EN

Prokopczuk Magda

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii Kultury

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Studia doktoranckie, Instytut Socjologii UW

Magisterium: socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii APS

Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej

pt.: "Kultura czy natura. O osmologicznych konsekwencjach strategii dezodoryzacji"

Zainteresowania naukowe

socjologia sensoryczna, socjologia przestrzeni, socjologia miasta, socjologia kultury

Najważniejsze publikacje

Cobel-Tokarska Marta, Pokrzywa Anna, Prokopczuk Magda (red.), (2017), "Miasto z dyplomów. Szkoła Profesor Elżbiety Tarkowskiej", Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, s.354.

Cobel-Tokarska Marta, Pokrzywa Anna, Prokopczuk Magda (red.), (2017), "Miasto z dyplomów. Szkoła Profesor Elżbiety Tarkowskiej", Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, s. 9-14.

Pokrzywa A., Prokopczuk M., Tarkowska E., "Społeczny i kulturowy wymiar nowych inicjatyw miejskich na przykładzie dzielnicy Ochota: problemy społeczne, aktywność, kultura", w: Cobel-Tokarska Marta, Pokrzywa Anna, Prokopczuk Magda (red.), Miasto z dyplomów. Szkoła Profesor Elżbiety Tarkowskiej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, s. 34-77.

Prokopczuk M., "Osmosocjologiczna mapa miasta", w: Cobel-Tokarska Marta, Pokrzywa Anna, Prokopczuk Magda (red.), Miasto z dyplomów. Szkoła Profesor Elżbiety Tarkowskiej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, s. 263-276

Prokopczuk M., Zjawisko mobilnych biur. Identyfikacja nowych przestrzeni pracy, Kultura i Edukacja 1/2017, s. 254-265.

Pokrzywa A., Prokopczuk M., "E-sąsiedztwo. Media społecznościowe w procesie kształtowania wspólnot lokalnych", w: H. Kawalec, J.Kinal (red.), Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych, Rzeszów: 2017, s. 143-157.

Prokopczuk M., "Pomiędzy kulturą a naturą. Ciało w perspektywie osmologicznej", w:  E. Banaszak, P. Czajkowski, D. Majka-Rostek (red.),  Trickster. Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Wrocław 2016.

Prokopczuk M., Socjologia we flakonie zapachów, Rec. Hoffman B., Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne [w:] Kultura i społeczeństwo nr 4/2 013.

Borkowska E., Prokopczuk M., Związek orientacji wobec czasu z religijnością na przykładzie wyznania ewangelicko reformowanego, Zeszyt naukowy, Wyższa Szkoła Dziennikarstwa im. Wańkowicza

Projekty badawcze

2017 Koordynacja grantu - Coffice. Wielozmysłowość przestrzeni mobilnych biur w Polsce, finansowany z środków Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierownik projektu.

2016 Udział w grancie NCN - "Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce", lipiec - wrzesień 2016, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, DEC2013/11/D/HS6/04574, realizacja badań terenowych. Kierownik projektu: dr Ilona Matysiak

2016 The New Answer - Koordynacja badania ewaluacyjnego projektu "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

2015 - Akademia Pedagogiki Specjalnej - Udział w projekcie badawczym: "Społeczny i kulturowy wymiar nowych inicjatyw miejskich na przykładzie dzielnicy Ochota"

2014 - Koło Naukowe Socjologii 2% - Współrealizacja projektu badania jakościowego "Pawilony wczoraj i dziś"

2014 - Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej -  Koordynacja i realizacja badania ewaluacyjnego programu „Pedagodzy ulicy"

2014 - Centrum Edukacji Obywatelskiej - Koordynacja i realizacja badania ewaluacyjnego programu „Młody Obywatel"

2013 - Centrum Edukacji Obywatelskiej - Koordynacja i realizacja badania ewaluacyjnego programu „Włącz się. Młodzi i Media”

2013 - Bemowskie Centrum Kultury Artbem -  Koordynacja i realizacja badania ewaluacyjnego wydarzenia "Świąteczny Jarmark Różności"

2013 - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” - Wolontariat podczas realizowanego projektu badawczego – Bemowo Story

2012 - Akademia Pedagogiki Specjalnej - Udział w ogólnopolskim badaniu empirycznym: „Orientacje wobec czasu różnych wyznań                          chrześcijańskich”

2011 - CBOS -„Szkoła bez przemocy” – realizacja badania terenowego

Pełnione ważne funkcje

Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Podróże, literatura non-fiction, kultura czeska

mgr Magda Prokopczuk
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego