EN

Gorczycka Ewa

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Komunikacji Społecznej i Niepełnosprawności

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

1994 roku doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Wydział Ekonomii, Akademii Ekonomicznej w Katowicach).

1971 roku doktor nauk humanistycznych - IFiS PAN, Warszawa,

magisterium Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego 1964 oraz

Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 1968.

Zainteresowania naukowe

Problemy osób niepełnosprawnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, problemy młodzieży akademickiej, samorząd lokalny, Unia Europejska, ochrona zdrowia.

Najważniejsze publikacje

Opublikowała ponad sto artykułów, referatów, podręczników i książek w tym skrypty:

"Nauka o pracy" - nagroda trzeciego stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki;  "Fizjologiczne i psychologiczne aspekty pracy ludzkiej" - 1984;

monografie:

"Przystosowanie młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu do życia społecznego" - 1981,

"Problemy socjologiczne częstochowskiego środowiska studenckiego" - współautorka 1980;

"Czas pracy i czas wolny studentów a uczestnictwo w kulturze" - 1981;

"Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze a role zawodowe - 1986;

"Dystans czy tolerancja. Studium nad postawami wobec ludzi niepełnosprawnych" - 1988;

"Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych" - 1992;

"Studia-praca-społeczeństwo" - 1998; 

"Młodzież akademicka wobec Unii Europejskiej - 2002; red. nauk.

"Wybrane problemy zarzadzania kapitalem ludzkim" - 2008.

Pełnione ważne funkcje

W zakresie działalności społecznej i naukowej członek, prezes oddziału wojewódzkiego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (za działalność w PTWK nagrodzona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski). Ponadto od 2002 roku członek Komisji a obecnie Zespołu Ergonomii w Rehabilitacji przy Komitecie Ergonomii w Rehabilitacji PAN.

Od 1981 roku członek "Solidarności", a w latach 1992-2008 członek Komisji Zakładowej.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

literatura, poezja, teatr, balet, muzyka, sztuka i architektura.

dr hab., prof. APS Ewa Gorczycka
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
04-07-2018

W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w APS, obrazującego przesłanie Ireny Sendlerowej.