EN

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

z cyklu

CZŁOWIEK I ŚWIAT –WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI

poświęcona tematowi:

   „Odpowiedzialność globalna w teorii i praktyce”

 

Szanowni Państwo,

       Pole tematyczne tegorocznej X konferencji z cyklu „Człowiek i świat - wymiary odpowiedzialności” wyznacza pojęcie globalnej odpowiedzialności. Pojęcie to stanowi centralną kategorię, której uważnie przyglądaliśmy się przez cały cykl spotkań, analizując ją między innymi z punktu widzenia dziedzictwa ewolucji jako przedmiotu ludzkiej odpowiedzialności, globalnego kryzysu ekologicznego, podmiotowości w pespektywie ekofilozoficznej, relacji między globalizacją a odpowiedzialnością, edukacji globalnej, lokalnych wymiarów globalnej odpowiedzialności, współczesnych wyzwań dla etyki czy problematyki idei wielokulturowości.

     Ze względu na jubileuszowy charakter konferencji, pragniemy ponownie przedyskutować zasygnalizowane, nadal aktualne zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem aplikowalności rozważań teoretycznych do sfery praxis.

    Problem napięcia między deklarowanymi wartościami etycznymi a praktykowanym działaniem był rozważany od starożytności. Już platoński Sokrates opowiadał historię Gygesa, który posługując się magicznym pierścieniem miał stawać się niewidzialnym i wykorzystywać ten stan do popełniania najrozmaitszych występków.

     Obserwując współczesny świat, można odnieść wrażenie, że historia Gygesa powtarza się bezustannie w kontekście problematyki zrównoważonego rozwoju. Poczynając od przywódców państw, którzy deklarują wiele, jeśli chodzi o potrzebę ochrony środowiska naturalnego, ale nie są gotowi realizować swoich deklaracji, a kończąc na konsumentach, którzy kupują ekologiczne produkty, ale odmawiają rozpoznania, że wyrównanie poziomu życia na świecie nie może być zrealizowane w oparciu, tylko i wyłącznie, o drobne korekty w konsumpcyjnym modelu życia. Tym sposobem retoryka zrównoważonego rozwoju staje się wygodnym sposobem na samopotwierdzenie własnej wartości, a jednocześnie nie przynosi znaczących zmian w funkcjonowania świata. Staje się hołdem składanym cnocie przez występek.

      Ciężar odpowiedzialności staje się czymś, czego staramy się uniknąć, przerzucając go na innych. Gra pozorów okazuje się zasadniczym problemem naszych czasów. Doskonale obrazuje ją miniona kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych AP, w czasie której Demokraci zarzucali Donaldowi Trumpowi lekceważenie problemów globalnego ocieplenia, odwracając tym samym uwagę od tego, jak niewiele sami zrobili za swoich rządów i jak mało można by się spodziewać po zwycięstwie Hilary Clinton.

      Stawiając pytanie o relację między teorią a praktyką, pragniemy przerwać zaklęty krąg słów bez pokrycia i deklaracji bez znaczenia, których jedynym efektem staje się coraz bardziej natarczywe pytanie: skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Zapraszamy Państwa do wspólnego namysłu i dyskusji. Proponujemy następującą (otwartą) listę zagadnień, które chcielibyśmy przedyskutować:


• Etos globalizacji a etos odpowiedzialności globalnej
• Kryzys formuły etyki odpowiedzialności globalnej? Co po niej?
• Alternatywa rozwoju zrównoważonego i niezrównoważonego z perspektywy odpowiedzialności globalnej
• Odpowiedzialność globalna w interpretacji nauk humanistycznych i społecznych - dotychczasowe ujęcia i nowe propozycje
• Lokalne i globalne kształtowanie polityki prorozwojowej a odpowiedzialność globalna – obecność i nieobecność strategii zrównoważonego rozwoju w działaniu władz na poziomie samorządowym, krajowym i międzynarodowym
• Rozwój etyki zrównoważonego rozwoju w perspektywie historycznej i stan współczesny
• Wpływ refleksji etycznej na rzeczywistość społeczno-polityczną w obszarze rozwiązywania problemów globalnych
• Globalizacja rynku, kapitału, marek, instytucji i struktur i/a globalizacja mentalności, etosów, postaw i praktyk społecznych
• Brexit i prezydentura Donalda Trumpa obroną tego, co lokalne, przeciw globalizacji? Świat wartości nowej prawicy jako wyzwanie dla etyki alterglobalizmu
• Ekologia jako wymiar odpowiedzialności globalnej
• Analiza dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju z perspektywy ich wdrażania (np. w transporcie, energetyce, ochronie środowiska, ochronie przyrody)
• Edukacja ekologiczna jako edukacja całożyciowa (jako element edukacji permanentnej)
• Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych - przełamywanie barier na drodze ku myśleniu w kategoriach zrównoważonego rozwoju.


Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności” organizowanej przez Katedrę Filozofii Moralności i Etyki Globalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Zakład Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Miejsce konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40
Termin konferencji: 2 czerwca 2017 r.
Termin zgłoszenia: 10 kwietnia 2017 r. – zgłoszenia na załączonym formularzu proszę przesyłać na adres: odpowiedzialnosc@aps.edu.pl .

FORMULARZ 


Informacje o przyjęciu zgłoszenia przekażemy Państwu do 20 kwietnia 2017 r.


Opłatę w wysokości 300 zł należy przesłać na konto nr 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem: Konferencja: Człowiek i świat, imię i nazwisko uczestnika do dnia 30.04.2017 r. Nadawcą przelewu powinna być instytucja lub osoba, na którą należy wystawić fakturę.


Pozytywnie zrecenzowane artykuły związane z tematyką wygłoszonych referatów mogą zostać opublikowane w czasopiśmie “Studies in Global Ethics and Global Education”, http://sgege.aps.edu.pl/. Tekst przygotowany do publikacji, w rozmiarze od 20 000 do 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami), można przesłać:
- w I terminie - do 15 maja 2017 r.
- w II terminie - do 30 września 2017 r.
na adres: sgege@aps.edu.pl.

Publikujemy teksty w języku angielskim i polskim.

Zapraszamy do udziału.

Sekretarz konferencji:

Dr Mateusz Kucz

Komitet Programowo-Organizacyjny:
Dr hab., prof. APS Helena Ciążela

Dr hab. prof. UWM Zbigniew Hull

Dr hab. Marcin Jaranowski

Prof. dr hab. Andrzej Kiepas

Dr hab., prof. UKW Andrzej Papuziński

Dr hab. prof. APS Ligia Tuszyńska

Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski

Dr hab., prof. UMK Ryszard Wiśniewski

Dr hab. Marcin Zdrenka

Dr Paweł Bernat

Dr Piotr Domeracki

Dr Marcin Leźnicki

Dr Piotr Rosół

Dr Iwona Stachowska

Aktualności

03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
04-07-2018

W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w APS, obrazującego przesłanie Ireny Sendlerowej.