dr Małgorzata Czarkowska

dr Małgorzata Czarkowska

stopień/tytuł: doktor nauk prawnych

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej; Pracownia Prawa i Kryminologii

E-mail: mczarkowska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

Doktor nauk prawnych, specjalizacja – prawo karne; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo karne oraz problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Najważniejsze publikacje

M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji, wyd. LexisNexis, 2014 (monografia)

M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości [w] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, wyd. C.H.Beck, 2016

M. Czarkowska, Środki izolacyjne wobec sprawców przemocy w praktyce, Niebieska Linia, 2015, Nr 2

M. Czarkowska, Przedmiot ochrony przestępstwa znęcania się w kontekście przemocy wobec kobiet w rodzinie, Prokuratura i Prawo, 2011, nr 10

Projekty badawcze

2010 i 2012 r. - badania aktowe dotyczące stosowania w praktyce środków służących ochronie kobiet – ofiar przemocy w rodzinie.