Instytut Filozofii i Socjologii

Struktura Instytutu Filozofii i Socjologii 2016/2017

Dyrektor Instytutu – dr hab, prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych - dr Robert Pawlak
Sekretariat – Ewa Burska

 

1. Katedra Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych

2. Katedra Socjologii Kultury

3. Katedra Socjologii Zmiany Społecznej

4. Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej

5. Zakład Metod Badań Społecznych i Ewaluacyjnych

6. Zakład Komunikacji Społecznej i Niepełnosprawności

7. Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej