EN

Koło Naukowe Socjologii 2% działające poprzez Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na V edycję konferencji Dni Socjologii:

„Miasto w Kulturze. Kultura w mieście”

 

Plakat

Dni Socjologii to ogólnopolska konferencja organizowana przez Koło Naukowe Socjologii 2% w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest to przestrzeń dla młodych naukowców, badaczy, badaczek, studentów, studentek reprezentujących różne dyscypliny naukowe, których zainteresowania łączą się w temacie przewodnim obchodów. Podejmując w tym roku wymienioną problematykę proponujemy spojrzeć na tkankę miejską z dwóch perspektyw:

Pierwsza z nich sytuuje miasto w szeroko rozumianej kulturze. Miasto jawi nam się jako żywy organizm, w którym zachodzą rozmaite procesy m.in. urbanizacja, industrializacja, migracje, gentryfikacja, rewitalizacja, fragmentaryzacja, segmentacja, prywatyzacja i inne.

Z drugiej strony kultura miejska, reprezentowana zarówno przez "tradycyjne" jej formy czyli muzea, teatry, biblioteki itp., bardziej nowoczesne, jak klubokawiarnie, organizacje i fundacje artystyczne oraz "pośrednie", które Ray Oldenburg nazywa trzecimi miejscami, czyli miejscami odpoczynku, spotkań towarzyskich. Podejmując tę tematykę nie można również zlekceważyć obecności sztuki w przestrzeni miejskiej (street art, graffiti, instalacje).

 

Konferencja odbędzie się w sali im. prof. Włodzimierza Pietrzaka (sala 3310, budynek C, III piętro), w Akademii Pedagogiki Specjalnej w dniach:

* 10 kwietnia 2014 roku w godzinach 10-17

* 11 kwietnia 2014 roku w godzinach 10-14.

 

Program konferencji: http://dnisocjologii.pl/program.pdf

 

Pomocne hasła:

* Urbanizacja i industrializacja

* Migracje i wielokulturowość

* Gettoizacja i slumsy

* Fragmentaryzacja, segmentacja i prywatyzacja przestrzeni miejskich

* Rewitalizacja i jej konsekwencje

* Gentryfikacja, przyczyny i skutki

* Osiedla zamknięte

* Nowi mieszczanie

* "Stare instytucje kultury" (muzea, biblioteki, teatry) i ich kondycja

* "Nowe instytucje kultury" (trzecie miejsca, kawiarnie kultury, nowe centra kultury)

* Sztuka w przestrzeni społecznej (street art, graffiti, instalacje)

* Reklama społeczna

* Inicjatywy społeczne w mieście

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…