EN

 

baner Spotkania z książką

 

Z inicjatywy prof. Elżbiety Tarkowskiej, od 2012 roku, Katedra Socjologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii organizuje cykliczne „Spotkania z książką". Spotkania służą popularyzacji dorobku naukowego pracowników, dyskusji nad książkami traktującymi o ważnych problemach społecznych oraz promowaniu Instytutu Filozofii i Socjologii w polskim środowisku naukowym. Na spotkania zapraszani są specjaliści reprezentujący różne dyscypliny i instytucje naukowe, którzy komentują i recenzują wybrane przez nas książki.

 

25 maja 2018 roku miało miejsce kolejne spotkanie, które dotyczyło pracy pod redakcją Zuzanny Bogumił i Andrzeja Szpocińskiego Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018). W dyskusji wzięli udział dr hab. Kaja Kaźmierska (UŁ) i dr hab. Piotr Kwiatkowski (APS).

 

 

 

18 kwietnia 2018 roku odbyło się "Spotkanie z książką" poświęcone publikacji pod redakcją Marty Cobel-Tokarskiej, Anny Pokrzywy i Magdy Prokopczuk  Miasto na dyplomach. Szkoła profesor Elżbiety Tarkowskiej (Wydawnictwo APS, 2017). W dyskusji nad książką wzięły udział: dr Magdalena Łukasiuk  (ISNS UW) oraz dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek.

 

 

 

24 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie poświęcone pracy pod redakcją Urszuli Markowskiej-Manisty i Barbary Pasamonik Kryzys Migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa (t.1) i Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna (t.2) (Wydawnictwo APS, 2017). Na temat książki wypowiadali się: prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku) i  dr hab. prof. SGH Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH).

 

 

5 grudnia 2017 roku "Spotkanie z książką" poświęcone było publikacji Marty Cobel-Tokarskiej i Marcina Dębickiego  Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej (Wydawnictwo APS, 2017). O książce mówili: prof. dr hab. Ryszard Radzik (Instytut Filozofii i Socjologii APS)  i dr Ludwika Włodek (SEW Uniwersytet Warszawski).

 

 

 

17 maja 2017 roku miało miejsce spotkanie poświęcone książce Joanny Zalewskiej Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015). Na temat książki mówiły: dr Ewa Klekot (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski) oraz dr Marta Olcoń-Kubicka (Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk).

 

 

 

26 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne „Spotkanie z książką”, w trakcie którego dyskutowano o publikacji Roberta Pawlaka Przemiany edukacyjne w małym mieście (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016). O książce mówili: dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki (Instytut Pedagogiki APS), dr hab. Marta Zahorska (Instytut Socjologii UW), Igor Sulich (Rada Powiatu Wołomińskiego), Olga Wileńska (Starostwo Powiatowe w Wołominie) i Halina Bonecka (Urząd Miejski w Wołominie).

  

 

Polska na kozetce22 lutego 2017 roku miało miejsce spotkanie poświęcone książce pod redakcją Anny Zajenkowskiej Polska na kozetce (Wydawnictwo Smak Słowa, 2016). O publikacji mówili: dr hab., prof APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos (APS), prof. Zbigniew Lew-Starowicz (Wojskowa Akademia Medyczna), Jacek Żakowski (Tygodnik Polityka, Collegium Civitas) oraz dr Anna Zajenkowska (APS).

 

 

Around Lvov-Warsaw School14 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze w tym roku akademickim Spotkanie z książką. Było ono poświęcone pracy pod redakcją Anny Drabarek Around Lvov-Warsaw School (Wydawnictwo APS, 2016). O książce mówili: prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK, APS), dr hab., prof. UAM Piotr Przybysz (UAM), dr hab. Tomasz Puczyłowski (UW) i oczywiście dr hab., prof. APS Anna Drabarek. 

 

 

 

Uwarunkowania szczęścia17 maja 2016 roku miało miejsce kolejne spotkanie, tym razem poświęcone dyskusji nad książką Tatiany Kanasz Uwarunkowania szczęścia. Socjologiczna analiza wyobrażeń młodzieży akademickiej o szczęściu i udanym życiu (Wydawnictwo APS, 2016). O książce mówili: dr hab., prof. UW Wojciech Pawlik (ISNS UW) i dr  Katarzyna Growiec (Uniwersytet SWPS).

