mgr Magda Prokopczuk

mgr Magda Prokopczuk

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Kultury

E-mail: magda.prokopczuk@gmail.com

Kariera naukowa

Magisterium: socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii APS

Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej

pt.: "Kultura czy natura. O osmologicznych konsekwencjach strategii dezodoryzacji"

Zainteresowania naukowe

Osmosocjologia, socjologia zmysłów, socjologia miasta, socjologia kultury, procedury badań ewaluacyjnych

Najważniejsze publikacje

2014 - Kultura I Społeczeństwo - Prokopczuk M., Socjologia we flakonie zapachów, Rec. Hoffman B., Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne [w:] Kultura i społeczeństwo nr 4/2 013

2012  - Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Wańkowicza - Borkowska E., Prokopczuk M., Związek orientacji wobec czasu z religijnością na przykładzie wyznania ewangelicko reformowanego, Zeszyt naukowy, Wyższa Szkoła Dziennikarstwa im. Wańkowicza

Projekty badawcze

2015 - Akademia Pedagogiki Specjalnej - Udział w projekcie badawczym: "Społeczny i kulturowy wymiar nowych inicjatyw miejskich na przykładzie dzielnicy Ochota"

2014 - Koło Naukowe Socjologii 2% - Współrealizacja projektu badania jakościowego "Pawilony wczoraj i dziś"

2014 - Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej -  Koordynacja i realizacja badania ewaluacyjnego programu „Pedagodzy ulicy"

2014 - Centrum Edukacji Obywatelskiej - Koordynacja i realizacja badania ewaluacyjnego programu „Młody Obywatel"

2013 - Centrum Edukacji Obywatelskiej - Koordynacja i realizacja badania ewaluacyjnego programu „Włącz się. Młodzi i Media”

2013 - Bemowskie Centrum Kultury Artbem -  Koordynacja i realizacja badania ewaluacyjnego wydarzenia "Świąteczny Jarmark Różności"

2013 - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” - Wolontariat podczas realizowanego projektu badawczego – Bemowo Story

2012 - Akademia Pedagogiki Specjalnej - Udział w ogólnopolskim badaniu empirycznym: „Orientacje wobec czasu różnych wyznań                          chrześcijańskich”

2011 - CBOS -„Szkoła bez przemocy” – realizacja badania terenowego

Pełnione ważne funkcje

2012-2014           Przewodnicząca Koła Naukowego Socjologii 2%

2012-2014           Delegat do Rady Studentów APS

2012-2014           Współorganizatorka trzech konferencji naukowych Dni Socjologii

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Podróże, fotografia błyskawiczna, muzyka, start-up