EN

Kozłowski Wojciech

Dr Wojciech Kozłowski

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Katedra Europeistyki

E-mail: wkozlowski@aps.edu.pl

Kariera naukowa

Doktorat (2014): historia, Department of Medieval Studies, Central European University

Magisterium (2008): historia, Department of Medieval Studies, Central European University

Magisterium (2005): historia, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

Zajmuję się europejską historią polityczną wieków XIII i XIV, ze szczególnym uwzględnieniem krajów regionu Europy Centralnej (Czech, Polski i Węgier). W swoich badaniach sięgam po zdobycze nauk społecznych, szukając sposobów na zaproponowanie teorii stosunków międzynarodowych w badanym okresie. W tym celu odwołuję się do współczesnej refleksji na temat teorii politycznej oraz teorii stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza do tzw. szkoły angielskiej. Moje zainteresowania badawcze dotykają zatem zagadnień związanych ze zjawiskiem władzy w średniowieczu, instytucjonalizacją oraz początkiem nowożytnego państwa.

Najważniejsze publikacje

W druku: “Theorizing Late Medieval Politics. Report from the Field.” Studia z Dziejów Średniowiecza 19 (2015): 107-135.

“Power-Winning Contexts and Strategies of Charles I and Wenceslas III. A Comparison of Their Quest for the Hungarian Throne.” The New Europe College Yearbook 2012-2013 (2015): 131-174.

“Developing the Concept of “Succession Crisis”: New Questions to Social and Political Circumstances of Łokietek’s Rise to Power, 1304-1306” Studia Mediaevalia Bohemica 3 (2011): 231-248.

The Marriage of Bolesław of the Piasts and Kinga of the Árpáds in 1239 in the Shadow of the Mongol Menace. w: Capitulum VI. “In my Spirit and Thought I Remained a European of Hungarian Origin.” Medieval Historical Studies in Memory of Zoltan J. Kosztolnyik. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiado, 2010, 79-100.

“The Dynastic Horizons of the Árpáds and Piasts, ca. 1150-1250.” Annual of Medieval Studies at CEU 15 (2009): 85-102.

“Polska kura domowa we wczesnym średniowieczu.” Teka historyka. 24 (2004): 9-49.

Projekty badawcze

Projekt: "Rex nunquam moritur". Comparative Approaches to Political Theologies from the Middle Ages to the Present, Wydział “Artes Liberales” UW 2014-2016; uczestnik projektu z rozdziałem: Political Theology and “International” Conflict in the Thirteenth-Century Latin Christendom, oddany do recenzji.

Współpraca międzynarodowa

“Junior Scholar Workshop: Research Design and Publication”; Instytut Stosunków Międzynarodowych UW (2015).

“Reading Latin Sources between Luther and Vatican II”; Fondazione per le Scienze Religiose “Giovanni XXIII”, Bologna (2013).

“Religion and Realism in Political Thought - Historical Perspectives and Recent Developments”, CEU Summer University (2013).

Associate Researcher at the Department of History, Harvard University (2013).

The New Europe College International Fellowship, Bukareszt, Rumunia (2012-2013).

“How to build an IR Theory”, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych i Instytut Stosunków Międzynarodowych UW (2012).

The Caucasus and Byzantium Teaching Fellowship, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (2011).

Stypendium z International Visegrad Fund (2007-2008; 2009-2010).

Pełnione ważne funkcje

European International Studies Association; członek szeregowy (2013-2014)

Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych; członek szeregowy (2012-2013)

dr Wojciech Kozłowski
26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…