 

 

 

Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność13 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność. Działania profilaktyczne i pomocowe  (Wydawnictwo APS, 2015) pod redakcją Marty Mikołajczyk. O książce mówiły: dr Katarzyna Górniak (WAiNS PW) i dr Anna Olech (IPSiR UW). Było to także wspomnienie pamięci prof. Elżbiety Tarkowskiej, twórczyni Spotkań z Książką. Jeden z ostatnich tekstów Pani Profesor ukazał się w omawianej książce.

 

 

 

The enemy on display22 lutego 2016 roku odbyło się Spotkanie z książką poświęcone dyskusji nad publikacją autorstwa Zuzanny Bogumił, Joanny Wawrzyniak, Tima Buchena, Christiana Ganzera i Marii Seniny The Enemy on display. The Second World War in Eastern European Museums (Berghahn Books, 2015). O książce rozmawiali: prof. dr hab. Marcin Kula (IH UW), dr hab. Anna Ziębińska-Witek (UMCS) oraz dr Iwona Kurz (IKP UW).

 

 

 

Panika moralna18 listopada 2015 roku miało miejsce kolejne Spotkanie z książką, poświęcone publikacji Iwony Zielińskiej Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych (Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2015). O książce mówili: prof. dr hab. Wojciech Burszta (WNHiS SWPS), dr Anna Jawor (Instytut Slawistyki PAN) oraz dr hab., prof. APS Barbara Pasamonik.

 

 


 

Rola sołtysów12 maja 2015 roku odbyło się spotkanie poświęcone książce Ilony Matysiak Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny (Wydawnictwo Scholar, 2014). O książce mówiły: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska i prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska.

 

 

 

 

Niepełnosprawni studenci APS17 marca 2015 roku miało miejsce spotkanie, na którym prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz (APS) i dr Ewa Giermanowska mówiły o książce Ewy Gorczyckiej i Tatiany Kanasz Niepełnosprawni studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej w opiniach własnych i środowiska akademickiego (Wydawnictwo APS).

 

 

 

 

Od obyczaju do mody20 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie poświęcone książce pod redakcją Joanny Zalewskiej i Marty Cobel-Tokarskiej Od obyczaju do mody. Przemiany życia społecznego (Wydawnictwo APS). O książce dyskutowali: dr hab. Beata Łaciak (UW) i dr hab. Hanna Palska.

 

 

 

 

Prześniona rewolucjaSpotkanie zorganizowane 3 grudnia 2014 roku poświęcone było dyskusji nad książką Andrzeja Ledera Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013). O książce mówili: dr hab. Anna Drabarek oraz dr hab. Bronisław Treger z Instytutu Filozofii i Socjologii (APS).

 

 

 

 

Jak mit jednoczy EuropęDyskusji nad książką Piotra Toczyskiego Jak mit jednoczy Europę? Analiza arturiańskich elementów kultury symbolicznej jako czynniów spajających współczesną Europę (Warszawa, Kolegium Civitas, 2013) poświęcone było spotkanie, które odbyło się 19 listopada 2014 roku. O książce mówili: prof. dr hab. Józef Niżnik i dr Zuzanna Bogumił.

 

 

 

Romowie 2013Publikacji pod redakcją Barbary Weigl i Małgorzaty Różyckiej Romowie 2013. Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych (Warszawa, Wydawnictwo APS, 2013) poświęcone było spotkanie zorganizowane 29 maja 2014 roku. O książce mówili: politolog, cyganolog Andrzej Grzymała-Kazłowski i etnograf, cyganolog Adam Bartosz.

 

 

 

Krótkie wykłady

Pracy zbiorowej pod redakcją Anny Firkowskiej-Mankiewicz, Tatiany Kanasz i Elżbiety Tarkowskiej Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny Tom II (Warszawa, Wydawnictwo APS, 2013) poświęcone było spotkanie zorganizowane 25 marca 2014 roku, z udziałem prof. Jacka Raciborskiego z Instytutu Socjologii (UW), prof. Elżbiety Tarkowskiej z Instytutu Filozofii i Socjologii (APS) oraz dr Tatiany Kanasz z Instytutu Filozofii i Socjologii (APS).

