dr hab., prof. APS Jerzy Szmagalski

dr hab., prof. APS Jerzy Szmagalski

Dr hab. Stanisław Jerzy Szmagalski

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej

E-mail: jerzy.szmagalski@gmail.com

Kariera naukowa

Dr hab. n. humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej na Wydziale Pedagogicznym UW

Dr. n. humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW

Mgr pedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW

 

Zainteresowania naukowe

Historia i teorie pracy socjalnej oraz zaawansowane modele interwencji pracy socjalnej

Najważniejsze publikacje

J. SzmagalskiJ. (red.) Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych. Teoria, doświadczenia zagraniczne, krajowe ramy organizacyjno-prawne, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2014

M. Ray, J. Phillips, Praca socjalna ze starszymi ludźmi, .tłumaczenie i redakcja naukowa, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2014

M. Gray, S. A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody, redakcja naukowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 

C. Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, redakcja naukowa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.

J. Szmagalski, Perspektywy pracy socjalnej. Czy pora się zacząć bać? „Problemy Polityki Społecznej”, 19/2012, ss. 129-141,

J. Szmagalski, Profesje we współczesnej perspektywie teoretycznej a wyzwania profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce (w:) K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna, Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT” Toruń 2011, ss. 17-36

J. Szmagalski. (red.), Superwizja w pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2005;

J. Szmagalski. Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2004;

Labonté-Roset C., Marynowicz-Hetka E., Szmagalski J. (red.), Social Work Education and Practice in Today’s Europe. Challenges and the Diversity of Responses, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice 2003.

D. Iwaniec, J. Szmagalski. (red.), Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002;