EN

Mazur Kazimierz

Ważniejsze prace opublikowane w ostatnich latach

Mazur, K. (2011). Perspektywy  wdrażania empowermentu w organizacjach. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego,21/37, 1.

Mazur, K. (2014). Wpływ różnic kulturowych na odmienne postrzeganie pojęcia motywowania na przykładzie: Japonii, krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (Impact of cultural differences in the perception of the concept of different motivation for example: Japan, European Union countries and the United States of America).   Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego,PL ISSN0867-793x  nr 1/2014 s. 162-169.

Mazur, K. (2014). Nowoczesne koncepcje zarządzania w realizacji funkcji organizowania w praktyce przedsiębiorstw (Modern concepts of ordering establishing enterprises in practice in the realization of the function). Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego,PL ISSN0867-793x  nr 2/2014 s. 151-159.

dr Kazimierz Mazur
26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…