 

 

 

Rola płciKsiążce Barbary Pasamonik Rola płci w integracji europejskich muzułmanów (Kraków, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2013) poświęcone było spotkanie zorganizowane 27 lutego 2014 roku, z udziałem prof. Danuty Duch-Krzystoszek z Instytutu Filozofii i Socjologii (APS) oraz dr Renaty Włoch z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (UW).

 

 

 

 

Dyskursy wykluczenia

Pracy zbiorowej pod red. Elżbiety Tarkowskiej Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego (Warszawa, Wydawnictwo IFIS PAN, 2013) poświęcone było spotkanie zorganizowane 11 grudnia 2013 roku, z udziałem prof. Krystyny Janickiej z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i dr Magdaleny Dudkiewicz z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (UW), a także autorek prac: dr Tatiany Kanasz, dr Joanny Zalewskiej, dr Katarzyny Górniak, mgr Agnieszki Kalbarczyk.

 

 

 

Zanikanie

Książce Agnieszki Wołowicz-Ruszkowskiej Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością (Warszawa, Wydawnictwo APS, 2013) poświęcone było spotkanie zorganizowane 13 listopada 2013 roku, z udziałem prof. Anny Titkow i prof. Elżbiety Tarkowskiej z Instytutu Filozofii i Socjologii (APS).

 

 

 

 

Oblicza samotności

Publikacji Beaty Nessel-Łukasik Oblicza Samotności. Bruno Schulz, Franz Kafka i Samuel Beckett w polskim teatrze (Warszawa, FASK, 2012) poświęcone było spotkanie zorganizowane 23 kwietnia 2013 roku, z udziałem prof. Henryka Izydora Rogackiego z Akademii Teatralnej w Warszawie i dr Ewy Tomaszewskiej z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji (UŚ).

 

 

 

 

Bon edukacyjny

Książce Roberta Pawlaka Bon edukacyjny w polityce oświatowej (Warszawa, Wydawnictwo APS, 2012) poświęcone było spotkanie zorganizowane 11 marca 2013 roku, z udziałem prof. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej z Instytutu Filozofii i Socjologii APS, prof. Ireneusza Białeckiego z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (UW) oraz prof. Janusza Gęsickiego z Instytutu Pedagogiki (APS).

 

 

 

 

Wartości w demokracji

Książce Anny Drabarek Wartości w demokracji (Warszawa, AON, 2012)  poświęcone było spotkanie zorganizowane 15 stycznia 2013 roku, z udziałem prof. Anny Lewickiej-Strzałeckiej z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz prof. Ryszarda Wiśniewskiego z Wydziału Filozofii (UMK).

 

 

 

 

Pamięć gułagu

Książce Zuzanny Bogumił Pamięć Gułagu (Kraków, Universitas, 2012) było poświęcone spotkanie zorganizowane 3 grudnia 2012 roku, z udziałem prof. Anny Wieczorkiewicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, prof. Ewy Nowickiej z Instytutu Socjologii (UW) oraz dr Hieronima Grala z Instytutu Historycznego (UW).

 

 

 

 

Bezludna wyspaKsiążce Marty Cobel-Tokarskiej Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce (Warszawa, IPN, 2012) poświęcone było spotkanie zorganizowane 31 października 2012 roku, z udziałem prof. Szewacha Weissa i prof. Marcina Kuli z Instytutu Historycznego (UW).

 

     

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Aktualności

15-11-2018

Wyrazy współczucia

Z wielkim żalem żegnamy Prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego wieloletniego Sekretarza Polskiej Akademii Umiejętności, wybitnego historyka mediewisty, przyjaciela naszej Uczelni.
13-11-2018

Dr hab. Kazimierz Frieske uhonorowany odznaką Primus in Agendo

Dr hab. Kazimierz Frieske z Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS, został uhonorowany odznaką Primus in Agendo.
15-11-2018

Wykład pt. „Kobiety piszące i czytające listy w twórczości Jana Vermeera van Delft”

Kolegium Edukacji Artystycznej zaprasza na wykład pt. „Kobiety piszące i czytające listy w twórczości Jana Vermeera van Delft” 19 listopada o godz. 16:00, w siedzibie Kolegium Edukacji Artystycznej pr…