EN

Stankowska Magdalena

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakład Nauk o Rodzinie

Kariera naukowa

Doktorat: 2016,  doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski 

Ważniejsze prace opublikowane w ostatnich latach

Suchodolska, M. (2011). Relacje rodzice-dzieci w rodzinach rozwiedzionych z perspektywy dorosłych dzieci. Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy, 1(2), 121-136.

Stankowska, M. (2012). Długoterminowe konsekwencje rozwodu. Problemy dorosłych  dzieci z rodzin rozwiedzionych. W: A. Kwak i M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę (s.147-176). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Stankowska, M. (2012). Babcia współczesna i jej rola w rodzinie. W: J. K. Stępkowska i K. M. Stępkowska (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa Interdyscyplinarna. Tom 2. Społeczeństwo i Kultura (s. 64-70). Lublin: Politechnika Lubelska.

Stankowska, M. (2013). Utrudnienia w komunikacji pomiędzy synową a teściową, [w:]  Studia Psychologica nr 13/2/2013, s. 15-32.

Stankowska, M. (2013). Nowe trendy w pełnieniu roli babci, [w:] A. Kotlarska – Michalska (red.), Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie, seria:  Roczniki Socjologii Rodziny, 2013, tom XXIII Poznań, s. 65-82.

Stankowska, M. (2014). Czy taki diabeł straszny?O współzamieszkiwaniu synowych i teściowych [w:] (red.) M. Łukasiuk, M. Jewdokimow,  Socjologia zamieszkiwania, Wydawnictwo  Naukowe Sub Lupa,  Warszawa 2014, s. 63-87.

Stankowska, M. (2015). Współczesna teściowa i jej świekra. Przemiany w sposobie pełnienia funkcji teściowej [w] A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc (red.),  Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). Tom II. Aspekty społeczno-kulturowe (s. 429-443), Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Stankowska M. (2016). Analiza różnic w podejściu synowej i teściowej do najmłodszego pokolenia, Societas/Communitas, 1(21)2016 (Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności), s. 211-226.  

Udział w projektach badawczych

2011-2016– udział w projektach badawczych kierowanych przez  prof. dr hab. Annę Kwak  w ramach BST - Rodzina w procesie przemian

2013-2014 – Po co? Komu? Dziadek? – współrealizacja (z dr Ewą Wyrwich-Hejduk ) projektu badawczego finansowanego ze środków APS

2012 - Moje miejsce na Muranowie, projekt realizowany dla Muzeum Historii Żydów Polskich - opracowanie narzędzi, realizacja badań

2010-2013 – Polscy Sprawiedliwi-Przywracanie Pamięci - projekt  realizowany dla Muzeum Historii Żydów Polskich – przeprowadzenie i opracowanie wywiadów

2010 – Ogólnopolskie badania organizacji kresowych – współautorstwo projektu badawczego, realizacja badań, przygotowanie raportu

dr Magdalena Stankowska
26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…