EN

Postek Halina

Stanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

doktorat - pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych, APS

magisterium - nauki społeczne, UW

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem moich badań naukowych jest etyka i pedagogika musaryzmu. Ten ruch religijno - etyczny powstały w środowisku ortodoksyjnych Żydów litewskich w XIX wieku był odpowiedzią na kryzysową sytuację, z w jakiej znalazł się tradycyjny judaizm w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Środkiem, przy pomocy którego zamierzano zapobiec skutkom kryzysu, było między innymi, zreformowanie systemu kształcenia. W tradycyjnych jesziwach celem nauki była przede wszystkim znajomość Tory i Talmudu. Jesziwy zakładane przez musarników, nie rezygnując z tego celu, postawiły sobie także inne zadanie: wychowanie idealnego członka żydowskiej społeczności. Cel ten wyznaczono kierując się przekonaniem, że większość problemów społecznych ma swe źródło w braku moralności, któremu można zapobiec poprzez odpowiednie wychowanie. Program kształcenia nowo utworzonych jesziw litewskich porównać można z równolegle powstającymi w krajach Europy Zachodniej projektami, odwołującymi się do antycznego ideału humanitas. Uderzające jest podobieństwo metod pedagogicznych, stosowanych w litewskich uczelniach, do tych stosowanych współcześnie oraz odwołanie się do nieświadomych motywów ludzkiego postępowania, wyprzedzające odkrycia Freuda.

Najważniejsze publikacje

1. „Contemporary Polemics Around the Lvov – Warsaw School: Marian Przełęcki, w: Around the Lvov – Warsaa School, Wydawnictwo APS, Warszawa 2016

2. Musaryzm: miedzy chasydyzmam a haskalą, w; Studia Europae Gnesnensia 9/2014, Poznań – Gniezno 2014

3. Dialog chrześcijańsko-judaistyczny, w: Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010

4. Wykluczeni, wykluczenie, w: Praca socjalna z osobami marginalizowanymi w

społeczności lokalnej – doświadczenia polskie i norweskie, Wydawnictwo APS, 2010

5. Norweski system pomocy społecznej, w: Praca socjalna z osobami marginalizowanymi...

6. Tikkun olam; Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności, Wydawnictwo APS 2009

7. Kilka uwag o granicach tolerancji, kulturowej otwartości i prawach mniejszości, w: Tolerancja a edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

8. Godność. Jak to łatwo powiedzieć, w: Bardziej Kochani, 1/2009 (49)

9. Między biologią a etyką, w: Bardziej Kochani, 4/2007 (44)

10. Nikogo nie krzywdź, pomagaj wszystkim, w: Bardziej Kochani, 1/2006 (37)

 

Projekty badawcze

Etyka i pedagogika musaryzmu - badania własne realizowane w APSie w 2010 i 2011

Pełnione ważne funkcje

Vice-przewodnicząca Towarzystwa Humanistycznego

dr Halina Postek
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.