EN

 

Ikona 2A

UWAGA! W zakładce Studenci - Dla studentów WSNS - Organizacja roku, zamieszczone są informacje na temat ważnych terminów w roku akademickim 2018/2019 (terminy rejestracji, dni wolne itp.).

 

 

 

 

DYŻURY WŁADZ WYDZIAŁU:

DZIEKAN   dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos

e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl

Dyżur:      

                                       czwartek        10.00 - 11.00  

                                       piątek             13.15 - 14.15  

dyżur na studiach niestacjonarnych:

23.03.2019 r. godz. 10.30-11.30

18.05.2019 r. godz. 10.30-11.30

 

PRODZIEKAN ds. dydaktyki   dr Agnieszka Bieńkowska

e-mail: abienkowska@aps.edu.pl  

Dyżur:     

            wtorek    9.00 - 10.00

            wtorek  11.30 - 12.30

 

PRODZIEKAN ds. studenckich   dr Jowita Bartczak

e-mail: jbartczak@aps.edu.pl

Dyżur:   

            wtorek             9.00-10.00

            czwartek        10.30-11.30   

dyżur na studiach niestacjonarnych:

13.04.2019r.   godz. 10.30 - 11.30

19.05.2019r.   godz. 14.45 - 15.45

  

Informacja o dyżurach nauczycieli akademickich dostępna jest w systemie USOSweb.

 

 

Ikona 2A

Uwaga studenci APS! Na terenie Uczelni działa Poradnia Prawna dla Studentek i Studentów APS oraz Akademicka Poradnia Psychologiczna.

 

 

 

 

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:  publikacjach, wyróżnieniach i nagrodach, wybitnych osiągnięciach sportowych, uczestnictwie w organizacjach studenckich (Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu) oraz miejscu odbycia praktyk - jeśli było szczególnie istotne. Wniosek, kierowany do dziekana, należy złożyć w Dziekanacie WSNS wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji w języku polskim i angielskim, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk. Szczegółowe instrukcje i wzór tekstu znajdują się tutaj.

WAŻNE!

  • Niekompletne dokumenty i/lub przygotowane niezgodnie ze wzorem nie będą przyjmowane!
  • Wnioski składane po obronie nie będą rozpatrywane!

 

Ikona 3APoświadczenie likwidacji konta w Bibliotece składane przez absolwentów w Biurze Immatrykulacji podczas odbierania dyplomu można pobierać w Bibliotece bezpośrednio przed odbiorem dyplomu. Więcej informacji: tutaj

 

 

 

Ikona 8A

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują się aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.