EN

Tyburski Włodzimierz

Stanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Filozofii Moralności i Etyki Globalnej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Magisterium - filozofiaUMK 1967

Doktorat - Myśl etyczna pozytywizmu polskiego (Ethical Thought in Polish Positivism), S. Soldenhoff, UMK, 1975, T. Czeżowski, M. Michalik

Habilitacja Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu (Science as Ideology Among Intelectuals in Polish Positivism. Developments - Transformations - Breakdowns), 1990, C. Głombik, S. Jedynak, J. Rudniański; prof.: UMK 1994.

Zainteresowania naukowe

Filozofia polska XIX i XX wieku na tle filozofii europejskiej, historia etyki polskiej XV-XX wiek, aksjologia i etyka społeczna, bioetyka, filozofia ekologiczna, etyka i estetyka środowiskowa ekoteologia ekopsychologia,  ekopedagogika, filozoficzne, aksjologiczne (etyczne, estetyczne),  edukacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development) 

Najważniejsze publikacje

Dyscypliny humanistyczne i ekologia. Wydawnictwo Naukowe UMK  Toruń 2013;

Henryk Skolimowski on Ecological Culture, /in:/ Dialoque and Universalism 2013 No. 4;

Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2011;  

Henryk Elzenberg – Axiology, Ethics and the Philosophy pf Cuture, red.  Dialoque and Universalizm 8-9/2009; 

Philosophical and axiological assumption of sustainable develeopment education. /in:/ Towards the Theory of sustainable Development. 2007.  Origin and Development of Ecological Philosophy and Environmental Ethics and Their Impact on the Idea of Sustainable Development. /in:/ Sustainable Development 2008, Nu. 2;

Elzenberg. Myśli i Ludzie. Warszawa 2006; 

Julian Ochorowicz. Meandry pozytywizmu. Toruń 2004; 

Filozofia moralna w Wilnie. Toruń 2004; 

Historia Filozofii i Etyka do współczesności. Źródła i komentarze. Współautorzy: A. Wachowiak i R. Wiśniewski. Podręcznik akademicki Toruń 2002; 

Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku. Toruń 2000.

Tadeusz Czeżowski (1889-1981. Dziedzictwo idei. Toruń 2000/red/.

Henryk Elzenberg.(1887-1967) Dziedzictwo idei. Toruń 1999/red./;

Filozofia polska przełomu XIX i XX wieku. Zapomniani twórcy. Toruń 1999

Etyka środowiskowa. Toruń 1998 /red/; Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku. Toruń 2000 ss. 578.

Ekofilozofia i bioetyka. Toruń 1995 /red/. Seweryna Smolikowskiego obrona metafizyki i krytyka niemieckiej filozofii pesymizmu Toruń 1995;

Etyka i ekologia, Toruń 1995;

Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego, Toruń 1993;

O idei humanizmu ekologicznego. Warszawa 1990;

Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój - metamorfozy - załamania, Toruń 1989;

Myśl etyczna pozytywizmu polskiego, (w:) Człowiek i świat wartości, Lublin 1989;

A. Świętochowski - myśl filozoficzno-społeczna. Warszawa 1989;

Artykuły w czasopismach naukowych, książki, rozdziały w książkach.

Ponad 170 artykułów w czasopismach naukowych i  rozdziałów książek

Projekty badawcze

- Kierownik. Dzieje polskiej myśli etycznej od XVI – do XX wieku (grant MNiSzW) lata 1998 -2000. (realizowany wspólnie z prof. R. Wiśniewski)

- Kierownik. Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (grand NCN) lata 2009- 2011. (realizowany z prof. Z. Hull, dr, P, Domeracki, dr M. Leźnicki)

- Uczestnik. Neokantyzm w Polsce (grant NPRH2) 2012-2014

Współpraca międzynarodowa

Publikacje w USA, Włoszech, Niemczech

Pełnione ważne funkcje

2007 Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2007-2016

2007 Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w kadencji 2007-201

2011 Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

2012 Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Etycznego.

2012 Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Przewodniczący Komisji Nauk Humanistyczno-Społecznych.  2012-14.

2013. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej (2013 –2016) 

2013 Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni.

2015 Nagroda Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego.

2015 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

2016 Profesor Honorowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Członek Rad Redakcyjnych i Programowych 15 czasopism naukowych.

Członek kilkunastu Towarzystw i Organizacji naukowych

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Muzyka poważana, opera, literatura piękna. uprawa roślin działkowych.

prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego