EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

04-03-2019

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

 

LUTY 2019

 

20 lutego Senat APS powołał nową przewodniczącą Komisji ds. promocji. Została nią dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk.

25 lutego Rektor APS wydał zarządzenie nr 189/2019 w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zarządzenie jest dostępne w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

26 lutego odbyło się ostatnie z cyklu czterech seminariów tematycznych organizowanych w ramach projektu „Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Działania upowszechniające naukę. Seminarium zatytułowane było „Kryzys migracyjny”. Organizatorem całości przedsięwzięcia był Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej.

27 lutego Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjęła nowy Regulamin seminariów dyplomowych i uzyskiwania tytułu zawodowego na WSNS. Najważniejsza zmiana dotyczy procedury składania pracy dyplomowej. Dla przykładu: plik z pracą do systemu APD wprowadza sam student, praca sprawdzana jest z wykorzystaniem innego niż dotychczas programu antyplagiatowego (zmieniają się wskaźniki, które pozwalają uznać pracę za oryginalną), recenzja wpisywana jest bezpośrednio do sytemu APD. Poszczególne etapy procedury opisane są w załączniku nr 1 do Regulaminu (kliknij). Regulamin wraz z załącznikami będzie wkrótce dostępny w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS→ Uchwały Rady WSNS oraz na stronie WSNS w zakładce Ważne dokumenty, a także w zakładce Dla Studentów WSNS→ Wskazówki dla piszących prace dyplomowe.

27 lutego Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych pozytywnie zaopiniowała zmiany organizacyjne w strukturze Wydziału: w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej dotychczasowa Pracownia Europeistyki stanie się Zakładem Europeistyki; w Instytucie Psychologii powołana zostanie Pracownia Psychofizjologii, którą kierowała będzie dr Joanna Rajchert.

27 lutego Rada WSNS głosowała w sprawie zatrudnienia nowych pracowników: jednego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej oraz dwóch w Instytucie Psychologii. Nowo przyjętym pracownikom życzymy sukcesów!

 

Aktualności

06-03-2019

KONKURS Pedeutologiczna Wiosna Poezji

Zapraszamy do udziału w Konkursie pod tytułem: Pedeutologiczna Wiosna Poezji w terminie od 28.02.2019 do 15.04.2019. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów, nauczycieli akademicki…
05-03-2019

Mogę na dwór, mamo! Co wolą Polacy

Mogę na dwór, mamo! Co wolą Polacy – skandynawską wolność czy amerykańską niewolę.
22-03-2019

finisaż wystawy DYPLOMY LICENCJACKIE 2018

Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy DYPLOMY LICENCJACKIE 2018 we środę, 27.03.2019, o godz. 13.30, galeria APS, przy ul. Szczęśliwickiej 40, Warszawa