Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Struktura Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej 2016/2017

Dyrektor Instytutu - dr hab., prof. APS Paweł Boryszewski
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych - dr Anna Kruk
Sekretariat - Ewa Burska

 

1. Katedra Europeistyki

2. Zakład Nauk o Rodzinie

2.1 Pracownia Prawa i Kryminologii

3. Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej

4. Zakład Badań Problemów Społecznych