dr Piotr Toczyski

dr Piotr Toczyski
Mój e-mail: ptoczyski(at)aps.edu.pl
Pracuję w Instytucie Filozofii i Socjologii APS, gdzie jestem adiunktem w Katedrze Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych (na zdjęciu - ze statuetką od studentów socjologii APS dla wykładowcy najciekawiej objaśniającego zjawiska społeczne w mediach, 2015). Jestem absolwentem UW i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Pracowałem przez kilka lat w branży internetowej kierując krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi realizowanymi w wielostronnych partnerstwach akademicko-biznesowych. Jestem współautorem kilkudziesięciu raportów (zaczynając od raportu strategicznego IAB Polska 2006, przez m.in. Portret Internauty i Diagnozę Internetu 2009 czy World Internet Project w latach 2010-2012) i tekstów popularyzatorskich. Zainteresowanie medialną i internetową komunikacją masową łączę z analizami wyobrażonych związków teraźniejszości i przeszłości (książka "Jak mit jednoczy Europę?", wyd. Collegium Civitas Press 2013).

Moje dyplomy

Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, IFiS PAN, 2012
Mgr psychologii, MISH UW, 2004

Zaproszenie do współpracy

Zapraszam do interdyscyplinarnej współpracy na następujących polach: metodologia badania mediów, badania internetu site-centric i user-centric, kształtowanie standardów badawczych w mediach, przemiany mediów i dziennikarstwa, socjologia mediów, kulturoznawstwo, medioznawstwo, analiza zawartości mediów, public relations, pedagogika mediów i dziennikarstwa, kształcenie sprawności informacyjnych, studia nad konfliktem, wyobrażone związki teraźniejszości z przeszłością, mit, tradycja, utopia, pamięć, mediewalizm, studia europejskie.

Niektóre publikacje

 1. Toczyski P., Krejtz K., Ciemniewski W. (2015). The Challenges of Semi-Peripheral Information Society: the Case of Poland. Studies in Global Ethics and Global Education 3 (3), 74-88.
 2. Toczyski P. (2014). The “Re-Mythologizing” of Wisdom: on the Margins of the New Edition of Hanna Malewska’s “The Tale of Seven Wise Men”. Sztuka i Filozofia, 45, 136-140.
 3. Toczyski Piotr (2014). O sednie terminu „social media”. „Web 2.0” a sprawność użytkowników w „generowaniu treści”. Kultura Popularna 3 (41), 56-67.
 4. Toczyski P. (2014). List do redakcji - Hyde Park, napis na murze czy ogród? Czyją przestrzeń współtworzą treści użytkowników w polskim internecie? [w:] J. Skrzypczak (red.). Nowe media: dylematy - zagrożenia - szanse. Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.
 5. Filiciak M., Toczyski P. (2014). Peer Re-Production and an Extended Culture Industry. The Case of TV Content and Redistribution in Europeanizing and Globalizing Poland. Studies in Global Ethics and Global Education 1 (1), 117-135.
 6. Toczyski, P. (2014). Między tekstem wydrukowanym a wirtualnym. [w:] M. Filiciak (red.). Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym. Warszawa: Centrum Cyfrowe.
 7. Toczyski, P. (2013), Jak mit jednoczy Europę? Analiza arturiańskich elementów kultury symbolicznej jako czynników spajających współczesną Europę. Warszawa: Collegium Civitas Press.
 8. Toczyski, P. (2013). Tak zwana „mowa nienawiści w internecie”: poszerzenie perspektywy o pominięte teksty badawcze i prasowe. (w:) D. Bychawska-Siniarska i D. Głowacka (red.). Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć? Materiały pokonferencyjne. Warszawa: Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce.
 9. Filiciak, M., Toczyski, P. (2012). Korczak: aktualizacja. Dwutygodnik.com, 95.
 10. Toczyski, P. (2012). Active Internet users – a perspective on managing the experience. (in:) M. Filiciak, J. Hofmokl, A. Tarkowski (eds.). The Circulations of Culture. On Social Distribution of Content (September 2012). Warsaw: Digital Center.
 11. Toczyski P. (2011). Polscy internauci na tle świata: którędy i dokąd zmierza polski internet? Profesor William Dutton z Oxford Internet Institute dyskutuje z polskimi badaczami internetu na premierze World Internet Project: Polska 2011. (opracowanie we współpracy red. z Dariuszem Ćwiklakiem). Warszawa: Agora.
 12. Toczyski, P. (2009). Innowacja pozorna, ale poczytna. Media&Marketing Polska, 40.
 13. Krejtz, K., Toczyski, P., Ciemniewski, W., Cypryańska, M., Milewski, J., Krejtz, I., (2009). Diagnoza Internetu 2009. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 14. Gumkowska, A., Maryl, M., Toczyski, P. (2009). Blog to... blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl. [w:] D. Ulicka (red.). Tekst w sieci. Tekst. Język. Gatunki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wybrane projekty badawcze

