mgr Agnieszka Kos

mgr Agnieszka Kos

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS

E-mail: akos@aps.edu.pl

 

Pełnione ważne funkcje

Od 2014 - Doradca studentów na kierunku praca socjalna

Od 2014 - Koordynator USOS dla wybranych przedmiotów

Od 2015  -  Członek Zarządu Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej

Od 2015  -  Sekretarz Klubu Pracy Socjalnej w APS

Od 2015  -  Opiekun naukowy Koła Naukowego Pracy Socjalnej „Pozytyw”

Od 2015  -  Sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WSNS