EN

Panecki Tadeusz

Stanowisko:  profesor zwyczajny, kierownik katedry

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Katedra Europeistyki

e-mail:  tadeuszpanecki@wp.pl

Kariera naukowa

 • profesor nauk humanistycznych, 1992
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia najnowsza, Akademia Nauk Społecznych, 1984
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Wojskowy Instytut Historyczny, 1979
 • magister nauk politycznych, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1973

Zainteresowania naukowe

Historia najnowsza szczególnie historia wojskowa Polski XX wieku, współczesne stosunki międzynarodowe, stosunki polsko-francuskie w XX wieku, problemy bezpieczeństwa Polski w XX wieku.

Najważniejsze publikacje

 • Polacy w ruchu oporu w Europie Zachodniej 1940-1945. Warszawa 1985
 • Maquis. Ruch oporu na zachodzie Europy 1940-1945. Warszawa 1986
 • Polonia w belgijskim ruchu oporu 1940-1945. Warszawa 1986
 • Polonia zachodnioeuropejska w planach Rządu RP na emigracji (1940-1944)- Akcja Kontynentalna. Warszawa 1986
 • K. Zbyszewski, J. Natanson, T. Panecki, Bitwa o Narwik. Warszawa 1990
 • Tego legenda i naród nie zapomina. Generał Władysław Anders (1892-1970). Warszawa 1992
 • Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Warszawa 1992 I wyd. 2010 II wyd
 • Les etudes de l’histoire militaire polonaise du XX siècle. Toruń 2oo3
 • Polityka bezpieczeństwa Polski w XX wieku i na początku XXI wieku. (Red. nauk.). Częstochowa 2008
 • Nord Africa in the Strategic Concepts of the Allies in the Second World War. W: Tobruk in the Second World War. Struggle and Remembrance. Warszawa 2012

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej:

 • promotor 14 rozpraw doktorskich
 • recenzent w 27 przewodach doktorskich
 • recenzent  12 rozpraw habilitacyjnych
 • recenzent w 11 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Projekty badawcze

 • Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej – kierownik
 • polsko- francuska współpraca wojskowa w XX wieku - kierownik
 • niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa Polski na przełomie XX i XXI wieku - kierownik

Współpraca międzynarodowa

 • stypendysta Rządu Francuskiego w latach 1987-1988 (staż na Sorbonie w Paryżu)
 • współpraca z ośrodkami historyczno-wojskowymi Francji, Belgii, Holandii, RFN, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, USA, Kanady
 • działalność w Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowej (Commission Internationale d’Histoire Militare - C.I.H.M.) - członek Biura Komisji z wyboru od 1990 r.

Pełnione ważne funkcje

 • członek Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • sekretarz Komisji Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • członek Komisji Historii Wojskowej Polskiej Akademii Umiejętności (PAU)
 • członek Rosyjskiej Akademii Nauk Społecznych
 • członek Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 motoryzacja, turystyka

 

Prof. dr hab. Tadeusz Panecki
13-12-2017

OSPAR

XXII już przegląd artystyczny OSPAR odbywający się tradycyjnie w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jak zwykle był pełen niezwykłej radości życia! Grudniowa impr…
12-01-2018

Spotkanie z książkami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książkami KRYZYS MIGRACYJNY Perspektywa społeczno-kulturowa (tom I) pod red. Barbary Pasamonik i Urszuli Markowskiej-Manista oraz KRYZYS MIGR…
08-01-2018

Spotkanie Klubu Pracy Socjalnej

KLUB PRACY SOCJALNEJ zaprasza na spotkanie Klubu Pracy Socjalnej - 18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 13.30 w sali 1203 (budynek A) w Akademii Pedagogiki Specjalnej.