EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

11-04-2018

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

Marzec 2018

 

2 marca Koło Naukowe SCIENTIA, skupiające studentów psychologii, już po raz trzeci zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Psychologicznej „Profesjonalizm to Podstawa”. Celem konferencji jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń młodych badaczy nauk społecznych – studentów i doktorantów oraz dzielenie się pomysłami na kolejne projekty badawcze.

 

7 marca ukazało się Zarządzenie nr 130/2018 Rektora APS w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Zarządzenie można znaleźć w Intranecie w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

 

7 marca ukazało się również Zarządzenie nr 131/2018 Rektora APS w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich. Dotyczy ono zadań pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych. Zarządzenie można znaleźć w Intranecie w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

 

9 marca odbyła się konferencja podsumowującą projekt badawczy pt. „System edukacji w społeczności lokalnej na przykładzie Powiatu Wołomińskiego”, zorganizowana przez Katedrę Socjologii Zmiany Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii. Jej celem było podsumowanie wyników badań przeprowadzonych wśród radnych, dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i rodziców, dotyczących reformy edukacyjnej 1999 r. i 2017 r. i prestiżu zawodu nauczyciela oraz aspiracji życiowych i edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej.

 

9 marca dziekan WSNS wydała zarządzenie nr 22/2018 w sprawie wzorów dokumentów wykorzystywanych w trakcie przewodu doktorskiego. Zarządzenie wraz z licznymi załącznikami można znaleźć w Intranecie w zakładce ZarządzeniaDziekana WSNS.

 

14 marca ukazało się Zarządzenie nr 132/2018 Rektora APS w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Załącznikami do nowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych są: Regulamin Prac Komisji Socjalnej, tabela wysokości świadczeń socjalnych, wzory wniosków i wzór umowy w sprawie pożyczki. Zarządzenie i Regulamin można znaleźć w Intranecie w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

 

15 i 16 marca odbywała się VII Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów pt. „Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza”. W konferencji uczestniczyli również doktoranci z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.

 

21 marca miało miejsce niezwykłe wydarzenie – spotkanie z psychologami będącymi pięćdziesiąt lat temu w Marcu 1968 studentami lub pracownikami Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW. W spotkaniu wzięli uczestnicy i świadkowie wydarzeń. Była to okazja do wspomnień, przybliżenia słuchaczom osobistych historii i opowiedzenia o roli, jaką wydarzenia marcowe odegrały w ich życiu.

 

21 marca ukazało się Zarządzenie nr 135/2018 Rektora APS w sprawie powołania komisji do spraw socjalnych. Przewodniczącą komisji jest p. Wiesława Nasierowska. Kadencja komisji trwa pięć lat. Zarządzenie znajduje się w Intranecie w zakładce ZarządzeniaRektora APS.

 

23 marca Oddział Warszawski PTS zorganizował spotkanie pt. „Perspektywa miejska w socjologii Elżbiety Tarkowskiej”. Inspiracją do wymiany myśli podczas tego wydarzenia była praca zbiorowa pod redakcją Marty Cobel-Tokarskiej, Anny Pokrzywy i Magdy Prokopczuk „Miasto na dyplomach. Szkoła profesor Elżbiety Tarkowskiej” (Wydawnictwo APS, Warszawa 2017). Książka jest zbiorem prac uczennic i uczniów Pani Profesor. Tom zawiera również fragmenty jej ostatniej pracy badawczej - raportu z tzw. „grantu ochockiego”. Profesor Elżbieta Tarkowska interesowała się nie tylko czasem, kulturą i ubóstwem, ale również socjologią miasta: miejską czasoprzestrzenią, przemianami miasta w czasie, kulturą miejską, jej multisensorycznością oraz stylami życia mieszkańców.

 

28 marca, podczas obrad Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, dr Izabela Kaźmierczak przedstawiła ciekawa inicjatywę, jaką jest cykliczne międzyuczelniane seminarium naukowe „Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii”. Jest to forum wymiany myśli i doświadczeń dla osób łączących pasję pracy naukowej z zaangażowaniem w pracę psychoterapeutyczną. Służy ono również integracji środowiska osób zainteresowanych psychoterapią od strony naukowej. Seminarium jest organizowane we współpracy z osobami z następujących instytucji: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii USWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii WSFiZ. Spotkania odbywają się co miesiąc, w tym roku na Wydziale Psychologii UW.

 

Aktualności

20-04-2018

„Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie”

IV Konferencja „Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie" Dnia 27.04.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się konferencja „Europejski Dzień Logoped…
18-10-2017

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa prof. WIESŁAWA BIEŃKUŃSKIEGO pt. Skaza (Galeria APS przy ul. Szczęśliwi…