach oraz w jaki sposób oceniane są projekty badań i publikacji naukowych. Zarządzenie można znaleźć jest w Intranecie, w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

19 marca, zarządzeniem nr 199/2019, Rektor APS utworzył Szkołę Doktorską Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kształcenie w Szkole Doktorskiej ma przygotowywać do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w następujących dyscyplinach: nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia. Szkoła Doktorska rozpocznie działalność 1 października 2019 roku. Zarządzenie zamieszczone jest w Intranecie, w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

20 marca, uchwałą nr 137/2019, Senat APS przyjął program kształcenia w Szkole Doktorskiej, zasady tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej obejmuje następujące moduły: Współczesne trendy w naukach społecznych, Przygotowanie do pracy naukowo-badawczej, Praca nad osiągnięciem naukowym oraz Dydaktyka akademicka. Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

20 marca Senat APS przyjął także uchwałę nr 138/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uchwałę i Regulamin można znaleźć w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

20 marca Senat APS przyznał honorowe wyróżnienie „Okulary Marii Grzegorzewskiej” Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”. Drugie ważne wyróżnienie - „Medal Marii Grzegorzewskiej” - przyznano prof. dr hab. Danucie Gielarowskiej-Sznajder. Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi w dniu Święta Uczelni, czyli 22 maja 2019 roku.

20 marca Senat APS podjął uchwałę nr 142/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uchwała i Regulamin dostępne są w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

20 marca Senat APS podjął także uchwałę nr 143/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Etyki Badań Naukowych. Uchwała wraz z Regulaminem zamieszczone są w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

18-04-2019

II BIEG Marii Grzegorzewskiej

Zapraszamy serdecznie do udziału w drugiej edycji BIEGU Marii Grzegorzewskiej w dniu 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Parku Szczęśliwickim.
17-04-2019

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Rektor wraz z całą społecznością akademicką
08-04-2019

APS na kozetce

Jak to jest być obywatelem/-obywatelem APS? Często mówimy o problemach w komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami APS, może czas zmian jest okazją, aby o tym porozmawiać? O tym co nam przeszkadza, co…