EN

 

Ikona 2A

Od 1 października 2019 roku wchodzi w życie nowy Regulamin Studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Nowy Regulamin studiów nie przewiduje możliwości wznawiania studiów.

Dlatego prosimy o terminowe wypełnianie obowiązków studenckich związanych z rozliczeniem semestru letniego.

 

  

Ikona 3A

Przypominamy, że podania w sprawie warunkowego zaliczenia semestru oraz powtarzania semestru należy złożyć do 20 września 2019 roku.

Osoby skreślone, nie posiadające statusu studenta, mogą składać podania o wznowienie studiów jedynie do 30 września 2019 roku.

 

 

 

Ikona 2A

UWAGA! W zakładce Studenci - Dla studentów WSNS - Organizacja roku, zamieszczone są informacje na temat ważnych terminów w roku akademickim 2018/2019 (terminy rejestracji, dni wolne itp.).

 

 

 

 

DYŻURY WŁADZ WYDZIAŁU:

DZIEKAN   dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos

e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl

Dyżur w lipcu: 18 i 25 lipca (czwartek) godz. 12.00-14.00

Urlop: 29 lipca - 6 września 2019 r.     

 

PRODZIEKAN ds. dydaktyki   dr Agnieszka Bieńkowska

e-mail: abienkowska@aps.edu.pl  

Dyżur: wtorek 9.00 - 10.00

Urlop: 16.07 - 04.09.2019 r.

 

PRODZIEKAN ds. studenckich   dr Jowita Bartczak

e-mail: jbartczak@aps.edu.pl

Dyżur:  LIPIEC: wtorek 1, 9 lipca  9.00 - 10.00

            WRZESIEŃ: poniedziałek  9.00 - 10.00

Urlop: 15.07 - 30.08.2019 r.

 

Informacja o dyżurach nauczycieli akademickich dostępna jest w systemie USOSweb.

 

 

Ikona 2A

Uwaga studenci APS! Na terenie Uczelni działa Poradnia Prawna dla Studentek i Studentów APS oraz Akademicka Poradnia Psychologiczna.

 

 

 

 

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:  publikacjach, wyróżnieniach i nagrodach, wybitnych osiągnięciach sportowych, uczestnictwie w organizacjach studenckich (Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu) oraz miejscu odbycia praktyk - jeśli było szczególnie istotne. Wniosek, kierowany do dziekana, należy złożyć w Dziekanacie WSNS wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji w języku polskim i angielskim, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk. Szczegółowe instrukcje i wzór tekstu znajdują się tutaj.

WAŻNE!

  • Niekompletne dokumenty i/lub przygotowane niezgodnie ze wzorem nie będą przyjmowane!
  • Wnioski składane po obronie nie będą rozpatrywane!

 

Ikona 3APoświadczenie likwidacji konta w Bibliotece składane przez absolwentów w Biurze Immatrykulacji podczas odbierania dyplomu można pobierać w Bibliotece bezpośrednio przed odbiorem dyplomu. Więcej informacji: tutaj

 

 

 

Ikona 8A

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują się aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.