EN

Bieńkowski Mateusz

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS, Zakład Badań Problemów Społecznych

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

(2016) magisterium Socjologia, Specjalność: Socjologia polityki i problemów społecznych, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej

(2014) licencjat w zakresie Socjologii, Specjalność: Socjologia komunikacji i procesów społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Zainteresowania naukowe

Główny obszar moich zainteresowań koncentruje się na problemach społecznych. W szczególności ciekawią mnie zagadnienia dotyczące demografii, wykluczenia społecznego oraz problem rosnących zróżnicowań społecznych. Wzrost polaryzacji społecznej w wymiarze ekonomicznym inspiruje mnie do zainteresowania się klasą wyższą.

Projekty badawcze

(2016) Udział w realizacji badania w ramach projektu pt. „Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Projekt jest realizowany w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pełnione ważne funkcje

(2015-2016) Współpraca w obszarze tworzenia baz danych z Uczelnianym Zespołem ds. Wewnętrznego Sytemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

motoryzacja

mgr Mateusz Bieńkowski
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
04-07-2018

W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w APS, obrazującego przesłanie Ireny Sendlerowej.