EN

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
serdecznie zapraszają na
Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
z cyklu
CZŁOWIEK I ŚWIAT – WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI
poświęcona tematowi:
Lokalne wymiary globalnej odpowiedzialności


Temat nawiązuje do opozycji „lokalne – globalne”, która stała się podstawą popularnego w swoim czasie hasła „myśleć globalnie – działać lokalnie”. Chociaż na pozór trudno o bardziej zużyty slogan, to jednak nie sposób nie zauważyć, że odwołuje się on do kwestii, która w myśleniu o zagadnieniach globalnych wywołuje najwięcej problemów - przepaści między uniwersalizmem globalności a konkretną ludzką praktyką.          
Jak zwraca uwagę Georg Picht, rozziew ten może wywoływać poczucie zniechęcenia, bezsilności i fatalizmu przekreślające sens podjęcia odpowiedzialności globalnej. Dlatego też hasłem wiodącym proponujemy uczynić właśnie tytułowe „Lokalne wymiary globalnej odpowiedzialności”.
Hasło to traktujemy jako kontynuację wątków zainicjowanych w ramach poprzedniej konferencji poświęconej Edukacji globalnej. Pozostaje ona nadal w centrum zainteresowań w swoim wymiarze relacji globalności z lokalnością.    
Aby skonkretyzować problematykę proponujemy następującą (otwartą) listę lokalnych wymiarów realizacji globalnej odpowiedzialności:


1. Globalność w perspektywie lokalności jako wyzwanie dla myślenia o problemach globalnych            i edukacji tworzącej klimat dla ich podejmowania.
2. Formalne i nieformalne drogi realizacji edukacji globalnej - realizacja edukacji globalnej w szkole i poza szkołą.
3. Przytłoczenie globalnością jako problem współczesnego myślenia o świecie.
4. Polityka klimatyczna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii – polityka małych
kroków drogą ku globalnej zmianie?
5. Przestrzeń publiczna i planowanie przestrzenne – domena lokalności? Polityka lokalna i
ruchy miejskie – orientacje aksjologiczne, cele, sukcesy.

Miejsce konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.
Termin konferencji: 30 maja 2014 r.

Konferencja jest organizowana przez Zakład Filozofii Morlaności i Etyki Globalnej APS oraz Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki UMK.

Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem należy przesłać do 15.03.2014 na adres
mkucz@aps.edu.pl
Po zakwalifikowaniu abstraktu tekst w rozmiarze od 20 000 do 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) należy przesłać:
w I terminie - do 30 kwietnia, w II terminie do 30 czerwca na powyższy adres.
Opłata konferencyjna (po zakwalifikowaniu abstraktu): 150 zł.
Opłaty należy dokonać na konto nr: 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 w tytule przelewu:
Konferencja Człowiek i Świat, imię i nazwisko uczestnika do 30.04.2012. Jako nadawcę przelewu proszę podać instytucję, na którą należy wystawić fakturę.
Pozytywnie zrecenzowane artykuły związane z tematyką wygłoszonych referatów zostaną opublikowane w powstającym czasopiśmie „Studia z Etyki i Edukacji Globalnej”.

Informacje dla autorów


Zapraszamy do udziału

 

Aktualności

03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
04-07-2018

W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w APS, obrazującego przesłanie Ireny Sendlerowej.