EN

 

Uwaga, studenci zainteresowani realizacją fakultetów obcojęzycznych wspólnie ze studentami programu Erasmus+, mogą znaleźć informację na temat oferty tutaj (kliknij).  Tego typu fakultety można zrealizować, za zgodą dziekana i w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za realizację programu Erasmus+  w APS - dr Antoniną Adamowicz-Hummel (pokój 3505), zamiast fakultetu/fakultetów w języku polskim.

 

 

 

Ikona 3ADYŻURY WŁADZ WYDZIAŁU:

DZIEKAN   dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos

e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl

Dyżur: środa 12.00 - 13.00

urlop: 9 VII – 10 VIII 2018 r.                                   

PRODZIEKAN ds. dydaktyki   dr Agnieszka Bieńkowska

e-mail: abienkowska@aps.edu.pl  

Dyżur: wtorek 9.00-10.00

urlop: 10.07-29.08.2018 r.           

PRODZIEKAN ds. studenckich   dr Jowita Bartczak

e-mail: jbartczak@aps.edu.pl

Dyżur: poniedziałek 10.00-11.00

urlop: 14.07-31.08.2018 r.

 

Informacja o dyżurach nauczycieli akademickich dostępna jest w systemie USOSweb.

 

 

Ikona 2A

Uwaga studenci APS! Na terenie Uczelni działa Poradnia Prawna dla Studentek i Studentów APS oraz Akademicka Poradnia Psychologiczna.

 

 

 

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:  publikacjach, wyróżnieniach i nagrodach, wybitnych osiągnięciach sportowych, uczestnictwie w organizacjach studenckich (Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu) oraz miejscu odbycia praktyk - jeśli było szczególnie istotne. Wniosek, kierowany do dziekana, należy złożyć w Dziekanacie WSNS wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji w języku polskim i angielskim, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk. Szczegółowe instrukcje i wzór tekstu znajdują się tutaj.

WAŻNE!

  • Niekompletne dokumenty i/lub przygotowane niezgodnie ze wzorem nie będą przyjmowane!
  • Wnioski składane po obronie nie będą rozpatrywane!

 

Ikona 3APoświadczenie likwidacji konta w Bibliotece składane przez absolwentów w Biurze Immatrykulacji podczas odbierania dyplomu można pobierać w Bibliotece bezpośrednio przed odbiorem dyplomu. Więcej informacji: tutaj

 

 

 

Ikona 8A

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują się aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.