 1. „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce” (2013-2015) z OPI PIB; konceptualizacja i udział we wszystkich fazach badania.
 2. „Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym” (2012-2014) z Centrum Cyfrowym; konceptualizacja (m.in. wprowadzenie danych European Social Survey w orbitę projektu).
 3. „Shadow libraries” (badanie repozytoriów wiedzy) z Centrum Cyfrowym i Columbia University (2012-2013); koordynacja pierwszych etapów i uruchomienie projektu, konceptualizacja.
 4. „World Internet Project” z University of Southern California (Digital Center w Annenberg School of Communication); koncepcja, koordynacja i kierownictwo polskiej części (2010-2012) wieloletniego międzynarodowego sondażowego projektu badawczego, członkostwo w komitecie metodologicznym (2012).
 5. „Portret Internauty” z CBOS; inicjator i koordynator projektu (2009).
 6. „Diagnoza Internetu 2009” z SWPS; rola: inicjator i koordynator projektu (2008-2009).
 7. "Megapanel PBI/Gemius" (polski standard pomiaru rynku internetowego) 2007-2012; w latach 2007-2011 udział w posiedzeniach Rady Badania w zastępstwie, w 2012 członkostwo w Radzie Badania i w komitecie planującym rozwój badania.

Współpraca międzynarodowa

 1. Toczyski P. Polish digital landscape and Polish digital culture: policy challenges (invited talk with discussion), Summer School on Media and Globalization, The Center for Slavic and East European Studies at The Ohio State University. Maj 2013. Warszawa, PL.
 2. Toczyski P. Komentarz na zaproszenie do publicznego wykładu “Rekonstrukcja czy dekonstrukcja? O kondycji mediów w Polsce”, Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Wydział Prawa i Administracji UW, Styczeń 2013, Warszawa, PL.
 3. Bortnowska H., Toczyski P. The Role of Children’s Newspaper’s Continuity in Korczak’s Pedagogy. International Summer School „Children’s Rights: Current Approaches in Light of Korczak’s Pedagogical Theories”. The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education (APS), Wrzesień 2012. Warszawa, PL.
 4. Toczyski P. Transcultural Arthuriana as an example of Western symbolic culture’s Europeanization. 47th International Congress of Medieval Studies, sesja „The Transcultural Arthur” (IAS NAB), USA, Western Michigan University. Maj 2012. Kalamazoo, MI.
 5. Toczyski P. „(New) Media of Remembrance” na konferencji „Genealogies of Memory in CEE”. Komentarz na zaproszenie w anglojęzycznej sesji. Konsorcjum Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, IS UW, SWPS, FU Berlin i in. Listopad 2011, Warszawa, BUW, PL.
 6. Toczyski P. Medievalism as an indicator of Western culture’s Europeanization. Uniwersytet w Groningen, Holandia. 25th International Conference on Medievalism „Transatlantic Dialogues / Speaking of the Middle Ages”. Lipiec 2010, Groningen, NL.
 7. Toczyski P. Wyniki badania „Diagnoza Internetu 2009”. Computerworld, Warszawa. VI Forum Usług Szerokopasmowych. Listopad 2009, Warszawa, PL.
 8. Toczyski P. Nierówności wykorzystania internetu z perspektywy wyników Diagnozy Internetu 2009. Stowarzyszenie Miasta w Internecie. 13 Konferencja „Miasta w Internecie”. Czerwiec 2009, Zakopane, PL.
 9. Toczyski P. Diagnoza Internetu: jak zbadać potencjał  cyfrowy polskich heavy userów sieci? (z dr. Krzysztofem Krejtzem). 10 Kongres Badaczy Rynku i Opinii. Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRIO). Październik 2009, Warszawa, PL.
 10. Toczyski P. Prezentacja wyników badań poświęconych oglądaniu seriali przez internautów (z dr. Mirosławem Filiciakiem). Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa. Ogólnopolska konferencja naukowa „Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia”. Marzec 2009, Warszawa, PL.
 11. Toczyski P. Carolingian references in the Europeanization process. Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA. 44th International Congress of Medieval Studies, session „What, in the World, is Medievalism?”. Maj 2009, Kalamazoo, MI.
 12. Toczyski P. Złożone badanie Polaków w Internecie (z dr. Krzysztofem Krejtzem). Uniwersytet Warszawski. Tekst (w) sieci. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa. Grudzień 2008, Warszawa, PL.
 13. Toczyski P. Globalizacja, Internet, arturianizm. Internet jako mapa zainteresowania tematyką arturiańską (poster). SWPS, Warszawa. Społeczne Aspekty Internetu. Grudzień 2006, Warszawa, PL.
 14. Toczyski P. John Boorman’s ‘Excalibur’ as a compilation of different approaches to Arthurian literature and art. Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA. 41st International Congress of Medieval Studies. Maj 2006, Kalamazoo, MI.
 15. Toczyski P. The Polish Arthurianism’s Multiple Traditions. Purdue University, West Lafayette, Indiana (in absentia). Annual Conference on Medieval Studies, „(Re)inventing Arthur”. Luty 2006, West Lafayette, US.
 16. Toczyski P. King Arthur and the Journalists: the coverage of Arthurian topics in present-day British daily newspapers. University of Wales, Bangor. Medievalism Transformed: Back and Forth in Medieval Studies (the inaugural conference). Czerwiec 2005, Bangor, UK.