EN

Kanasz Tatiana

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

doktorat: socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk (2007)
magisterium: socjologia, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski (2000); socjologia, Wydział Filozofii oraz Nauk Społecznych, Białoruski Uniwersytet Państwowy (2001)

Zainteresowania naukowe

Problemy ubóstwa i bezrobocia, analiza dyskursu medialnego, historia socjologii i współczesne zagadnienia socjologii, socjologia emocji.

Najważniejsze publikacje

Kanasz T., 2017, Problematyka emocji w zachowaniach prospołecznych  w świetle wybranych teorii społecznych i badań empirycznych, „Folia Sociologica” nr 62, s. 111-126, DOI: 10.18778/0208-600X.62.01, w druku.

Kanasz, 2017, Media masowe wobec biedy w Polsce, „Adeptus”, nr 10, s. 1-17, DOI: 10.11649/a.1509.

Kanasz T., Zielińska I. 2017. Emotional Labour of the Polish Social Workers: The Study in Sociology of Emotions, „Polish Sociological Review” 2017, nr 3, s. 337-351.

Kanasz T. 2016. Buying Food for a Hungry Person in Poland: A Case of an Internet Discussion, w: Studies in Global Ethics and Global Education, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, vol. 6, nr 1, ss. 54-67. DOI: 10.5604/01.3001.0009.9110 . Dostęp on-line:  https://sgege.aps.edu.pl/resources/html/article/details?id=145840

Kanasz T. 2016. Pomoc osobom doświadczającym ubóstwa w świetle socjologii emocji. „Praca socjalna” 2016, nr 4, s. 49-65.

Kanasz T. 2015. „Uwarunkowania szczęścia. Socjologiczna analiza wyobrażeń młodzieży akademickiej o szczęściu i udanym życiu”, Wydawnictwo APS, s. 224.

Kanasz T. 2015. Czy osoba doświadczająca biedy może być szczęśliwa?, w: Górniak K., Kanasz T., Pasamonik B., Zalewska J. (red.). 2015. Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga Jubileuszowa dla Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 304-322.

Kanasz T. 2015. Emocje osób dotkniętych biedą w dyskusjach na temat pomocy, w: M. Mikołajczyk (red.). Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność. Działania profilaktyczne i pomocowe. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 43-57.

Gorczycka E., Kanasz T. 2014. Niepełnosprawni studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej w opiniach własnych i środowiska akademickiego. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 154.

Kanasz T. 2014. Kierunek studiów a wyobrażenia o życiu szczęśliwym: jakościowa analiza wypowiedzi warszawskich studentów, w: Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer (red.), Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 151-174.

Kanasz T. 2014. Badania emocji społecznych pracowników socjalnych. „Praca Socjalna”, nr 1, s. 96-112.

Kanasz T. 2014. Poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy w opiniach pracowników socjalnych, w: M. Mikołajczyk (red.), Pomoc społeczna i praca socjalna – różne oblicza i zadania. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 13-28.

Kanasz T. 2013. Problem ubóstwa w programie „Interwencja” telewizji Polsat, w: E. Tarkowska (red.). Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa: IFiS PAN, s. 161-188.

Kanasz T. 2013. Emocjonalne podstawy życia społecznego: w kierunku socjologii emocji, w: W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanasz, E. Tarkowska (red.) Krótkie wykłady z socjologii: kategorie, problemy, subdyscypliny. Warszawa: Wydawnictwo APS, s.252-268.

Kanasz T. 2013. Emotion and Value Perspectives in Sociological Investigation of Happiness. SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences, nr 1.

Projekty badawcze

„Emocjonalne wymiary dobroczynności w polskim społeczeństwie i kulturze”(grant APS 2016-2017). Kierownik projektu.

„Emocje pracowników socjalnych w miejscu pracy” (grant APS 2013/2014). Kierownik projektu.

„Idee szczęścia w polskiej kulturze medialnej” (grant APS 2011/2012). Kierownik projektu.

„Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego” (grant MNiSW prof. dr hab. E. Tarkowskiej 2009/2012). Uczestnik projektu.

Współpraca międzynarodowa

Udział w konferencjach międzynarodowych w krajach Europy Środkowej, w tym organizowane przez Nordic Sociological Association, European Sociological Association oraz International Sociological Association.


Erasmus + Individual teaching programme for teaching staff mobility academic year 2014/ 2015/STA/ - Zrealizowałam angielskojęzyczne autorskie wykłady na temat analizy dyskursu problemów społecznych w mediach dla doktorantów Wydziału Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Masaryka w Brnie: 23.02–28.02.2015 r

Pełnione ważne funkcje

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

W czasie wolnym czytam, uprawiam Nordic Walking (posiadam certyfikat instruktora), fotografuję przyrodę.

dr Tatiana Kanasz
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego