EN

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

z cyklu

CZŁOWIEK I ŚWIAT –WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI

poświęcona tematowi:

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA ETYKI

 

Etyka od jej powstania pozostaje zobiektywizowanym namysłem nad ludzkim postępowaniem oraz sposobem samookreślania się człowieka wobec rzeczywistości, w której żyje. Zapraszamy Państwa do wspólnego namysłu i dyskusji, w ramach której proponujemy następującą (otwartą) listę pytań:

 • Jakie jest aktualne miejsce etyki pośród innych regulatorów życia społecznego?

 • Jak należy rozumieć dzisiaj określenie: etyka współczesna oraz czy opozycja etyka tradycyjna - etyka współczesna jest dla etyki rozróżnieniem istotnym?

 • Jakie zadania stoją przed współczesną etyką?

 • Jaki jest stosunek współczesnej etyki do kwestii globalnych?

 • Jaka jest rola współczesnej etyki środowiskowej i etyki zrównoważonego rozwoju?

 • Czy, a jeśli tak, to dlaczego istnieje potrzeba rozwijania etyki techniki i technologii?

 • Czy bioetyka jest etyką przyszłości oraz jaki rodzaj bioetyki jest konieczny, aby zachować współczesne rozumienie człowieczeństwa?

 • Jakie jest miejsce etyki w kontekście konsumpcjonizmu, hedonizmu, indywidualizmu oraz jej rola w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych, m.in. „mowy nienawiści”, ubóstwa, multikulturalizmu czy interpretacji praw człowieka?

 • Czego oczekujemy od etyki w konfrontacji z radykalizującymi się religiami?

 • Jaki sens mają dzisiaj postulaty humanizmu i czy posthumanizm stanowi propozycję ich przekroczenia?

 • Czy transhumanizm jest alternatywą dla humanizmu?

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej VIII Interdyscyplinarnej Konferencji „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności” organizowanej przez Zakład Filozofii Moralności i Etyki Globalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miejsce konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

Terminkonferencji:29 maja 2015 r.

 

Pliki do pobrania:

 Zaproszenie

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem należy przesłać do 15.03.2015 na adres prosol@aps.edu.pl

Opłata: 200 zł. Należy jej dokonać na konto nr 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem: Konferencja: Człowiek i świat, imię i nazwisko uczestnika. Nadawcą przelewu powinna być instytucja lub osoba, na którą należy wystawić fakturę.

 

Po zakwalifikowaniu abstraktu tekst (preferujemy teksty w języku angielskim) w rozmiarze od 20 000 do 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) można przesłać w terminie do 30 czerwca na adres sgege@aps.edu.pl. Pozytywnie zrecenzowane artykuły związane z tematyką wygłoszonych referatów zostaną opublikowane w czasopiśmie “Studies in Global Ethics and Global Education”.

 

 

 

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…