EN

Logo konferencji

 

Człowiek Chory w Środowisku to konferencja organizowana przez Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI. Inicjatywa ta ma na celu promocję działań zgodnych z ideą opieki środowiskowej oraz integrację osób zainteresowanych pracą i badaniami w tym obszarze. Konferencja stwarza możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń profesjonalistów z różnych dziedzin: psychiatrii, psychologii, pracy socjalnej, pielęgniarstwa, pedagogiki.

 Logo

Pierwsza konferencja odbyła się 21 kwietnia 2012 roku. Tematem podjętym podczas pierwszej edycji było wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestniczyło w niej 150 czynnych i biernych uczestników, wśród których znajdowali się zarówno praktycy, jak i studenci zainteresowani tematyką. Naszymi gośćmi byli pionierzy idei opieki środowiskowej w Polsce, między innymi: prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, dr hab. n. med. Katarzyna Prot-Klinger, mgr Katarzyna Muskat oraz dr Paweł Bronowski.

 Logo

Następna edycja konferencji odbyła się pod hasłem "Wspieranie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi". Miała miejsce 11 maja 2013 roku. Na konferencji wystąpili tacy goście jak: dr Beata Zimowska, Piotr Chuchler - prezes Stowarzyszenia Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny", Andrzej Warot - prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA", mgr Beata Wnęk - koordynator usług specjalistycznych dla osób chorych psychicznie w Stowarzyszeniu Pomost.

 Logo

Trzecia konferencja "Człowiek chory w środowisku. Zadania i doświadczenia profesjonalistów" odbyła się 7 czerwca 2014 roku. Spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony osób zaangażowanych w pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Stroną merytoryczną konferencji opiekował się Komitet Naukowy w składzie: prof. dr hab. Czesław Czabała, dr hab.  Maryla Sawicka oraz dr hab. Paweł Bronowski. W sesji plenarnej wystąpili: dr hab. n. med. prof. APS Katarzyna Prot-Klinger, lekarz psychiatra; dr hab. prof. APS Paweł Bronowski,  - psycholog kliniczny, prezes Stowarzyszenia "Pomost"’ wspierającego osoby po kryzysie psychicznym; dr Lidia Zabłocka-Żytka (IPS) - psycholog oraz reprezentant Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP.

 

Logo

Czwarta konferencja miała miejsce 11 czerwca 2015 roku. W ramach konferencji swoimi doświadczeniami dzielili się nie tylko profesjonaliści, ale również osoby borykające się z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się cztery sesje tematyczne: "Wspólna droga w zdrowieniu - pokonywanie kryzysu psychicznego z pomocą terapeuty", "Siła w różnorodności: od pierwszego kontaktu przez sztukę do nadziei", "Zasoby osobowe i środowiskowe - niedoceniana siła w pokonywaniu kryzysu psychicznego", "Kryzys psychiczny - konsekwencje dla osoby i jej najbliższego otoczenia w perspektywie wielowymiarowej". Opiekę nad konferencją i jej uczestnikami sprawowała dr Beata Hintze (IPS).

 Logo

23 maja 2016 roku Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI po raz piąty zorganizowało konferencję z cyklu „Człowiek w środowisku. Kryzys psychiczny – od stereotypu do osoby”. W tym roku tematem wydarzenia było zapobieganie stygmatyzacji osób z chorobą psychiczną. Studentów z Koła po raz kolejny wspierała w ich przedsięwzięciu dr Beata Hintze (IPS). Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów plenarnych poświęconych zagadnieniu stygmatyzacji, jak również wzięcia udziału w dwu sesjach tematycznych ("Aktywne przeciwdziałanie stygmatyzacji - niedoceniana siła", "Kryzys psychiczny a metody terapii") lub odbywających się równolegle z nimi zajęciach o charakterze warsztatowym ("Człowiek jako stereotypowy czynnik kodu kreskowego choroby psychicznej", "W poszukiwaniu skarbów", "Doświadczenie choroby psychicznej a rodzicielstwo").

 

Logo

 

12 maja 2017 roku odbyła się VI edycja Konferencji „Człowiek w środowisku. Zasoby i twórczość w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zasobów osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, a zwłaszcza ich twórczości. Malarstwo, rysunek, rzeźba, poezja i teatr pozwalają na wyrażenie siebie, swoich potrzeb i emocji, co także wspiera proces zdrowienia. W czasie sesji, zorganizowanych w ramach konferencji, omawiane były również inne zasoby ważne w procesie zdrowienia, takie jak: optymistyczne nastawienie do życia, poczucie koherencji, poczucie własnej skuteczności, sprężystość psychiczna, radzenie sobie ze stresem, adekwatna samoocena i samoakceptacja oraz wsparcie społeczne. Tak, jak w poprzednich edycjach, obok profesjonalistów występowały osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

 

Logo

 

11 maja 2018 roku w murach APS zorganizowana została VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Człowiek w środowisku. Kryzys psychiczny jako motywacja i siła w procesie zdrowienia – perspektywa osób chorujących i rodzin”. W ramach konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne: „Indywidualne ścieżki ku zdrowieniu – perspektywa ekspertów przez doświadczenie”, „Różnorodność zasobów w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych”, „Różne metody terapii i wsparcia osób po kryzysach psychicznych”. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI wspierane przez dr Beatę Hintze (IP).

 

Więcej informacji: www.facebook.com/KonferencjaCzlowiekwSrodowisku

 

 

 

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego