EN

Gorczycka Ewa

Zakład Komunikacji Społecznej i Niepełnosprawności (kierownik)

E-mail: e.gorczycka@aps.edu.pl

Kariera naukowa

1994 roku doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Wydział Ekonomii, Akademii Ekonomicznej w Katowicach).

1971 roku doktor nauk humanistycznych - IFiS PAN, Warszawa,

magisterium Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego 1964 oraz

Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 1968.

Zainteresowania naukowe

Problemy osób niepełnosprawnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, problemy młodzieży akademickiej, samorząd lokalny, Unia Europejska, ochrona zdrowia.

Najważniejsze publikacje

Opublikowała ponad sto artykułów, referatów, podręczników i książek w tym skrypty:

"Nauka o pracy" - nagroda trzeciego stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki;  "Fizjologiczne i psychologiczne aspekty pracy ludzkiej" - 1984;

monografie:

"Przystosowanie młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu do życia społecznego" - 1981,

"Problemy socjologiczne częstochowskiego środowiska studenckiego" - współautorka 1980;

"Czas pracy i czas wolny studentów a uczestnictwo w kulturze" - 1981;

"Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze a role zawodowe - 1986;

"Dystans czy tolerancja. Studium nad postawami wobec ludzi niepełnosprawnych" - 1988;

"Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych" - 1992;

"Studia-praca-społeczeństwo" - 1998; 

"Młodzież akademicka wobec Unii Europejskiej - 2002; red. nauk.

"Wybrane problemy zarzadzania kapitalem ludzkim" - 2008.

Pełnione ważne funkcje

W zakresie działalności społecznej i naukowej członek, prezes oddziału wojewódzkiego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (za działalność w PTWK nagrodzona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski). Ponadto od 2002 roku członek Komisji a obecnie Zespołu Ergonomii w Rehabilitacji przy Komitecie Ergonomii w Rehabilitacji PAN.

Od 1981 roku członek "Solidarności", a w latach 1992-2008 członek Komisji Zakładowej.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

literatura, poezja, teatr, balet, muzyka, sztuka i architektura.

dr hab., prof. APS Ewa Gorczycka
24-04-2018

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 61 Rektora APS z dnia 21.06.2017 ogłaszam dni 2 i 4 maja 2018 roku dniami wolnym dla wszystkich pracowników naszej Uczelni. Dzień 30 kwietnia jest również dniem wolny, odbiór…
20-04-2018

„Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie”

IV Konferencja „Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie" Dnia 27.04.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się konferencja „Europejski Dzień Logoped…
04-10-2017

UTW

Serdecznie zapraszam Państwa w dniu 7 maja 2018 roku, godzina 12.00, Aula B, na wykład otwarty dr Anny Andrzejewskiej "Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży wyzwaniem społeczno - wychowaczym" dedykow…