EN

Cobel-Tokarska Marta

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Kultury

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

doktorat: socjologia, Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN

magisterium: filologia romańska, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

Europa Środkowa
Antropologia kulturowa i socjologia kultury, socjologia życia codziennego, socjologia przestrzeni
Historia społeczna PRL

Najważniejsze publikacje

Artykuły w czasopismach naukowych:

Wojna, Ukraina i literatura – Jonathana Safrana Foera wyprawa w głąb środkowoeuropejskiej niepamięci. „Edukacja Humanistyczna” 2/2015; http://wshtwp.pl/2-2015/

[współautor: Marcin Zaremba] The Emotional Climate in Poland in the 80s: A New Perspective on the Social History of the Polish People’s Republic. „Remembrance and Solidarity. Studies in 20th Century European History” 4/2015; http://www.enrs.eu/articles/1595-the-emotional-climate-in-poland-in-the-80s-a-new-perspective-on-the-social-history-of-the-polish-people-s-republic

Writing about Central Europe on the turn of century: the Case of Poland. „Social Sciences and Humanities Journal” vol. 10 nr 9/2015.

Lato nad Morzem Czarnym – narracje współczesnych polskich podróżników. „Kultura i Społeczeństwo” 2/2014; https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8960/Cobel-Tokarska.%20Lato%20nad%20Morzem%20Czarnym.pdf?sequence=1

Śnieg w przestrzeni miasta. Dyskurs prasowy i internetowy o warszawskiej „Zimie Stulecia”.  „Studia Regionalne i Lokalne” 1/2012 http://www.studreg.uw.edu.pl/archiwum_new.php?rok=2012#

Fenomen polskiej siatkówki – ciała i dusze idolek i idoli. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. Tom 36, 2012 http://www.awf.wroc.pl/files_mce/INNE%20JEDNOSTKI/Rozprawy%20Naukowe/2012/rozprawy_naukowe_36.pdf

Pamięć o kryjówkach żydowskich „Kultura i Społeczeństwo” nr 4/2010

Książki:

[współredakcja: Joanna Zalewska] 2014. Od obyczaju do mody. Przemiany życia codziennego. Warszawa: APS; http://www.wsns.aps.edu.pl/media/605655/od_obyczaju_do_mody.pdf

Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce. 2012. Warszawa: IPN http://ipn.gov.pl/publikacje/ksiazki/bezludna-wyspa,-nora,-grob.-wojenne-kryjowki-zydow-w-okupowanej-polsce

Rozdziały w książkach:

”Strasznie i pięknie” Ukraińskie podróże młodych Polaków. W:Makaro J., Dębicki M. (red.)2015. Sąsiedztwa III RP: Ukraina, Wrocław: Gajt.

Ostatnie pokolenie PRL: pamięć „trzydziestolatków”. W: Górniak K., T. Kanasz, B. Pasamonik, J. Zalewska (red.) 2015. Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Warszawa: APS; http://otworzksiazke.pl/ksiazka/socjologia_czasu

Projekty badawcze

Od 2016 – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, IV edycja, moduł Umiędzynarodowienie, tłumaczenie i wydanie angielskiej wersji monografii Bezludna wyspa, nora, grób, grant 3aH 15 0143 83

2016/2017 – Turystyka niszowa z Polski do krajów Europy Środkowej i Wschodniej – przykład Ukrainy. Badania własne, kierownik projektu, grant APS

2013/2014 - Od obyczaju do mody: jak powstawało polskie społeczeństwo konsumpcyjne? Raport z badań przemian życia codziennego – monografia zbiorowa, wspólnie z dr Joanną Zalewską, grant APS, BSTP 37/13-I

2012/2013 - Europa Środkowa - powrót do zapomnianej idei. Lokalna historia podróży. Badania własne, kierownik projektu, grant APS, BSTP 24/12-I

2011/2012 - Europa Środkowa - powrót do zapomnianej idei. Misja wydawnictwa Czarne. Badania własne, kierownik projektu, grant APS, BSTP 3/11-I

2006-2008 – Muzeum Historii Żydów Polskich, projekt „Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce” (Oral history)

2006-2008 – Fundacja Ośrodka KARTA, projekt „Pamiętanie Peerelu 1956-1989” (Oral history)

2004-2006 – Central Europe Center for Research and Documentation (Wiedeń-Budapeszt);projekt „Witness to the Jewish Century” (Oral history)

Pełnione ważne funkcje

Członkini PTS

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Góry (mam uprawnienia przewodnika beskidzkiego, jestem instruktorką na kursie dla przewodników w Studenckim Klubie Górskim), siatkówka, podróże.

 

dr Marta Cobel-Tokarska
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego