EN

Postek Halina

starszy wykładowca

Instytut Filozofii i Socjologii Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej

E-mail: halina-postek@wp.pl

Kariera naukowa

doktorat

pedagogika, Wydział Nauk Pedagogicznych, APS

magisterium dyscyplina, wydział, uczelnia

nauki społeczne,UW

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem moich badań naukowych jest etyka i pedagogika musaryzmu. Ten ruch religijno - etyczny powstały w środowisku ortodoksyjnych Żydów litewskich w XIX wieku był odpowiedzią na kryzysową sytuację, z w jakiej znalazł się tradycyjny judaizm w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Środkiem, przy pomocy którego zamierzano zapobiec skutkom kryzysu, było między innymi, zreformowanie systemu kształcenia. W tradycyjnych jesziwach celem nauki była przede wszystkim znajomość Tory i Talmudu. Jesziwy zakładane przez musarników, nie rezygnując z tego celu, postawiły sobie także inne zadanie: wychowanie idealnego członka żydowskiej społeczności. Cel ten wyznaczono kierując się przekonaniem, że większość problemów społecznych ma swe źródło w braku moralności, któremu można zapobiec poprzez odpowiednie wychowanie. Program kształcenia nowo utworzonych jesziw litewskich porównać można z równolegle powstającymi w krajach Europy Zachodniej projektami, odwołującymi się do antycznego ideału humanitas. Uderzające jest podobieństwo metod pedagogicznych, stosowanych w litewskich uczelniach, do tych stosowanych współcześnie oraz odwołanie się do nieświadomych motywów ludzkiego postępowania, wyprzedzające odkrycia Freuda.

Najważniejsze publikacje

1. „Contemporary Polemics Around the Lvov – Warsaw School: Marian Przełęcki, w: Around the Lvov – Warsaa School, Wydawnictwo APS, Warszawa 2016

2. Musaryzm: miedzy chasydyzmam a haskalą, w; Studia Europae Gnesnensia 9/2014, Poznań – Gniezno 2014

3. Dialog chrześcijańsko-judaistyczny, w: Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010

4. Wykluczeni, wykluczenie, w: Praca socjalna z osobami marginalizowanymi w

społeczności lokalnej – doświadczenia polskie i norweskie, Wydawnictwo APS, 2010

5. Norweski system pomocy społecznej, w: Praca socjalna z osobami marginalizowanymi...

6. Tikkun olam; Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności, Wydawnictwo APS 2009

7. Kilka uwag o granicach tolerancji, kulturowej otwartości i prawach mniejszości, w: Tolerancja a edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

8. Godność. Jak to łatwo powiedzieć, w: Bardziej Kochani, 1/2009 (49)

9. Między biologią a etyką, w: Bardziej Kochani, 4/2007 (44)

10. Nikogo nie krzywdź, pomagaj wszystkim, w: Bardziej Kochani, 1/2006 (37)

 

Projekty badawcze

Etyka i pedagogika musaryzmu - badania własne realizowane w APSie w 2010 i 2011

Pełnione ważne funkcje

Vice-przewodnicząca Towarzystwa Humanistycznego

dr Halina Postek
20-04-2018

„Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie”

IV Konferencja „Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie" Dnia 27.04.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się konferencja „Europejski Dzień Logoped…
18-10-2017

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa prof. WIESŁAWA BIEŃKUŃSKIEGO pt. Skaza (Galeria APS przy ul. Szczęśliwi…