mgr Mateusz Bieńkowski

mgr Mateusz Bieńkowski

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS, Zakład Badań Problemów Społecznych

E-mail: mbienkowski@aps.edu.pl

Kariera naukowa

(2016) magisterium Socjologia, Specjalność: Socjologia polityki i problemów społecznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej

(2014) licencjat w zakresie Socjologii, Specjalność: Socjologia komunikacji i procesów społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Zainteresowania naukowe

Główny obszar moich zainteresowań koncentruje się na problemach społecznych. W szczególności ciekawią mnie zagadnienia dotyczące demografii, wykluczenia społecznego oraz problem rosnących zróżnicowań społecznych. Wzrost polaryzacji społecznej w wymiarze ekonomicznym inspiruje mnie do zainteresowania się klasą wyższą.

Projekty badawcze

(2016) Udział w realizacji badania w ramach projektu pt. „Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Projekt jest realizowany w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pełnione ważne funkcje

(2015-2016) Współpraca w obszarze tworzenia baz danych z Uczelnianym Zespołem ds. Wewnętrznego Sytemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

motoryzacja