EN

Dziarnowska Wioletta

Stanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Doktorat w dziedzinie filozofii, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magisterium w dziedzinie filozofii, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe

Fenomenologia, filozofia kognitywistyki, filozofia umysłu, neurokognitywistyka społeczna, neuroetyka, filozofia chrześcijańska

Najważniejsze publikacje

- artykuły w czasopismach klasyfikowanych

Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki, (z P. Przybysz), StudiazKognitywistykiiFilozofiiUmysłu, tom 6 nr 1, 2012; http://skfu.amu.edu.pl/;

Tłumaczenie z języka angielskiego: J. Greene, Emocje i procesy poznawcze zaangażowane w wydawanie sądów moralnych. Dane z neuroobrazowania w: StudiazKognitywistykiiFilozofiiUmysłu, tom 6 nr 1, 2012;

Emocje moralne jako podstawa zmysłu moralnego. Defekty zmysłu moralnego, (z P. Przybysz), w: RocznikKognitywistyczny, t. IV/2010, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 57-65;

Subiektywna natura świadomości. O funkcjach qualiów w: Funkcje umysłu. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, tom 8(21), Poznań: Zysk i S-ka Wyd., 2009, s. 29-61;

Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności, (z H. Ciążela), w: Suplement do Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 2 (6), 2007, Wyd. APS, Warszawa, s. 7-11;

Wprowadzenie – kognitywistyka a filozofia: uzurpacja, emancypacja, rywalizacja o przetrwanie najstosowniejszego czy pomoc wzajemna, (z A. Klawiter), StudiazKognitywistykiiFilozofiiUmysłu,1, 2003, Poznań: Zysk i S-ka, s. 7-14.

- rozdziały w pracach zbiorowych

Sposoby poznawania innych umysłów; w: Przewodnikpofilozofiiumysłu, Wyd. WAM, 2012, s. 495-534;

System  kształcenia pracowników socjalnych w Akershus University College, w: Pracasocjalnazosobamimarginalizowanymiwspołecznościlokalnej – doświadczeniapolskieinorweskie, 2010, Wyd. APS, Warszawa, s. 24-29.

- redakcja prac zbiorowych

redaktor (z P. Przybysz) tomu 6 nru 1, 2012, StudiówzKognitywistykiiFilozofiiUmysłu;

redaktor (z H. Ciążela, W. Tyburski), Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym. Technologiczna korekta czy aksjologiczna przebudowa?, Warszawa: Wyd. APS, 2010;

redaktor (z H. Ciążela) Suplementu do Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 2 (6), Warszawa: Wyd. APS, 2007;

redaktor (z A. Klawiter) tomu 2 Studiów z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu pt. Mózg i jego umysły, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2005

redaktor (z A. Klawiter) tomu 1 Studiów z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2003

 

Projekty badawcze

Udział w projekcie badawczym mającym na celu dyskusję polemik ze szkołą lwowsko-warszawską

Współpraca międzynarodowa

Udział w projekcie „Wsparcie psychospołeczne dla osób marginalizowanych żyjących w środowisku otwartym” realizowanym we współpracy z norweskim partnerem – Hogskolen i Akershus University College (HIAK), dzięki wsparciu finansowemu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Pełnione ważne funkcje

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Członek redakcji - Redaktor merytoryczny Studiów z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu

2012 - obecnie – członek Senatu APS;

2012 – obecnie – członek Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów;

2013 – obecnie – członek Zarządu Centrum Mediacji APS;

2013 – obecnie – kierownik Studium Coachingu;

2008-2012 – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS;

2011-2012 – Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

2011-2012 – pełnomocnik Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych do wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji;

2010 – pełnomocnik Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych ds. Modernizacji planów i programów nauczania w ramach projektu „Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej”.

dr Wioletta Dziarnowska
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego