EN

Kwiatkowski Piotr

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii APS, Zakład Komunikacji Społecznej i Niepełnosprawności

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2009: habilitacja socjologia, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski: „Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji”, recenzenci: dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW, prof. dr hab. Hieronim Kubiak, prof. dr hab. Joanna Kurczewska, prof. dr hab. Marek Ziółkowski

1985: doktorat socjologia, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski: „Tradycja regionalna na przykładzie obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalistycznych z lat 1918 – 1983”. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Szacki, recenzenci: prof. dr Antonina Kłoskowska, prof. dr hab. Władysław Kwaśniewicz

1980: magisterium socjologia, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski: „Szkoła z tradycjami. Socjologiczna analiza tradycji LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie”. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Szacki

Zainteresowania naukowe

Socjologiczne badania nad pamięcią zbiorową. Badania postaw i opinii publicznej, historia badań społecznych w Polsce.

Najważniejsze publikacje

Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk – Warszawa,  2010 (Autorzy: Kwiatkowski P., Nijakowski L., Szacka B., Szpociński A.)

The Battle for Memory and Forgetting of the Great War. The Case of Poland. W: Nicoletta Diasio, Klaus Wieland (eds.), "Die sozio-kulturelle (De-)Konstruktion des Vergessens. Bruch und Kontinuität in den Gedächtnisrahmen um 1945 und 1989", Aisthesis Verlag, Bielefeld, 2011, s. 79 - 96. (Współautorka: Barbara Szacka).

Kategoria przeszłości w potocznej pamięci zbiorowej. W: Elżbieta Hałas (red.), Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości. NOMOS, Kraków 2012, s. 71 – 98.

Jaką historią interesują się Polacy? Pytanie o kształt pamięci zbiorowej i jej przemiany po 1989 roku. W: Robert Kostro, Kazimierz Wóycicki i Michała Wysocki (red.), Historia Polski: od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości. Muzeum Historii Polski, Warszawa 2014, s. 119 – 158.

Dwudziesta  piata rocznica nowej Polski w pamięci zbiorowej. W: Piotr Binder (red.) Lokalne, narodowe i inne… Księga dla Profesor Joanny Kuczewskiej. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014.

Rewolucja 1905: wygasłe miejsce polskiej pamięci zbiorowej W: Stefan Bednarek, Bartosz Korzeniewski (red.), Polskie miejsca pamięci, Dzieje toposu wolności. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015, s. 253 – 274.

The Second World War in the Memory of Contemporary Polish Society. W: Małgorzata Pakier, Joanna Wawrzyniak (red.) foreword by Jeffrey K. Olick, Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives, Berghahn Books, New York, Oxford, 2015, s. 231- 245.

Wykorzystanie konsultacji społecznych w procesie tworzenia projektu muzeum partycypacyjnego. „Kultura i Społeczeństwo” 2015, nr 3, s. 165 – 188..

Martial Law in Poland from 1981 to 1983 in View of Public Opinion Polls Conducted by Official Institutions and Underground Organisations. W: Klaus Bachmann, Jens Gieseke (red.), The Silent Minority in Communist and Post-Communist States. Opinion Polling in Eastern and South-Eastern Europe. Peter Lang, Frankfurt am Naib; New York, 2016, s.149 - 178.

The Second World War as Collective Experience of the Polish Society. W: Wolff-Powęska, Anna, Forecki, Piotr (eds.), World War II and Two Occupations. Dilemmas of Polish Memory Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016.Translated by Marta Skowrońska and Blanka Zahorjanova

Projekty badawcze

Kierownik naukowy: „Niepodległa ‘18”: odzyskanie niepodległości w 1918 roku w pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa polskiego. Narodowe Centrum Kultury, 2016.

 Kierownik realizacji projektu: „II wojna światowa w pamięci społeczeństwa polskiego”, Muzeum II Wojny Światowej, 2009. 

Współpraca międzynarodowa

Członek Global Board Kantar Public (międzynarodowa sieć firm badawczych specjalizujących się w badaniach sektora publicznego)

Pełnione ważne funkcje

Członek zarządu (1991 – 2010) i prezes (2011) firmy badania opinii i rynku Pentor Research International, prezes zarządu firmy badawczej TNS Polska (2012 – 2016).  Od 1980 roku członek Polskiego  Towarzystwa Socjologicznego, od 2014 Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii Rynku (PTBTiO). Uczestnik procesu tworzenia instytucjonalnych ram rozwijającej się po roku 1989 społeczności badaczy opinii i rynku:  2001 – 2005 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku), 2008 – 11 i 2014 - 16 członek zarządu OFBOR.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Historia, literatura piękna, sztuka współczesna, wyjazdy na Kaszuby i w Tatry.

 

dr hab., prof. APS Piotr Kwiatkowski
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.