EN

Firkowska-Mankiewicz Anna

Stanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

profesura: 2003, socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

habilitacja: 1992, socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

doktorat: 1970, socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

magisterium: 1964, psychologia, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze sytuują się na styku socjologii, psychologii społecznej i biologii i dotyczą głównie inteligencji człowieka, sukcesu życiowego, zdrowia i niepełnosprawności (zwłaszcza niepełnosprawności intelektualnej), edukacji włączającej oraz śmierci i umierania.

Najważniejsze publikacje

„Czynniki biopsychiczne a przestępczość nieletnich”. Warszawa, PWN, 1972, s.212.

„Spór o inteligencję człowieka. Dziedziczność czy środowisko?” Warszawa, 1993. Wydawnictwo IFiS PAN, s. 246.

„Zdolnym być ... Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków”, Warszawa 1999, Wydawnictwo IFiS PAN, s. 190.

Impact of Social Advocacy on Updating Incapacity Determination Procedures for People with Intellectual Disability in Poland (z M. Szeroczyńską) (2009), Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, vol. 6, No 2, p.177-186;

Psychospołeczny kontekst śmierci i umierania (2012), w: Krótkie wykłady z socjologii – przegląd problemów i metod, A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.), Warszawa, Wyd. APS, s. 134-158;

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - społecznie niewygodni inni (2013). W: Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, pod red. A. M. Kłonkowskiej i M. Szulca, Gdańsk, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. s. 79-95.

Intelligence and Success in Life. Warszawa 2002. Wydawnictwo IFiS PAN, s. 232.

„Cognitive Development and Social Policy”, (z A. Ostrowską, M. Sokołowską, Z. Stein, M. Susser, I. Waldem), w: Science, 1978, vol. 200, s. 1357-1362.

„Follow-up Studies of Representative Sample of Children with Severe Mental Handicap in Poland” (z I. Waldem, E. Zdzienicką, A. Kalińską), Journal of Mental Deficiency Research, Vol. 39, 1995, s. 1-9.

„Intelligence (IQ) as a Predictor of Life Career”, 2002, International Journal of Sociology 2002, vol. 32, nr 3, s. 25-43.

Projekty badawcze

 • Kierowanie dwoma grantami KBN: „Biologiczne i psychospołeczne bariery karier życiowych” (1994-95) i „Pochodzenie społeczne i inteligencja a kariera i sukces życiowy” (1999-2001)
 • Udział w trzech grantach KBN: „Struktura społeczna w Polsce, 1988-2003” (1999-2003), „Wygrani i przegrani polskiej transformacji” (2000-2002) i „Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w formach segregacyjnych, integracyjnych i włączających” (2007-2010).
 • Profilaktyka jako główny sposób przeciwdziałania skutkom FAS, badania własne, nr 03/08-1, Akademia Pedagogiki Specjalnej, kierownik projektu.
 • Kierownik projektu badawczego NCN "Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinalne badania "Warsaw Study" po transformacji społeczno-politycznej (2013-2016).
  • 1965 - 1970 : Międzynarodowe badania nad rozwojem ekonomicznym i przestępczością nieletnich realizowane we współpracy z UNESCO (uczestnik zespołu badawczego);
  • 1974 - 1977 : Społeczno-kulturowe determinanty poziomu umysłowego warszawskich nastolatków – we współpracy ze School of Public Health, Columbia University (kierownik badań terenowych);
  • 1979 - 1983 : Psychospołeczne konsekwencje poradnictwa genetycznego (na przykładzie rodzin z dzieckiem z zespołem Downa) – we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka (uczestnik zespołu badawczego);
  • 1987 - 1988 : Badania panelowe reprezentatywnej próby dzieci głębiej upośledzonych umysłowo w Polsce – we współpracy z Instytutem Neurologii i Psychiatrii (uczestnik zespołu badawczego);
  • 1989 - 1990 : Rodzina a problemy zdrowia i choroby (koordynator wielodyscyplinarnych badań nad rodziną i zdrowiem w ramach Programu Węzłowego CPBP 09.02);

          1995: Sukces życiowy współczesnych Polaków – badanie surveyowe reprezentatywnej próby ludności Polski (uczestnik badań);

Współpraca międzynarodowa

 • od 1994 – członkostwo i / lub okresowe przewodniczenie w różnych ciałach INCLUSION INTERNATIONAL (dawniej Międzynarodowa Liga Stowarzyszeń na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – ILSMH) i INCLUSION EUROPE;
 • Konsultant European Disability Forum i temporary advisor WHO;
 • od 1980 – jako przewodnicząca Polskiego Zespołu do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną współpracuję z International Association for Scientific Study on Intellectual and Developmental Disabilities i z  IASSIDD Academy

Pełnione ważne funkcje

Przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma „Człowiek, niepełnosprawność, społeczeństwo”.

Członek PTS.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Literatura, muzyka.

 

prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz
18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…