EN

Buczkowski Adam

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

magister socjologii, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe

Szeroko rozumiana socjologia ciała, płci kulturowej, seksualności, medycyny i emocji, ponadto socjologia wiedzy i języka oraz społeczne i kulturowe znaczenia przestrzeni

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna – Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005

Ostatnie artykuły:

1. Zjawisko „zdrady kontrolowanej” jako przykład kulturowej nienormatywności seksualnej [w] Forum Socjologiczne nr 8/2017

2. Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej [w] Adeptus nr 9/2017 Ciało, płeć, kultura [The Body, Gender and Culture.

3. Transgresja i seksualność na przykładzie debaty wokół felietonu Jana Hartmana dotyczącej zjawiska kazirodztwa [w] Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń. red. Ciążela Andrzej i Jaronowska Sylwia, Wydawnictwo APS, Warszawa

4. Seksualność, wiedza i moralność [w] Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk "Studia nad wiedzą T.9” Lublin: Wydawnictwo KUL 2017

5. Ciało, seksualność, indywidualizacja [w] Majka-Rostek.D., Banaszak.E., Florkowski.R., Czajkowski.P. (red) Trickster. Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała. Gdańsk: Wydawnictwo Katedra. 2016

6. Zjawisko starości kobiet w perspektywie płci kulturowej [w] Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie. red.: Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Borysławski K. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2015

7. Seksualność osób starych w dyskursie eksperckim [w] Społeczeństwo i Edukacja, tom/numer: 16 (1)/ 2015

8.      Płeć kulturowa w przestrzeni indywidualnej i społecznej [w] Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny, tom II (red.) Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatiana Kanash, Elżbieta Tarkowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2013

9.      Socjologia ciała [w] Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. (red.) Elżbieta Tarkowska, Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatsiana Kanash, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

10.  Socjologia seksualności [w] Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. (red.) Elżbieta Tarkowska, Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatsiana Kanash, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

11.  Socjologia płci [w] Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. (red.) Elżbieta Tarkowska, Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatsiana Kanash, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

szeroko pojęta literatura postmodernistyczna, poezja polska współczesna lingwistyczna, fotografia, gra w szachy (II kat.), muzyka w zależności od pory dnia i roku (electro, ambient, wieczorem/latem d’n’b), spacery z wyżłami nad dziką Wisłą, espresso podwójne często potrójne

dr Adam Buczkowski
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego