dr Monika Zima-Parjaszewska

dr Monika Zima-Parjaszewska

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Kierownik Pracowni Prawa i Kryminologii

Ważniejsze prace opublikowane w ostatnich latach

Zima-Parjaszewska, M. (2013). Artykuł 12 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami a ubezwłasnowolnienie w Polsce. Studia Prawnicze (PAN), 2(194), 79-102.