EN

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

z cyklu

CZŁOWIEK I ŚWIAT –WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI

poświęcona tematowi:

   Etyczne wyzwania idei wielokulturowości

 

Szanowni Państwo,

              Kwestie kulturowej tożsamości odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu się współczesnego świata. Proces określania etycznych podstaw owej tożsamości zdaje się jednym z najsilniejszych czynników kształtujących współczesną politykę europejską i stawiających wielki znak zapytania nad jej przyszłością. Na naszych oczach rozgrywa się najgłębszy w dziejach powojennej Europy kryzys relacji międzykulturowych. Idea wspólnoty ludzi różniących się kulturową tożsamością a zjednoczonych wspólną wizją godnego życia, stanowiąca jeden z etycznych filarów funkcjonowania Unii Europejskiej, zostaje obecnie poddana radykalnej kontestacji. Koniecznym staje się zadanie sobie na nowo pytania o możliwość istnienia tak zróżnicowanej kulturowo i aksjologicznie wspólnoty. Reakcje Europejczyków towarzyszące napływowi do Europy uchodźców i imigrantów skłaniają do refleksji nad podstawami myślenia o relacjach międzykulturowych, tolerancji, statusie wartości etycznych i europejskim etosie.

            Co dalej z multikulturalizmem? Czymultikulturalizm to przeszłość czy przyszłość Europy? Jaka jest rola dialogu międzykulturowego w negocjowaniu i ustalaniu zasad współżycia przedstawicieli różnych kultur? Czy wszelka silna tożsamość kulturowa prowadzi do nacjonalizmu i ksenofobii? W jaki sposób kolonialna przeszłość oddziałuje na współczesną sytuację międzynarodową i wpływa na dyskusje na temat tożsamości kulturowej? Czy Europa Środkowa ma do zaproponowania pozytywny program rozwiązania aktualnych problemów Unii Europejskiej? Czy wybór wartości kulturowych to fundament tożsamości ludzkości w XXI wieku?

           Zapraszamy do dyskusji. Proponujemy następującą (otwartą listę) zagadnień:

  1. Podstawy teoretyczne debaty o tożsamości kulturowej.
  2. Wielokulturowość - definicja, charakter, perspektywy zjawiska.
  3. Znaczenie, rola i konsekwencje relatywizmu kulturowego dla obecnego kryzysu.
  4. Kontrowersje wokół Islamu we współczesnej kulturze, mediach, życiu społecznym i politycznym.
  5. Rola kolonializmu i dekolonializacji w kształtowaniu formuł tożsamości kulturowej oraz w formułowaniu teoretycznych i etycznych podstaw zrównoważonego rozwoju. 
  6. Różnice kulturowe a standardy moralne: w poszukiwaniu powszechnika etycznego.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej IX Interdyscyplinarnej Konferencji „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności” organizowanej przez Zakład Filozofii Moralności i Etyki Globalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Zakład Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miejscekonferencji:Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.    

Termin konferencji:20 maja 2016 r.

Pliki do pobrania:

Program konferencji

Opłatę w wysokości 200 zł należy przesłać na konto nr 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem:  Konferencja: Człowiek i świat, imię i nazwisko uczestnika do dnia 30.04.2016 r. Nadawcą przelewu powinna być instytucja lub osoba, na którą należy wystawić fakturę.

Pozytywnie zrecenzowane artykuły związane z tematyką wygłoszonych referatów mogą zostać opublikowane w czasopiśmie „Studies in Global Ethics and Global Education”, http://sgege.aps.edu.pl/. Tekst przygotowany do publikacji, w rozmiarze od 20 000 do 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami), można przesłać: w I terminie - do 30 kwietnia lub w II terminie do 30 czerwca na adres: sgege@aps.edu.pl. Preferujemy teksty w języku angielskim.

Zapraszamy do udziału.                                                                                                                     

Sekretarz konferencji:         
dr Piotr Rosół

Komitet Programowo-Organizacyjny:                                                          

Dr hab., prof. APS Helena Ciążela
Prof. dr hab. Zbigniew Hull
Dr hab. Marcin Jaranowski
Prof. dr hab. Andrzej Kiepas
Prof. dr hab. Andrzej Papuziński
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
Dr hab., prof. UMK Ryszard Wiśniewski
Dr hab. Marcin Zdrenka
Dr Paweł Bernat  
Dr Piotr Domeracki
Dr Marcin Leźnicki
Dr Iwona Stachowska
Mgr Mateusz Kucz  

 

Aktualności

03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
04-07-2018

W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w APS, obrazującego przesłanie Ireny Sendlerowej.