EN

 

Rok akademicki 2017/2018

 

                                           studia stacjonarne

Praca socjalna

I rok mgr Mateusz Bieńkowski

II rok mgr Agnieszka Kos

III rok dr Wojciech Kozłowski

 

Psychologia

wszystkie roczniki dr Kamila Dobrenko i dr Sławomir Postek

 

Socjologia studia I stopnia

I rok dr Robert Pawlak 

II rok mgr Magda Prokopczuk

III rok dr Piotr Toczyski

 

Socjologia studia II stopnia

I i II rok dr Tatiana Kanasz

 

 

                                            studia niestacjonarne

Praca socjalna

I rok dr Katarzyna Ziomek-Michalak

II rok dr Małgorzata Czarkowska

III rok dr Piotr Kluz

 

Psychologia

wszystkie roczniki dr Karolina Nowak-Stańczyk i dr Paweł Boguszewski

 

 

Zakres działalności doradców studentów na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

 

 • organizacja spotkania ze studentami w dniu inauguracji roku akademickiego bądź w czasie dnia adaptacyjnego;
 • inicjowanie wyborów starostów grup;
 • organizowanie spotkań ze starostami grup przynajmniej dwa razy w trakcie roku akademickiego oraz dodatkowych spotkań w odpowiedzi na potrzeby studentów;
 • przekazywanie studentom informacji dotyczących organizacji roku akademickiego;
 • opiniowanie wybranych podań studentów przekazywanych dziekanowi;
 • informowanie o możliwości podjęcia działań w Studenckich Kołach Naukowych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych
 • współpraca ze starostami grup w celu sprawnej realizacji zajęć prowadzonych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w porozumieniu z prodziekanem do spraw dydaktyki;
 • informowanie w razie konieczności o ważnych dla studentów postanowieniach zawartych w regulaminie studiów i innych dokumentach
 • mediacja w przypadku zaistniałych konfliktów we współpracy z prodziekanem do spraw studenckich;
 • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych;
 • informowanie studentów o podstawowych zasadach współżycia społecznego panujących w Uczelni;
 • podanie studentom informacji o sposobach kontaktu z doradą (terminy dyżurów, e-mail).