EN

Kruk Anna Monika

Stanowisko: starszy wykładowca

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej; Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej

e-mail: akruk@aps.edu.pl

Kariera naukowa

Doktorat: nauki ekonomiczne w zakresie ekonomii,Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Magisterium: ekonomia, Wydział Ekonomiczny, obecny Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Zainteresowania naukowe

  1. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych; instytucje pomocy społecznej; polityka społeczna w zakresie zatrudnienia, w tym doradztwo zawodowe;
  2. prawne aspekty polityki społecznej państwa;
  3. nauki o zarządzaniu, w tym zarządzanie kadrami;
  4. polityka i gospodarka mieszkaniowa, lokalne rynki nieruchomości.

Najważniejsze publikacje

Kruk A.M.: Efektywność społeczno – ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych. APS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

Kruk A. M.: Instytucje społeczne – organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze. APS, Warszawa 2010.

Kruk A. M.: Założenia do uniwersalnego narzędzia diagnostycznego w zakresie tworzenia kapitału społecznego przez gminę w kontekście zatrudnienia osób marginalizowanych. [w:]Boryszewski P., Ciecieląg P. (red.): Spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych – sukcesy i porażki. APS, Warszawa 2008.

Kruk A. M.: Od kapitału społecznego do emocjonalnego w organizacji XXI wieku. [w:] „Prometeusz” 2005, nr1(4).

Kruk A. M.: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – szansą czy zagrożeniem współczesnej rodziny. [w:] „Zarządzanie i Edukacja” styczeń – luty 2009, nr 62.

Kruk A. M.: Bezrobotni. [w:] Piekut – Brodzka D. M. (red.): Zrozumieć odmienność. Wydawnictwo Naukowe CHAT, Warszawa 2011/12.

Kruk A. M.: Zatrudnienie socjalne jako stworzenie szansy podjęcia działalności zawodowej poza tzw. otwartym rynkiem pracy. [w:] ks. J. Stala (red.): Przestrzenie pracy socjalnej. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2010.

Projekty badawcze

  1. Zatrudnienie socjalne szansą aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie (kierownik i jedyny wykonawca).
  2. Społeczno – organizacyjne bariery funkcjonowania instytucji zatrudnienia socjalnego (kierownik i jedyny wykonawca).

Współpraca międzynarodowa:

Uczestnictwo w wymianie doświadczeń w ramach międzynarodowych konferencji naukowych, udział w projektach naukowych i dydaktycznych: EQUAL, EFS, PHARE 2000, PO KL.

Pełnione ważne funkcje:

  1. zastępca dyrektora Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej ds. organizacyjnych w APS od 2006 roku.
  2. były członek Komisji Uczelnianej w APS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (1 kadencja); członek Rady Bibliotecznej w APS (druga kadencja);członek Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów w APS (od 2012 r.), były członek Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w APS;
  3. recenzent prac naukowych dla instytucji zewnętrznych;
  4. dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno – Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w roku akademickim 2000/2001;

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Muzyka rockowa - głównie amerykańska; aranżacja wnętrz, dobry film, kultura społeczności lokalnych;

dr Anna M. Kruk
13-12-2017

OSPAR

XXII już przegląd artystyczny OSPAR odbywający się tradycyjnie w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jak zwykle był pełen niezwykłej radości życia! Grudniowa impr…
12-01-2018

Spotkanie z książkami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książkami KRYZYS MIGRACYJNY Perspektywa społeczno-kulturowa (tom I) pod red. Barbary Pasamonik i Urszuli Markowskiej-Manista oraz KRYZYS MIGR…
08-01-2018

Spotkanie Klubu Pracy Socjalnej

KLUB PRACY SOCJALNEJ zaprasza na spotkanie Klubu Pracy Socjalnej - 18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 13.30 w sali 1203 (budynek A) w Akademii Pedagogiki Specjalnej.