EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

05-05-2019

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS

 

KWIECIEŃ 2019

 

11 kwietnia odbyło się seminarium naukowo-szkoleniowe „20 lat reorganizacji systemu wsparcia dziecka i rodziny” zorganizowane przez Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej (IPSiPS) we współpracy z Fundacją „Dziecko i Rodzina” oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Seminarium było częścią inicjatyw organizowanych w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.

 

16 kwietnia Zakład Badań Problemów Społecznych (IPSiPS) i Fundacja „Daj Herbatę” wspólnie zorganizowali na terenie APS „Dzień ludzi bezdomnych”.

 

17 kwietnia, uchwałą nr 146/2019, Senat APS przyjął regulacje dotyczące sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Rada składać się będzie z siedmiu członków: trzech osób spośród członków wspólnoty Uczelni, trzech spoza wspólnoty Uczelni oraz przewodniczącego Samorządu Studenckiego APS. Uchwała dostępna jest w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

 

17 marca Senat APS przyjął także uchwałę nr 148/2019 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni. W skład Rady wchodzą następujące osoby:

- spoza wspólnoty Akademii: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, mgr Marek Michalak i mgr Jarosław Dąbrowski;

- ze wspólnoty Akademii: prof. dr hab. Joanna Stasiak, dr hab. prof. APS Ewa Kulesza, dr hab. prof. APS Jarosław Michalski;

- przewodnicząca Samorządu Studentów APS – Karolina Jastrzębska.

Zgodnie z uchwałą Senatu APS nr 149/2019 przewodniczącym pierwszej Rady APS został prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński. Uchwały dostępne są w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

 

17 marca Senat APS podjął uchwałę nr 147/2019 w sprawie przyjęcia projektu statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uchwała i projekt statutu dostępne są w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

Aktualności

21-05-2019

Apel KRASP i PSRP

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
23-05-2019

EUROSTUDENT

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!
22-05-2019

Zapraszamy do udziału w badaniu

Wyniki badania pozwolą na lepsze projektowanie działań dla społeczności studenckiej oraz na poprawę jakości życia młodych warszawiaków w mieście.