EN

Zielińska Iwona

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Komunikacji Społecznej i Niepełnosprawności

E-mail: izielinska[małpa]aps.edu.pl

Kariera naukowa

Tytuł magistra socjologii przyznany w 2001 roku, przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od 2011 roku Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Tytuł nadany przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Rozprawa doktorska pt. Panika moralna jako symptom przemiany nomosu, napisana została pod kierunkiem prof. Mirosławy Marody.

Zainteresowania naukowe

Od wielu już lat interesuje mnie koncepcja i zjawisko paniki moralnej, rozumianej jako efekt ścierania się norm i wartości społecznych oraz dyskurs jako wiedza społeczna. Ostatnio moje zainteresowania koncentrują się bardziej wokół socjologii nauki i badań naukowych (social studies of science).

Najważniejsze publikacje

1)      Media, interes i panika moralna. Nowa kategoria socjologiczna i jej implikacje,

             w: Kultura i Społeczeństwo nr 4/2004.

2)      Who is afraid of sexual minorities? Homosexuals, moral panic and the exercise of social control, Centre for Criminological Research, June 2005

http://www.shef.ac.uk/content/1/c6/07/76/55/Iwona_paper2.pdf

3)      Recenzja książki: Paul Mason: Criminal Visions. Media representations of crime and justice (2003), w: “Crime, Media, Culture”, Sage Publications, August 2005.

4)      The European Union in the Homosexual Discourse in Poland – an analysis. [w]: The Normative Environment of European Integration. Social, Political and Cultural Obstacles to Compliance with European Norms. (red. J. Niżnik), Wydawnictwo IFIS, Warszawa 2008.

5)      Panika moralna i mowa nienawiści. [w]: Emocje a kultura i życie społeczne, (red. P. Binder, H. Palska, W.Pawlik), Wydawnictwo IFiS PAN 2009.

6)      Panika moralna czyli walka o wartości. [w:] Czas kultury nr 25, Poznań, 2010.

7)      Sposoby ochrony porządku społecznego przed „skalaniem” – empiryczna weryfikacja koncepcji Mary Douglas  [w:] Socjologia relacji miedzy ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami (red. A. Mica, P. Łuczeczko), Wydawnictwo Orbis Exterior, Gdańsk 2011.

8)      Skandal jako zjawisko społeczne i medialne. Próba usystematyzowania pojęcia. w: Elżbieta Tarkowska, Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatiana Kanash (red.) Krótkie wykłady z socjologii t. 2, Warszawa Wydawnictwo APS, 2013

9)      Dobry gej, zły gej. O niejednoznaczności definiowania dewiacji w zjawisku paniki moralnej, [w:]Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, Tom 22, 2013

 

Projekty badawcze

2013                   NITICS: Networked InfrasTructure for Innovative Home Care Solutions, AAL Projekt międzynarodowy realizowany w Polsce, Rumunii, Słowenii, Francji i Szwajcarii. Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy. Stanowisko: Koordynacja badań w pięciu krajach biorących udział w projekcie.

2012                      Pracownicy socjalni o wykorzystywaniu emocji w miejscu pracy. Projekt realizowany we współpracy z dr Tatianą Kanasz, Akademia Pedagogiki Specjalnej

2011                      Współrealizacja projektu badawczego pt. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Demokracja w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego, koordynator dr. P. Kubicki.

2011                      Współrealizacja projektu badawczego pt. Dojrzałość w Sieci. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu. Badanie na zlecenie UPC Polska, koordynator dr M. Olcoń-Kubicka.

2009                      Panika moralna jako narzędzie przywracania i ochrony ładu społecznego. Projket finansowany przez MNiSW (KBN) przyznany w ramach konkursu na wniosek naukowy własny. Stanowisko: Kieronik projektu.

2008                      Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne (CRPS) – Universite Paris: Les conceptions ordinaires de l’Europe. Współrealizacja polskiej części badań na temat postrzegania Unii Europejskiej.

Współpraca międzynarodowa

2004/2005 roczny staż doktorancki na Sheffield University, Wielka Brytania

2013 Wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowych, na Uniwersytecie Masaryka, Brno, Czechy

2014 Wykłady gościnne na Kazakh-British Technical University, Ałmaty, Kazachstan

Pełnione ważne funkcje

Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w roku 2012 oraz 2013 członkini jury Konkursu im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę socjologiczną. Od 2012 roku jest w składzie zespołu recenzentów pisma naukowego Adeptus.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Miejski transport rowerowy, joga oraz kino.

dr Iwona Zielińska
21-06-2018

Ranking Szkół Wyższych 2018

Ranking Szkół Wyższych 2018 opublikowany. W rankingu Perspektyw nasze kierunki wśród najlepiej klasyfikowanych Uczelni.
04-06-2018

Kongres Praw Rodzicielskich - 25-26 czerwca 2018

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszamy na Kongres Praw Rodzicielskich w dniach 25 - 26 czerwca 2018.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na końcoworoczną wystawę prac studentów. Wystawa Czynna do 27.06.2018 r.