EN

Chmielewska Anna

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakład Nauk o Rodzinie

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Absolwentka Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego,
doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, nauczyciel akademicki, kurator zawodowy dla dorosłych, społecznik, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Zainteresowania naukowe

Brała udział w wielu konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych poświęconych zagadnieniom rodziny, przestępczości, problemów społecznych. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów rodziny współczesnej, problematyki adopcji i opieki zastępczej, problemów i sytuacji kurateli sądowej w Polsce, przyczyn zachowań aspołecznych i problematyki przestępczości.

Najważniejsze publikacje

Autorka monografii: Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego. Wydawnictwo Mado, Toruń 2014 oraz artykułów naukowych między innymi z zakresu socjologii rodziny.

 

dr Anna Chmielewska
20-02-2019

Konferencja Naukowa „Edukacyjne drogi i bezdroża” Kraków, 5 marca 2019 r.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Jej organizatorami są: Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specj…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2