dr Mirosław Baum

dr Mirosław Baum

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej

Pełnione ważne funkcje

Prodziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych do spraw studenckich

Ważniejsze prace opublikowane w ostatnich latach

Baum, M. (2012). Recenzja prac zbiorowych. W: J. Stala (red.), Socjalizacja – wyzwanie współczesności oraz Przestrzenie pracy socjalnej z serii ,,Formacje Socjalne” w Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 4, 18.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Sport