dr Paweł Bernat

dr Paweł Bernat

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej

E-mail: pbernat@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • Doktor der Philosophie [Doktor nauk humanistycznych] – Etyka techniki i technologii
  • Internationale Akademie für Philosophie, Liechtenstein, lipiec 2005
  • Nostryfikacja – Uniwersytet Warszawski, luty 2010
 • Master of Letters [Magisterium] – Studia z Nauk Społecznych w zakresie badań nad islamem – Islamistyka (Arabic and Islamic Studies)
  • Al-Maktoum Institute for Arabic and Islamic Studies, University of Aberdeen, Dundee, Wielka Brytania, grudzień 2006
 • Magister der Philosophie [Magisterium] – Filozofia matematyki
  • Internationale Akademie für Philosophie, Liechtenstein, wrzesień 2002
 • Baccalaureate [Licencjat] – Filozofia i matematyka
  • Internationale Akademie für Philosophie, Liechtenstein, czerwiec 2001

Zainteresowania naukowe

Filozofia i etyka techniki i technologii, aksjologia zrównoważonego rozwoju, historia i socjologia moralności, etyka islamu, religioznawstwo porównawcze

Najważniejsze publikacje

Czasopisma:

 • “Technology, Utopia and Dystopia. Modern Technological Change in Early Literary Depictions” [„Technologia, utopia i dystopia. Nowożytna zmiana technologiczna we wczesnych opisach literackich], Kultura i wychowanie, 5(1), 2013. 39-47.
 • Bernat, Paweł. “Sustainable Development and the Values We Share – Sustainability as the Confluence of Islamic and Western Frameworks” [„Zrównoważony rozwój i wspólne wartości. Zrównoważenie jako punkt styczności Zachodnich i islamskich tradycji etycznych”], Problems of Sustainable Development, 7 (1), 2012. 33-41.
 • Bernat, Paweł. „«Technika» i «technologia» a «Technology» i «Technique». Pozorne ekwiwalenty a realne problemy”, Debiuty naukowe KJS WLS Uniwersytetu Warszawskiego  (IV) 2010. Warszawa: Wydawnictwo UW. 10-19.
 • Bernat, Paweł. ”Techno-Science as a New Paradigm of Thinking about Reality. The Role of Contemporary Knowledge in Organization”, Badania Naukowe / Academic Research 25 (2/2010). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętnosci. 12-24.

Rodziały w książkach oraz artykuły w antologiach:

 • Bernat, Paweł. “A Way Out From the Wrongful Environmental Mindset: The Origins and Possible Solutions to the Tragedy of the Commons” Philosophy and Practice of Sustainable Development. Krystyna Najder-Stefaniak (ed.) Warsaw: Wydawnictwo ZF SGGW. 2013. 108-125.
 • Bernat, Paweł. “Maintaining Humanity in a Technology Orientated World of Today”,  Rethinking Ethical Personalism In Theory And Practice. Cheikh Gueye (ed.), Frankfurt am Main: Ontos Verlag. 2011. 257-274.
 • Bernat, Paweł. „Troszczący się i zatroskani. Analiza pojęcia troski z perspektywy metaetycznej“, Troska o Innego. Szkice Humanistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, Kielce, 2011. 31-41.
 • Bernat, Paweł.  „Sposoby kształtowania lojalności. Teorie i praktyki oraz ich aspekty etyczne”, Kształtowanie lojalności klientów. Katarzyna Świerszcz (ed.) Warszawa: Wydawnictwo WWSE, 2010. 71-80.
 • Bernat, Paweł. „Człowieczeństwo i jego przekraczanie. Rozważania o kognitywnych, materialnych i moralnych barierach człowieczeństwa”, Bariery człowieczeństwa. Wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne. Monika Kardaczyńska i Joanna Sośnicka (red.). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętnosci, 2008. 23-32.
 • Bernat, Paweł. “Technologie, Intencje, Artefakty” Edukacja w Cywilizacji XXI Wieku. Anna Bucher-Jeziorańska i Maria Sroczyńska (red.). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętnosci, 2005. 387-397.

Recenzje:

 • Bernat, Paweł. “Review of ‘How not to Get Lost in Human Space?’”, Krystyna Najder-Stefaniak (ed.). Warszawa: Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW, 2012. 124-125.

Inne:

 • Bernat, Paweł. „Moralne podstawy współpracy w organizacji”, www.simp.pl, 04.2009.

Pełnione ważne funkcje

Członek redakcji Studies in Global Ethics and Global Education.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Golf, pływanie, infrastruktura transportowa