EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

15-12-2017

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

Listopad 2017

 

15 listopada Senat APS przyjął uchwałę nr 66/2017 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie podziału Wydziału Nauk Pedagogicznych poprzez wydzielenie z niego Instytutu Edukacji Artystycznej. W wyniku podziału powstanie w ramach Uczelni nowa jednostka – Kolegium Edukacji Artystycznej. Dokument dostępny jest w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

17 listopada Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, we współpracy z Sekcją Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pod tytułem „Współczesne problemy społeczne – stan obecny i wyzwania”. Dominującym tematem obrad była sytuacja rodziny we współczesnym świecie.

22 listopada ukazało się Zarządzenie nr 99/2017 Rektora APS w sprawie w sprawie procedury składania wniosków na projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych. Dokument jest dostępny w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

22 listopada studenci III roku specjalności Psychologia Społeczności (kierunek Psychologia) zorganizowali na terenie uczelni akcję „APS na Madagaskarze”. Projekt, koordynowany przez dr Annę Zajenkowską (IP), miał na celu zapoznanie społeczeństwa akademickiego z działalnością Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro i zachęcenie do adopcji dzieci z Madagaskaru.

22 listopada Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjęła nowe listy zagadnień na egzamin dyplomowy na kierunku Psychologia i Socjologia studia pierwszego stopnia. Znajomość nowych zagadnień obowiązuje studentów kończących studia w roku akademickim 2017/2018 i latach kolejnych. Dokumenty będą dostępne wkrótce w Intranecie  w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS→ Uchwały Rady WSNS.

24 listopada obchodziliśmy uroczyście jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Czesława Czabały (IP). Z tej okazji wykład zatytułowany: „Pojmowanie, poznawanie i rozwiązywanie kryzysów psychicznych - czy poszukujemy kamienia filozoficznego?” wygłosił znany psychiatra, profesor medycyny, kierownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii prof. dr hab. Jacek Wciórka.

 

Podziwiamy i gratulujemy!

Aktualności

14-12-2017

REJESTRACJA KANDYDATÓW 2018/2019

Zapraszamy do rejestracji w programie ERASMUS na 2018/2019
13-12-2017

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW Akademii Pedagogiki Specjalnej serdecznie zapraszają emerytowanych i obecnych pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na SPOTKANIE WIGILIJNE w dniu 20.12…
07-12-2017

NAGRODZONE DYPLOMY 2016 - IEA

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy laureatek nagrody JM Rektora APS za najlepsze dyplom…