EN

Pasamonik Barbara

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Kultury

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2014: Habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł monografii habilitacyjnej „Rola płci w integracji europejskich muzułmanów”.

1998: Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Praca doktorska pod tytułem „Tożsamość osobowa w antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin”.

1993: Magisterium z Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska pod tytułem „Grupy artystyczne Wrocławia 1945-1980”.

 

Zainteresowania naukowe

Krótki opis najważniejszych zainteresowań naukowych.

 • Zderzenie kultur i wewnątrzkulturowe zderzenia wartości (Clash of cultures and intracultural clash of values).
 • Dylematy tolerancji w społeczeństwach wielokulturowych (Paradoxes of tolerance in multicultural societies).
 • Perspektywa gender w procesie integracji europejskich muzułmanów (Gendered Muslim Integration in Europe).

 

Najważniejsze publikacje

Maksymalnie 10 pozycji

 • Tożsamość osobowa. Paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin, Wydawnictwo Nomos, Kraków 1999 (książka).
 • Paradoxes of tolerance, „The Social Studies” 2004, nr 5/95.
 • Wolność słowa, prasy i religii w wielokulturowej Europie (na przykładzie konfliktu wywołanego przez publikację karykatur Mahometa), [w:] Multikulturalizm w sferze mediów, pod red. M. Ratajczak, Wroclaw 2007.
 • Muslim in Europe: the Sexual Clash of Civilizations [w:] Multiculturalism at the start of 21st century. The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice, ed. By K. Kujawińska Courtney, M. Łukowska, Łódź 2007.
 • Imigrantki w społeczeństwach Zachodu. Emancypacja i integracja, „Kultura i społeczeństwo” 2008 nr 2.
 • Kultura i ekonomia w procesie integracji muzułmanów europejskich, „Kultura i społeczeństwo” 2010 nr 3.
 • Migracje i wielokulturowość społeczeństw europejskich: problem integracji społeczno-kulturowej [w:] Krótkie wykłady z socjologii: przegląd problemów i metod, pod red. Anny Firkowskiej-Mankiewicz, Tatsiany Kanash, Elżbiety Tarkowskiej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.
 • Rola płci w integracji europejskich muzułmanów, Kraków: Wydawnictwo Nomos 2013 (książka)
 • Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu, „Kultura i społeczeństwo” 2013, nr 3.
 • Globalizacja kultury czy glokalizacja kultur [w:] Krótkie wykłady z socjologii: kategorie, problemy, subdyscypliny, T2, pod red. Anny Firkowskiej-Mankiewicz, Tatsiany Kanash, Elżbiety Tarkowskiej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2013.

 

Projekty badawcze

 • Projekt badań własnych zrealizowany w APS (16.05.2007-31.12.2008): „Integracja społeczno-kulturowa z perspektywy płci i dylematy europejskiej wielokulturowości na przykładzie imigracji muzułmańskiej we Francji i w Wielkiej Brytanii”.
 • Projekt badań statutowych zrealizowany w APS (1.07.2008-31.12.2009): „Dylematy pedagogiki tolerancji”.

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Slow travel, turystyka górska i rowerowa, rysunek pastelowy i fotografia, muzyka etniczna.

dr hab., prof. APS Barbara Pasamonik
30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C