EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

03-12-2018

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

LISTOPAD 2018

 

7 listopada został otwarty w APS Pokój Badawczy. Pomieszczenie znajduje się na V piętrze w budynku C (p. 3535). Przeznaczone jest do pracy indywidualnej lub zespołowej związanej z badaniami naukowymi realizowanymi na rzecz Akademii. Korzystanie z Pokoju Badawczego jest możliwe codziennie w godzinach 8.00 – 21.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Systemem rezerwacji administruje Sekretariat Kanclerza (mgr Jolanta Żarska). Rezerwacji można dokonać drogą telefoniczną, mailową lub poprzez kontakt osobisty. Dostępność pokoju można sprawdzać pod poniższym linkiem:

http://www.aps.edu.pl/nauka/pok%C3%B3j-badawczy/

 

13 listopada dotarła do nas wiadomość, że dr hab., prof. APS Kazimierz Frieske z Instytutu Filozofii i Socjologii został uhonorowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską odznaką Primus in Agendo. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć i innowacyjnych projektów, oraz rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Gratulujemy wyróżnienia!

 

21 listopada ukazało się zarządzenie nr 165/2018 Rektora APS w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich. Rzecznikiem został dr hab., prof. APS Barbara Pasamonik.

 

21 listopada, w ramach Dnia Pracownika Socjalnego, odbyło się pierwsze z cyklu czterech seminariów tematycznych: „Bezrobocie i ubóstwo”. Seminaria są organizowane w ramach projektu „Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Działania upowszechniające naukę. Organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej.

 

21 listopada Senat APS przyjął uchwałę nr 114/2018  w sprawie wytycznych do projektowania programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uchwała zawiera wskazówki dla osób opracowujących nowe programy studiów, jak również wzory dokumentów składających się na opis programów. Uchwała jest dostępna w Intranecie, w zakładce Senat/Rada Wydziału→ Senat APS→ Uchwały Senatu APS.

 

27 listopada miało miejsce Spotkanie z Książką poświęcone publikacji „Sociology of the Invisible Hand” (Peter Lang, 2018) pod redakcją Adriana Mica, Rafała Wiśniewskiego, Katarzyny M. Wyrzykowskiej i Iwony Zielińskiej (IFiS). W dyskusji nad książką udział wzięli dr Paweł Kubicki (Instytut Gospodarstwa Społecznego, SGH) oraz prof. Aleksander Manterys (Instytut Studiów Politycznych, PAN). Spotkania z Książką organizuje Katedra Socjologii Kultury (IFIS).

 

28 listopada odbyła się konferencja „Samopomoc osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”. Dotyczyła będzie działalności ruchów samopomocowych osób doświadczających kryzysów psychicznych. Organizatorami konferencji byli: Porozumienie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie oraz Instytut Psychologii.


28 listopada
podczas obrad Rady WSNS zaprezentowane zostały sprawozdania z realizacji zakładanych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Sprawozdania można znaleźć na stronie WSNS w zakładce Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Aktualności

30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C