EN

Baum Mirosław

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej

Pełnione ważne funkcje

Prodziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych do spraw studenckich

Ważniejsze prace opublikowane w ostatnich latach

Baum, M. (2012). Recenzja prac zbiorowych. W: J. Stala (red.), Socjalizacja – wyzwanie współczesności oraz Przestrzenie pracy socjalnej z serii ,,Formacje Socjalne” w Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 4, 18.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Sport

dr Mirosław Baum
26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…