EN

Gorczycka Ewa

Zakład Komunikacji Społecznej i Niepełnosprawności (kierownik)

E-mail: e.gorczycka@aps.edu.pl

Kariera naukowa

1994 roku doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Wydział Ekonomii, Akademii Ekonomicznej w Katowicach).

1971 roku doktor nauk humanistycznych - IFiS PAN, Warszawa,

magisterium Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego 1964 oraz

Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 1968.

Zainteresowania naukowe

Problemy osób niepełnosprawnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, problemy młodzieży akademickiej, samorząd lokalny, Unia Europejska, ochrona zdrowia.

Najważniejsze publikacje

Opublikowała ponad sto artykułów, referatów, podręczników i książek w tym skrypty:

"Nauka o pracy" - nagroda trzeciego stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki;  "Fizjologiczne i psychologiczne aspekty pracy ludzkiej" - 1984;

monografie:

"Przystosowanie młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu do życia społecznego" - 1981,

"Problemy socjologiczne częstochowskiego środowiska studenckiego" - współautorka 1980;

"Czas pracy i czas wolny studentów a uczestnictwo w kulturze" - 1981;

"Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze a role zawodowe - 1986;

"Dystans czy tolerancja. Studium nad postawami wobec ludzi niepełnosprawnych" - 1988;

"Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych" - 1992;

"Studia-praca-społeczeństwo" - 1998; 

"Młodzież akademicka wobec Unii Europejskiej - 2002; red. nauk.

"Wybrane problemy zarzadzania kapitalem ludzkim" - 2008.

Pełnione ważne funkcje

W zakresie działalności społecznej i naukowej członek, prezes oddziału wojewódzkiego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (za działalność w PTWK nagrodzona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski). Ponadto od 2002 roku członek Komisji a obecnie Zespołu Ergonomii w Rehabilitacji przy Komitecie Ergonomii w Rehabilitacji PAN.

Od 1981 roku członek "Solidarności", a w latach 1992-2008 członek Komisji Zakładowej.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

literatura, poezja, teatr, balet, muzyka, sztuka i architektura.

dr hab., prof. APS Ewa Gorczycka
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.
18-01-2018

KONKURS im. Profesora Czesława Kupisiewicza

Zapraszamy wszystkich promotorów do uczestnictwa w konkursie i składania prac magisterskich studentów. Termin upływa 16 lutego.