EN

  

UWAGA !

W związku ze zmiana struktury organizacyjnej w Akademii powstaje jedna jednostka zajmująca się obsługą spraw studenckich pod nazwą:

BIURO SPRAW STUDENCKICH

w związku z tym z dniem 16 września 2019 r. obsługa spraw studentów:

  • Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
  • Wydziału Nauk Pedagogicznych
  • Kolegium Edukacji Artystycznej 

prowadzona będzie:

STUDIA STACJONARNE:

BUD. C  I PIĘTRO p. 3144 w godzinach:

poniedziałek – piątek 8,30 – 14,30 (przerwa 12,00 – 12,30)

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

BUD. C I PIĘTRO p.3141 w godzinach:

poniedziałek                                               - 10,00 – 13,30

wtorek                                                       - 10,00 – 13,30

środa                                                          - 12,00 – 15,00

czwartek                                                    - dzień pracy wewnętrznej

piątek                                                         - 10,00 – 13,30

sobota (w okresie zjazdów)                         -   9,00 – 14,00

 

SEKCJA PRAKTYK:

BUD. C I PIĘTRO p.3123 w godzinach:

poniedziałek                                               - 10,00 – 13,30

wtorek                                                       - 10,00 – 13,30

środa                                                          - 12,00 – 15,00

czwartek                                                    - dzień pracy wewnętrznej

piątek                                                         - 10,00 – 13,30

 

Ikona 2A

Od 1 października 2019 roku wchodzi w życie nowy Regulamin Studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Nowy Regulamin studiów nie przewiduje możliwości wznawiania studiów.

Dlatego prosimy o terminowe wypełnianie obowiązków studenckich związanych z rozliczeniem semestru letniego.

 

  

Ikona 3A

Przypominamy, że podania w sprawie warunkowego zaliczenia semestru oraz powtarzania semestru należy złożyć do 20 września 2019 roku.

Osoby skreślone, nie posiadające statusu studenta, mogą składać podania o wznowienie studiów jedynie do 30 września 2019 roku.

 

 

 

Ikona 2A

UWAGA! W zakładce Studenci - Dla studentów WSNS - Organizacja roku, zamieszczone są informacje na temat ważnych terminów w roku akademickim 2018/2019 (terminy rejestracji, dni wolne itp.).

 

 

 

 

DYŻURY WŁADZ WYDZIAŁU:

DZIEKAN   dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos

e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl

Dyżur:

17.09.2019 r. (wtorek) – 11.30 - 13.00

25.09.2019 r. (środa) – 11.30 - 13.00

  

PRODZIEKAN ds. dydaktyki   dr Agnieszka Bieńkowska

e-mail: abienkowska@aps.edu.pl  

Dyżur: wtorek 9.00 - 10.00 pok. 3110

Urlop: 16.07 - 04.09.2019 r.

 

PRODZIEKAN ds. studenckich   dr Jowita Bartczak

e-mail: jbartczak@aps.edu.pl

Dyżur:  LIPIEC: wtorek 1, 9 lipca  9.00 - 10.00

            WRZESIEŃ: poniedziałek  9.00 - 10.00 pok. 3110

Urlop: 15.07 - 30.08.2019 r.

 

Informacja o dyżurach nauczycieli akademickich dostępna jest w systemie USOSweb.

 

 

Ikona 2A

Uwaga studenci APS! Na terenie Uczelni działa Poradnia Prawna dla Studentek i Studentów APS oraz Akademicka Poradnia Psychologiczna.

 

 

 

 

Na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu można zamieścić informacje o dodatkowych osiągnięciach studenta np.:  publikacjach, wyróżnieniach i nagrodach, wybitnych osiągnięciach sportowych, uczestnictwie w organizacjach studenckich (Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Biuro Wolontariatu) oraz miejscu odbycia praktyk - jeśli było szczególnie istotne. Wniosek, kierowany do dziekana, należy złożyć w Dziekanacie WSNS wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (dziennik praktyk, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, pierwsza strona publikacji itp.) najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Do wniosku należy załączyć płytę CD z wersją elektroniczną informacji w języku polskim i angielskim, która ma zostać zamieszczona w Suplemencie oraz podpisany wydruk. Szczegółowe instrukcje i wzór tekstu znajdują się tutaj.

WAŻNE!

  • Niekompletne dokumenty i/lub przygotowane niezgodnie ze wzorem nie będą przyjmowane!
  • Wnioski składane po obronie nie będą rozpatrywane!

 

Ikona 3APoświadczenie likwidacji konta w Bibliotece składane przez absolwentów w Biurze Immatrykulacji podczas odbierania dyplomu można pobierać w Bibliotece bezpośrednio przed odbiorem dyplomu. Więcej informacji: tutaj

 

 

 

Ikona 8A

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie znajdują się aktualne informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich.