EN

Czarkowska Małgorzata

dr Małgorzata Czarkowska
stopień/tytuł: doktor nauk prawnych
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej; Pracownia Prawa i Kryminologii
E-mail: mczarkowska@aps.edu.pl


Kariera naukowa
Doktor nauk prawnych, specjalizacja – prawo karne; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Zainteresowania naukowe
Przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo karne oraz problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Najważniejsze publikacje
M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji, wyd. LexisNexis, 2014 (monografia)


M. Czarkowska, Brak należytej ochrony kobiet – ofiar przemocy w rodzinie ze strony organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości – przyczyny i skutki [w:] Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Refleksje interpersonalne, red. A. Lewicka-Zelent, K. Maciąg, Lublin 2017


M. Czarkowska, J. Zozula, Uczeń i nauczyciel jako ofiary przemocy w szkole – aspekty prawne [w:] Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Refleksje interpersonalne, red. A. Lewicka-Zelent, K. Maciąg, Lublin 2017


M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości [w] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, wyd. C.H.Beck, 2016


M. Czarkowska, Środki izolacyjne wobec sprawców przemocy w praktyce, Niebieska Linia, 2015, Nr 2


M. Czarkowska, Przedmiot ochrony przestępstwa znęcania się w kontekście przemocy wobec kobiet w rodzinie, Prokuratura i Prawo, 2011, nr 10

Projekty badawcze
2010 i 2012 r. - badania aktowe dotyczące stosowania w praktyce środków służących ochronie kobiet – ofiar przemocy w rodzinie.

 

 

dr Małgorzata Czarkowska
26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…