EN

Czarkowska Małgorzata

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakład Nauk o Rodzinie, Pracownia Prawa i Kryminologii

Kontakt: (kliknij)


Kariera naukowa

Doktor nauk prawnych, specjalizacja – prawo karne; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo karne oraz problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Najważniejsze publikacje

M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji, wyd. LexisNexis, 2014 (monografia)


M. Czarkowska, Brak należytej ochrony kobiet – ofiar przemocy w rodzinie ze strony organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości – przyczyny i skutki [w:] Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Refleksje interpersonalne, red. A. Lewicka-Zelent, K. Maciąg, Lublin 2017


M. Czarkowska, J. Zozula, Uczeń i nauczyciel jako ofiary przemocy w szkole – aspekty prawne [w:] Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Refleksje interpersonalne, red. A. Lewicka-Zelent, K. Maciąg, Lublin 2017


M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości [w] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, wyd. C.H.Beck, 2016


M. Czarkowska, Środki izolacyjne wobec sprawców przemocy w praktyce, Niebieska Linia, 2015, Nr 2


M. Czarkowska, Przedmiot ochrony przestępstwa znęcania się w kontekście przemocy wobec kobiet w rodzinie, Prokuratura i Prawo, 2011, nr 10

Projekty badawcze

2010 i 2012 r. - badania aktowe dotyczące stosowania w praktyce środków służących ochronie kobiet – ofiar przemocy w rodzinie.

 

 

dr Małgorzata Czarkowska
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
04-07-2018

W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w APS, obrazującego przesłanie Ireny Sendlerowej.