dr hab. Helena Ciążela, prof. APS

dr hab. Helena Ciążela, prof. APS

kierownik Katedra  Filozofii Moralności i Etyki Globalnej

E-mail:

Kariera naukowa

doktor habilitowany w zakresie filozofii – 2008 Wydział Humanistyczny, Uniwerystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii - 1987

Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Magister filozofii - 1979

Zainteresowania naukowe

W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach filozofii praktycznej pojawiających się w kontekście rozwoju cywilizacji współczesnej i problemów globalnych. Wiodącym nurtem jej rozważań jest etyka odpowiedzialności globalnej kontynuująca myśl Georga Pichta i Hansa Jonasa.