EN

 

Studentom: I roku Socjologii I stopnia, I roku Pracy socjalnej (studia stacjonarne i niestacjonarne) i  III roku Psychologii (studia niestacjonarne i stacjonarne) przypominamy o zbliżającej się rejestracji na seminaria dyplomowe. Informacja o terminach znajduje się tutaj (kliknij). Na stronie WSNS w zakładce Dla studentów WSNS - Organizacja roku akademickiego 2017/2018 - Oferta seminariów dyplomowych (kliknij) można zapoznać się z propozycjami seminariów. Zachęcamy do konsultacji z promotorami (na dyżurach - osobiście lub telefonicznie) przed dokonaniem ostatecznego wyboru.

 

Ikona 2A

Od 1 kwietnia 2018 roku będą obowiązywały nowe godziny pracy Dziekanatu:

 nie będzie dyżuru w niedzielę.

 

 

 

  

Ikona 3ADYŻURY WŁADZ WYDZIAŁU w semestrze letnim 2017/2018

        

DZIEKAN   dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos

e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl

czwartek        13.00 - 14.00

piątek            13.30 - 14.30

studia niestacjonarne:

22 kwietnia    10.30 - 11.30

6 maja            13.00 - 14.00

                                   

PRODZIEKAN ds. dydaktyki   dr Agnieszka Bieńkowska

e-mail: abienkowska@aps.edu.pl  

wtorek            9.00 - 10.00

środa              8.00 - 9.00

                            

PRODZIEKAN ds. studenckich   dr Jowita Bartczak

e-mail: jbartczak@aps.edu.pl

poniedziałek   8.50-9.50

środa              11.00-12.00  

 

Informacja o dyżurach nauczycieli akademickich dostępna jest w systemie USOSweb.

 

 

Ikona 2A

Uwaga studenci APS! Na terenie Uczelni działa Poradnia Prawna dla Studentek i Studentów APS oraz Akademicka Poradnia Psychologiczna.

 

 

 

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:  publikacjach, wyróżnieniach i nagrodach, wybitnych osiągnięciach sportowych, uczestnictwie w organizacjach studenckich (Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu) oraz miejscu odbycia praktyk - jeśli było szczególnie istotne. Wniosek, kierowany do dziekana, należy złożyć w Dziekanacie WSNS wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji w języku polskim i angielskim, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk. Szczegółowe instrukcje i wzór tekstu znajdują się tutaj.

WAŻNE!

  • Niekompletne dokumenty i/lub przygotowane niezgodnie ze wzorem nie będą przyjmowane!
  • Wnioski składane po obronie nie będą rozpatrywane!

 

Ikona 3APoświadczenie likwidacji konta w Bibliotece składane przez absolwentów w Biurze Immatrykulacji podczas odbierania dyplomu można pobierać w Bibliotece bezpośrednio przed odbiorem dyplomu. Więcej informacji: tutaj

 

 

 

Ikona 8A

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują się aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.

 

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…