EN

Gorczycka Ewa

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Komunikacji Społecznej i Niepełnosprawności

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

1994 roku doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Wydział Ekonomii, Akademii Ekonomicznej w Katowicach).

1971 roku doktor nauk humanistycznych - IFiS PAN, Warszawa,

magisterium Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego 1964 oraz

Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 1968.

Zainteresowania naukowe

Problemy osób niepełnosprawnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, problemy młodzieży akademickiej, samorząd lokalny, Unia Europejska, ochrona zdrowia.

Najważniejsze publikacje

Opublikowała ponad sto artykułów, referatów, podręczników i książek w tym skrypty:

"Nauka o pracy" - nagroda trzeciego stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki;  "Fizjologiczne i psychologiczne aspekty pracy ludzkiej" - 1984;

monografie:

"Przystosowanie młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu do życia społecznego" - 1981,

"Problemy socjologiczne częstochowskiego środowiska studenckiego" - współautorka 1980;

"Czas pracy i czas wolny studentów a uczestnictwo w kulturze" - 1981;

"Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze a role zawodowe - 1986;

"Dystans czy tolerancja. Studium nad postawami wobec ludzi niepełnosprawnych" - 1988;

"Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych" - 1992;

"Studia-praca-społeczeństwo" - 1998; 

"Młodzież akademicka wobec Unii Europejskiej - 2002; red. nauk.

"Wybrane problemy zarzadzania kapitalem ludzkim" - 2008.

Pełnione ważne funkcje

W zakresie działalności społecznej i naukowej członek, prezes oddziału wojewódzkiego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (za działalność w PTWK nagrodzona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski). Ponadto od 2002 roku członek Komisji a obecnie Zespołu Ergonomii w Rehabilitacji przy Komitecie Ergonomii w Rehabilitacji PAN.

Od 1981 roku członek "Solidarności", a w latach 1992-2008 członek Komisji Zakładowej.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

literatura, poezja, teatr, balet, muzyka, sztuka i architektura.

dr hab., prof. APS Ewa Gorczycka
03-09-2018

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - REKRUTACJA WRZEŚNIOWA

UWAGA - REKRUTACJA 2018/2019 - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA Zapraszamy kandydatów do NOWEGO SYSTEMU REJESTRACJI !
06-09-2018

XII FESTIWAL NAUKI

XII Festiwalu Nauki, odbędzie się w dniach 21-30 września 2018. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na spotkanie: Zróżnicowanie kul…
21-09-2018

Wystawa malarstwa - Wioleta Rzążewska - Niepozory

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa pt. Niepozory Wiolety Rzążewskiej, laureatki II nagrody JM Rektora APS …