EN

Strona główna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

02-10-2018

WITAMY NA STRONIE WSNS!

 

Aktualności WSNS
 

WRZESIEŃ 2018

 

21-26 września Wydział Stosowanych Nauk Społecznych po raz piąty brał udział w Festiwalu Nauki. Nad całością przedsięwzięcia czuwały: dr Ewa Grudziewska (IPSiPS) oraz prodziekan ds. dydaktyki dr Agnieszka Bieńkowska (IP).

24 września Dziekan WSNS wydała zarządzenie nr 24/2018 w sprawie szczegółowej organizacji i warunków studiowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019. Zarządzenie precyzuje między innymi kwestie: zadań nauczycieli akademickich, zadań jednostek organizacyjnych wydziału, rejestracji na fakultety i seminaria dyplomowe, rekrutacji na specjalności. Załączniki do zarządzenia dotyczą: terminów ważnych wydarzeń na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych (w tym terminów aktywności protokołów zaliczeniowych w USOS), przewidywanej liczby grup na poszczególnych specjalnościach oraz osób pełniących ważne funkcje (doradców studentów, opiekunów praktyk i kierowników specjalności). Dokument wraz z załącznikami jest dostępny w Intranecie w zakładce ZarządzeniaDziekana WSNS.

28 września odbyła się w APS uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Z tej okazji wykład wygłosił prof. Henryk Skarżyński - światowej sławy specjalista w dziedzinie leczenia słuchu.

26 września Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjęła nowy Regulaminy Akademickiej Poradni Psychologicznej. Obecny regulamin różni się od poprzedniego treścią załącznika zawierającego dane osobowe studenta korzystającego z poradni. Wprowadzone zmiany to efekt obowiązywania RODO.  Dokument będzie wkrótce dostępny w Intranecie,  w zakładce Senat/Rada Wydziału→ WSNS→ Uchwały Rady WSNS.

26 września Rada Wydziału podjęła decyzję w sprawie zatrudnienia nowych pracowników. Wszystkich serdecznie witamy na naszym Wydziale i życzymy sukcesów!

30 września zakończyła swoją kadencję dyrektor Instytutu Psychologii dr hab., prof. APS Barbara Weigl. Gorąco dziękujemy za długie lata sprawowania tej funkcji!  

                                                                                                                                             

 

 

 

Aktualności

18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…