EN

Rosół Piotr

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej

Kontakt: (kliknij)

     

Kariera naukowa

Doktorat z filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski - 2015.

Magisterium z filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski – 2009.

Magisterium z historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski – 2007.

Zainteresowania naukowe

-        etyka postępu technicznego

-        etyka społeczna

-        filozofia społeczna

Najważniejsze publikacje

- Co warto pamiętać w świetle poglądów Hansa Jonasa?, [w:] Pamięć w dobie internetu, pod red. D. Kołakowskiej, R. Krajzewicza i M. Trepczyńskiego, Warszawa 2011, s. 129-138.

- Poglądy Hansa Jonasa na temat przemian stosunku człowieka do natury, [w:] Avant. Numer specjalny - Zlot Filozoficzny 2011, Toruń 2012, s. 48-55. Czasopismo dostępne jest pod adresem: http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/AvantPlusZF2011.pdf.

- Kręgi odpowiedzialności w zglobalizowanym świecie, [w:] Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, red. naukowa H. Ciążela, W. Tyburski, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, s. 39-50.

- Soll der Teufel Kant holen?, [w:] Rechtsstaatlichkeit. Kant, (Hrsg.) A. Kaniowski, E. Wyrębska, T. Michałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 153-155.

- Sens życia a absolutyzm rzeczywistości, [w:] Mit, metafora, sekularyzacja. Wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga pod redakcją Roberta Marszałka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 97-106.

- How to Make Technology Better? [w:] The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013 – Official Conference Proceedings, Osaka 2014. Tekst dostępny pod adresem:  https://www.academia.edu/10352937/How_to_Make_Technology_Better

- P. Rosół, M. Dobrzański, The Axiology of Space: Unnoticed Dimension of Mobility Management, [w:] Studies in Global Ethics and Global Education, tom 2, numer 2, 2014, s. 65-78. Tekst dostępny pod adresem: http://sgege.aps.edu.pl/fulltxt.php?ICID=1134206

- Hans Jonas und die Sehnsucht nach einem vordualistichen Denken, [in:] Giornale Critico di Storia della Idee, number 14, Vimodrone 2015, pp. 69-80. Tekst dostępny pod adresem: http://www.giornalecritico.it/archivio/14/GCSI_14_Rosol.pdf

 - Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki, Kraków 2017, http://universitas.com.pl/produkt/3616/Hans-Jonas-o-etycznej-odpowiedzialnosci-nauki-i-techniki

Projekty badawcze

Kierownik projektu - „Kształtowanie się idei neutralności aksjologicznej bytu“.

Kierownik projektu - „Hans Jonas przeciwko neutralizacji etycznej świata“.

Współpraca międzynarodowa

Pobyt badawczy w Berlinie X-XII.2012 r. – uczestnictwo w seminarium prof. Christopha Asmutha na Technische Universität Berlin; współpraca z Hans Jonas-Zentrum Berlin.  

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z filozofii na Kazkh-British Technical University w Ałmacie, II.2017 r. 

Pełnione ważne funkcje

Członek redakcji Studies in Global Ethics and Global Education.

Działalność popularyzatorska

- Polaku odstaw, auto! Tekst dostępny pod adresem: http://www.instytutobywatelski.pl/20133/komentarze/polaku-odstaw-auto

Prawica + wolność = samochód? Tekst dostępny pod adresem: http://magazynkontakt.pl/prawica-wolnosc-samochod.html  
- udział w audycjach radiowych na temat etyki transportu: 
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Dr-Piotr-Rosol-z-Akademii-Pedagogiki-Specjalnej-w-rozmowie-z-Joanna-Makosa/30870
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Nowe-wladze-Ministerstwa-Transportu-Z-dr-Piotrem-Rosolem-i-Lukaszem-Oleszczukiem-rozmawia-KRzysztof-Wozniak/31784
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Mity-o-rowerzystach-obalali-dr-Piotr-Rosol-i-Rafal-Muszczynko/33216
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Lodz-najbardziej-zakorkowanym-miastem-w-Europie-O-tym-jak-usprawnic-ruch-w-miastach-mowi-dr-Piotr-Rosol/35647

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

-        gry planszowe

-        rower jako środek transportu

-        literatura science-fiction

dr Piotr Rosół
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego