dr Ewa Wyrwich-Hejduk

dr Ewa Wyrwich-Hejduk

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakład Nauk o Rodzinie

Ważniejsze prace opublikowane w ostatnich latach

Wyrwich-Hejduk, E. (2012). Asystent w pracy socjalnej z rodziną. W: A. Kwak i E. Wyrwich-Hejduk (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik akademicki (s.234-248). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wyrwich-Hejduk, E. (2012). Udział rodziców w kształtowaniu poglądów na temat małżeństwa. W: A. Kwak i M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę (s. 117-1463). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Udział w projektach badawczych

2013 – 2014 - Po co? Komu? Dziadek? - Współczesna rola dziadka i jego udział w opiece nad wnukami; projekt finansowany z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego APS.

2014 – projekt badawczy zrealizowany na zlecenie Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na temat: „Analizy potrzeb osób doświadczających przemocy w rodzinie i korzystających  z pomocy oraz wsparcia wybranych warszawskich organizacji pomocowych oraz oceny jakości usług świadczonych przez te placówki”.