dr Kazimierz Mazur

dr Kazimierz Mazur

Ważniejsze prace opublikowane w ostatnich latach

Mazur, K. (2011). Perspektywy  wdrażania empowermentu w organizacjach. PostępyTechnikiPrzetwórstwaSpożywczego,21/37, 1.

Mazur, K. (2014). Wpływ różnic kulturowych na odmienne postrzeganie pojęcia motywowania na przykładzie: Japonii, krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (Impact of cultural differences in the perception of the concept of different motivation for example: Japan, European Union countries and the United States of America).   Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego,PL ISSN0867-793x  nr 1/2014 s. 162-169.

Mazur, K. (2014). Nowoczesne koncepcje zarządzania w realizacji funkcji organizowania w praktyce przedsiębiorstw (Modern concepts of ordering establishing enterprises in practice in the realization of the function). Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego,PL ISSN0867-793x  nr 2/2014 s. 151-159.