EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

04-02-2018

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

Styczeń 2018

1 stycznia wszedł w życie nowy Regulamin Biblioteki Głównej APS. Najważniejsze zmiany w Regulaminie to:

  • liczba wypożyczeń dla pracowników APS wynosi do 20 woluminów na okres 60 dni,
  • liczba wypożyczeń dla doktorantów APS wynosi do 15 woluminów na okres 30 dni,
  • obowiązuje 5-cio dniowy termin odbioru zamówień i rezerwacji (po tym okresie zamówienia wygasają),
  • zniesiona została 30-to dniowa blokada konta za nieodebranie zamówienia,
  • każdą wypożyczoną pozycję można prolongować 1 raz na 14 dni (o ile książka nie jest już zarezerwowana przez innego czytelnika),
  • za nieterminowy zwrot książek została wprowadzona opłata w wysokości 0,30 zł za 1 dzień od każdej przetrzymanej pozycji (uwaga: niezwrócona w terminie książka oraz nieuregulowana opłata automatycznie blokują konto).

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki: http://www.aps.edu.pl/biblioteka/regulamin

2 stycznia ukazało się Zarządzenie nr 112/2018 Rektora APS w sprawie zmian w Regulaminie świadczeń socjalnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Najważniejsze zmiany polegają na tym, że świadczenia nie będą już obejmowały: dopłat do biletów do imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych, dopłat do zajęć i usług sportowo-rekreacyjnych, dopłat do wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz, co szczególnie istotne, pożyczek na cele mieszkaniowe. Dokument jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

11 stycznia ukazało się Zarządzenie nr 115/2018 Rektora APS w sprawie w sprawie używania prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych. Zarządzenie można znaleźć w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

17 stycznia Senat APS przyjął uchwałę nr 77/2018 w sprawie zasad wykonywania pensum dydaktycznego oraz zasad ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich. Najważniejsze zmiany dotyczą: obniżenia dolnej granicy liczebności grupy ćwiczeniowej do 18 osób (wcześniej było to 20), obniżenia górnej granicy liczebności grupy realizującej seminarium dyplomowe do 14 osób (wcześniej było to 16) oraz wprowadzenia nowych zapisów dotyczących zasad ustalania zakresów obowiązków nauczycieli. Zakresy obowiązków związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną nauczycieli ustala rektor. Rodzaje obowiązków powierzanych nauczycielowi zależą jego przynależności do określonej grupy (pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi). Dokument dostępny jest w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

17 stycznia Senat APS przyjął uchwałę nr 79/2018 zmieniająca uchwałę nr 38/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Dokument wraz z załącznikami dostępny jest w Intranecie w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Uchwały Senatu.

24 stycznia odbyło się „Spotkanie z książką” poświęcone pracy pod redakcją Urszuli Markowskiej-Manisty i Barbary Pasamonik Kryzys Migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa (t.1) i Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna (t.2) (Wydawnictwo APS, 2017). Na temat książki wypowiadali się: prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku) i dr hab. prof. SGH Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH).

24 stycznia, w ramach obrad Rady WSNS, dr Lidia Zabłocka-Żytka (IP) przedstawiła informację o działalności Akademickiej Poradni Psychologicznej. Poradnia cieszy się dużym zainteresowaniem studentów APS. Konsultacje psychologiczne odbywają się w odpowiednio przystosowanym do tego celu znajdującym się w budynku Akademii przy ul Spiskiej.

24 stycznia, podczas obrad Rady WSNS, Dziekan Wydziału – dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz zaprezentowała ciekawą inicjatywę środowiska psychologów, związaną z prowadzeniem prac związanych z możliwością nadawania w przyszłości Europejskiego Certyfikatu Psychologa. Certyfikat miałby ułatwiać psychologom-praktykom wejście na rynek pracy za granicą.

24 stycznia Rada Wydziału podjęła decyzję w sprawie zatrudnienia nowych pracowników. W gronie pracowników Instytutu Psychologii witamy dr Karolinę Ziembowicz, a Instytutu Filozofii i Socjologii – dr Łukasza Rąba. Życzymy sukcesów!

26 stycznia Profesor Stefan M. Kwiatkowski, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, obchodził jubileuszu 70-lecia urodzin. Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu lat owocnej pracy!

29 stycznia ukazały się zarządzenia Dziekana WSNS nr 18, 19 i 20/2018 wprowadzające regulaminy Instytutów. Nowe regulaminy zostały uzupełnione o zapisy dotyczące zadań kierowników zakładów, pracowni i poradni oraz wicedyrektorów. Dokumenty można znaleźć w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Dziekana WSNS.

31 stycznia ukazało się Zarządzenie nr 120/2018 Rektora APS w sprawie trybu oceny projektów badawczych finansowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze środków dotacji podmiotowej. Nowe zarządzenie wprowadza m.in. inny wzór recenzji projektu - Kartę oceny projektu badawczego, która zawiera pytania dotyczące walorów merytorycznych i metodologicznych projektu, zasadności planowanych kosztów oraz zgodności z wymogami etyki badań naukowych. Zarządzenie i Kartę oceny projektu badawczego można znaleźć w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

31 stycznia ukazało się Zarządzenie nr 121/2018 Rektora APS w sprawie finansowania projektów badawczych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Dokument jest dostępny w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

31 stycznia ukazało się również Zarządzenie nr 122/2018 Rektora APS w sprawie ustalania kosztów uzyskania przychodu pracowników naukowych i dydaktycznych. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 wraz ze zm.) od miesiąca stycznia 2018 r. w stosunku do pracowników naukowych i dydaktycznych nie stosuje się podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Zarządzenie można znaleźć w Intranecie w zakładce Zarządzenia→ Rektora APS.

 

Aktualności

19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.
18-01-2018

KONKURS im. Profesora Czesława Kupisiewicza

Zapraszamy wszystkich promotorów do uczestnictwa w konkursie i składania prac magisterskich studentów. Termin upływa 16 lutego.