EN

Duch-Krzystoszek Danuta

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Metod Badań Społecznych i Ewaluacyjnych

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii nadany 25.01.1995 r. przez Radę Naukową Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, tytuł pracy: „Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna”, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998;

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii nadany 26.11.2008 r. przez Radę Naukową Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, tytuł pracy „Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie” Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe

Książki, monografie, studia:

1.   Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji małżeńskich.  Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007; stron 263.

2.   Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet. Na podstawie wyników z badań. Raport z badań w: Wybieram życie. Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy”, Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2008, s.39 -134.

Rozdziały w książkach:

 1. Praca. (Współautorka: N. Sarata). W: Polityka równości płci Polska 2007. Raport.  Red. B. Chołuj, Warszawa 2007; s.35-48.
 2. Praca płatna w życiu kobiet i mężczyzn.W: Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. Red. P. Szukalski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 93-117.
 3. Niejednoznaczny status pracy domowej kobiet. (Współautorka A. Titkow). W: Raport. Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009. Red. J. Piotrowska i A. Grzybek. Fundacja Feminoteka, Warszawa 2009, s. 35-63.
 4. Niejednoznaczny status pracy domowej kobiet. (Współautorka A. Titkow). W: Raport. Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009. Red. J. Piotrowska i A. Grzybek. Fundacja Feminoteka, Warszawa 2009, s.14-27.
 5. Wnioski i rekomendacje. (Współautorzy: A. Gruszecka-Tieśluk, R. Pawlak, E. Tarkowska). W: Organizacje partnerskie Fundacji Wspólna Droga w badaniach socjologicznych. Wydawnictwo APS, Warszawa 2009, s.71-77.
 6. Korzystanie ze służby zdrowia. Uwarunkowania mikrostrukturalne i makrostrukturalne. W: Socjologia medycyny. Podejmowane problemy. Kategorie analizy. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2009, s. 261-282.
 7. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. (Współautorka A. Gruszecka-Teśluk). W: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd teorii i metod. Red. A. Mirkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska. Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 357-378.
 8. Przemiany rodziny – teoria i rzeczywistość społeczna. W: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd teorii i metod. Red. A. Mirkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska. Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 248-273.
 9. Różne światy – różne interesy? Wolontariat pracowniczy jako egzemplifikacja styku III sektora z biznesem w Polsce. (Współautorka Agata Gruszecka-Tieśluk). W: „Coціологія – coціальна робота – регулюваня coціальниx проблем. Матеріали наyкової cтудентсько-аспірантської конфернцїї16-17 береэня 2012, Lwów 2012.
 10. Dlaczego nieodpłatna praca kobiet? Kulturowe podłoże nierównomiernej dystrybucji pracy pomiędzy płciami. W: Nieodpłatna praca kobiet – różowa strefa gospodarki. Fundacja Feminoteka. Warszawa 2012, s. 12-20.
 11. Sytuacja kobiet ofiar przemocy domowej na rynku pracy. W: Kobiety na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa 2007, s. 41-55.

Artykuły:

 1. Podział prac domowych. O równości kobiet i mężczyzn w związkach. W: „Prawo i Płeć” Nr 9.2008, s. 29-39.
 2. Pieniądze i władza w rodzinie. W: „Prawo i Płeć” Nr 10.2008, s. 27-35.
 3. Alkohol i przemoc wobec kobiet – komentarz socjologa o wzajemnych związkach.  „Alkoholizm i Narkomania” tom 22, nr 1, Warszawa 2009, s.21-29.
 4. Pigułka w świetle badań społecznych. Fakty, mity i nadzieje przez 50 lat najbardziej z kobiecych pigułek. „Zdrowie Kobiety”, nr 1/2010.Intencje i decyzje prokreacyjne w społeczeństwie polskim a polityka przyjazna prokreacji. (Współautorka: A. Titkow) „Studia Demograficzne”, nr 1/155, Warszawa 2009, s.70-98.
 5. Money and power in the family. „Law & Gender. Europe united to end violence against women”. Warszawa 2010, s. 74-84.
dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego