EN

Logokola

Logo Aps Pelna Nazwa 1 Kopia

 

 

 

 

VI Edycja Dni Socjologii

Nowy wymiar starych mediów

16-17 kwietnia 2015

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

 

VI Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dni Socjologii organizowanej przez Koło Naukowe Socjologii 2% i Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej poświęcona jest nowym wymiarom starych mediów. Wraz z pojawieniem się Internetu przepowiadano ich śmierć, tak się jednak nie stało. Stare media ewoluowały wraz z postępem techniki i nadal dotrzymują kroku nowym. Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się formom, jakie w XXI wieku przybrały „stare” media - jak w Internecie funkcjonuje TV, radio, prasa - ale także, jak wyglądają i jakie role pełnią nowe środki przekazu medialnego – blogi, vlogi czy sieci społecznościowe.

 

Tematyka konferencji obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących zagadnień:

- Prasa, radio, TV w Internecie

- Blogi, wideoblogi

- Zjawiska społeczne generowane przez Internet - „youtubersi”, „szafiarki” itd.

- Media a podziały społeczne i wykluczenie

- Social Media

- Dwa światy mediów - stare media vs. nowe media

- Tabu w mediach: kontrowersje, skandale, paniki moralne

- Obyczajowość w sieci

- Sieć Web 2.0

- Treści tworzone przez użytkowników – „Wikinomia”, UGC

- Urządzenia mobilne

Nie chcemy ograniczać tematyki konferencji,  zarysowujemy jedynie obszar badawczy, który chcielibyśmy uwzględnić.

 

Zapraszamy do zgłaszania propozycji swoich wystąpień podczas
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w ramach Dni Socjologii.

Propozycje prezentacji, nie dłuższe niż 300 słów, należy przesłać do 28 lutego 2015
na adres kns2procent@gmail.com.

W zgłoszeniu prosimy również o podanie przynależności do uczelni.

Autorzy zostaną powiadomieni o wynikach do 15 marca 2015.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

Komitet Organizacyjny:

Koło Naukowe Socjologii 2%Plakat Dni Socjologii

Przewodniczący: Krzysztof Kuran

V-ce Przewodnicząca: Anna Walenda

Koordynator: Kacper Kożuchowski

 

Komitet Naukowy:

prof. Elżbieta Tarkowska

dr Iwona Zielińska

dr Piotr Toczyski

 

Kontakt:

kns2procent@gmail.com

facebook.com/kn.2procent

facebook.com/DniSocjologii

www.dnisocjologii.pl

 

 

 

 

Prosimy o udostępnianie niniejszej informacji wśród osób, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w konferencji zarówno w roli prelegentów, jak i słuchaczy.

Organizatorzy VI Edycji Dni Socjologii

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…